і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Етика та етикет

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Етика та етикет.

Мета: сформувати в учнів етичну культуру, моральні цінності та норми, дружність та ввічливість, повагу та чуйність по відношенню до інших людей.

Обладнання: екран, ПК, мультимедійний проектор.

Методичне забезпечення: презентація, картки – завдання, плакати.

Епіграф: Манери людини – це дзеркало, в якому відображається його портрет. Й.Гете

Структура виховної години

І Організаційний момент

 1. Привітання

 2. Постановка проблемного питання

ІІ Розкриття теми

 1. Історія етикету

 2. Вікторини

ІІІ Закріплення

 1. Самооцінка

 2. Гра «Поясни приказку»

ІV Підсумки виховної години

 1. Підведення підсумків

Учитель:

(Слайд 1) В силу вашого віку ви недооцінюєте роль та значення етикету в нашому житті. Але етикетні правила — це маленькі цеглинки, з яких складаються імідж, репутація людини. Іноді етикетні тонкощі дратують, але водночас вони допомагають висловлювати почуття поваги і симпатії.

До етикету відносимо: правила вітання, представлення та знайомства; звертання до інших; вимоги щодо одягу, поведінку у громадських місцях, поведінку чоловіка щодо жінки; правила піднесення подарунків та сувенірів; накривання столу і поведінки за столом тощо.

(Слайд 2) Сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків, називається етикетом.

З найдавніших часів люди були вимушені дотримуватися певних правил і норм поведінки для того, щоб полегшити собі життя. Без цих правил не можна було вижити навіть в первіснообщинному суспільстві. Тому можна сказати, що етикет як зведення певних правил поведінки з'явився одночасно з виникненням первісного людського суспільства як необхідна умова його існування.

Трохи пізніше, коли суспільство перейшло на новий етап свого розвитку, норми етикету виділилися в самостійні правила і стали фіксуватися письмово. Правда, це були не спеціальні зведення правил, а різні згадки про них в художніх творах.

Вже в стародавніх єгипетських, римських рукописах, гомерівській "Одіссеї" мовиться про правила поведінки людей в різних життєвих ситуаціях. В цей час були строго регламентовані взаємостосунки вищих і нижчих станів, панів і рабів, старших і молодших, чоловіків і жінок.

У стародавніх шумерських літературних текстах були викладені перші правила поведінки, які, на думку шумерів, були заповідані людині богами, тому їх необхідно неухильно виконувати.

У древньоскандинавському пам'ятнику літератури "Едде" містяться не тільки докладний опис поведінки за столом, а й правила виголошення тостів.

Про культуру поведінки за столом згадує в своєму творі "Мистецтво любити" давньоримський поет Овідій.

Етикет розділяється на:

Загальногромадянський етикет — сума традицій, умовностей і правил, які дотримуються в суспільстві приватними особами у відношенні один одного.

(Слайд 3) Дипломатичний етикет — специфічна форма поведінки дипломатів або інших офіційних осіб, що представляють ту або іншу країну на різних офіційних заходах: прийомах і презентаціях, зустрічах делегацій, переговорах під час візитів і укладенні договорів, а також форма їх спілкування один з одним.

(Слайд 4) Придворний етикет суворо дотримується як встановлений порядок і форма поводження при дворах монархів, проте зберігається тільки в монархічних країнах.

(Слайд 5) Зведення загальноприйнятих в армії кожної країни правил, норм і манери поведінки військовослужбовців у всіх сферах життя і діяльності — це військовий етикет.

(Слайд 6) Перше свідчення появи дипломатичного етикету — письмовий договір про мир, вигравійований на срібній пластинці, який був укладений єгипетським фараоном Рамзесом Другим і хеттським царем Хаттушилем Третім в 1278 р. Не дивлячись на те, що єгиптяни програли війну, Хаттушилю Третьому було вигідно мати в особі Єгипту свого союзника, тому він підписує мирний договір.

(Слайд 7) Основи світського етикету були закладені в Італії, оскільки саме в цій країні, починаючи з XIV століття, правила поведінки стали суворо регламентуватися. Багато в чому це було викликано початком епохи Відродження і напряму пов'язаного з ним повсюдного розквіту науки і мистецтва. З цієї країни етикет розповсюдився в інші країни: Францію, Німеччину, Англію.

Зі вступом на французький престол короля Людовика XIV розвиток етикету у Франції досяг свого апогею.

(Слайд 8) На одному з прийомів Короля - сонця - кожному гостю подали картку з переліком деяких правил, на дотриманні яких наполягав король. Від слова “картка” – французькою “етикетка” – і отримав свою назву ЕТИКЕТ

Існувало два основні напрями розвитку етикету:

Європейський - регламентував лише те, що із тих або інших причин заборонялося, вважалося неприпустимим для культурної людини.

Східний етикет набагато більше прагне до ритуальності, не допускає ніяких відхилень від загальноприйнятих норм.

В європейській історії розрізняють два типи людських культур — "культуру сорому" і "культуру вини", які мають протилежні критерії оцінки поведінки людини.

У "культурі сорому" ці оцінки мають зовнішній характер — схвалення або осуд, наслідування кращих або суперництво.

У "культурі вини" на перший план виступає внутрішня система цінностей — "суд совісті".

Почуття внутрішньої гріховності, властиве християнству, не було притаманне грекам. Але їм були надзвичайно властиві почуття сорому перед співгромадянами, страх показатися нерозумним або смішним. Ці найважливіші мотиви багато в чому визначали поведінку стародавнього грека в суспільстві. З другого боку, античній людині було властиве прагнення до першості, до того, щоб стати кращим серед багатьох.

(Слайд 9) Важливу роль в розвитку європейської культури аж до теперішнього часу зіграв кодекс рицарства. Середньовічне суспільство всіляко прагнуло підтримати рицарський ідеал в повсякденному житті.

Часто ми вживаємо вираз "рицарська поведінка", "він — справжній лицар" і т.д. Що це значить?

Лицарі середньовіччя були в чомусь схожі на гомерівських героїв: невпинне прагнення до вищості і слави, першочергове значення хоробрості, необхідної для захисту своєї честі, яка виміряється кількістю переможених ворогів і подоланих небезпек, обов'язкова щедрість, постійне звернення до категорій сорому і честі.

Лицар повинен був берегти безумовну вірність своїм зобов'язанням по відношенню до рівних собі; даючи клятву, не порушувати її ні за яких обставин.

Коли під час битви при Креси французькі рицарі, що прискакали до короля з важливим бойовим донесенням, не знайшли в себе сміливості першими звернутися до короля, оскільки тільки він мав таке право по відношенню до своїх підданих. Коли ж король звернувся до них, рицарі довгий час сперечалися, поступаючи один одному почесне право доповісти королю. Ніхто не думав, що відбувається на полі брані і про те, що гаяння часу може фатально відбитися на ході битви.

(Слайд 10) Спадкоємцями рицарських традицій вважали себе джентльмени і дворяни.

В сучасному словнику іноземних слів можна прочитати: Джентльмен —"цілком порядна людина", тобто людина, яка строго слідує світським правилам поведінки.

Джентльмена відрізняють небагатослівність і недовіра до занадто емоційних оцінок.

Тактовність, неухильне виконання узятих на себе зобов'язань, готовність прийти на допомогу — ось характерні риси джентльмена.

Вимоги сучасного етикету складалися протягом багатьох століть історії цивілізації, це результат досвіду багатьох поколінь. Правила, які виробило людство, є міжнародними і в цілому єдині у всіх країнах, хоча мають і свої особливості залежно від національних і історичних традицій і законів сповіданої релігії.

Загальноприйнятий етикет допомагає в спілкуванні людям різного рівня, які належать до різних соціальних груп. При цьому вони використовують готові форми комунікації.

Норми спілкування повинні бути засвоєними з раннього дитинства, тому етикет входить в культуру виховання молодих людей.

Учитель:

Дайте відповідь на питання

 • Чому чоловік повинен йти по вулиці зліва від жінки?

Правильна відповідь

 • Двісті-триста років тому чоловіки мали за правило носити на лівому боці зброю – шаблю, шпагу або кинджал. Щоб ця зброя не зачіпала жінку, якщо вона поряд, становилися зліва від неї. Тепер така перешкода при прогулянці з дамою можлива лише серед військових. Але звичай зберігся для всіх.

В етикеті існують правила дружби та товариства:

(Слайд 11)

Учитель:

Також існують правила привітання:

Привітання - це перш за все побажання здоров´я, довгих років життя. Це значить проявити доброзичливість і повагу, ввічливість по відношенню до зустрічної, іноді навіть незнайомої людини.

Вікторина

Будь-яке знайомство, і взагалі будь-яке спілкування починається з привітання. Яким воно повинно бути?

Якими словами потрібно вітати людину?

Учні повинні дати правильні відповіді.

Зразки привітання

– Вітаю Вас!

– Здравствуйте!

– Доброго ранку!

– Доброго дня!

– Доброго вечора!

– Привіт!

– Салют!

Учитель:

В який час яке привітання доречне

Учні повинні дати правильні відповіді.

 • З 6 до 12 годин – «Доброго ранку!»

 • С 12 до 18 годин – «Доброго дня!»

 • С 18 до 24 годин – «Доброго вечора!»

 • С 24 до 6 годин – «Доброї ночі!»

Класний керівник:

Цікаво

Як вітаються в інших країнах?

  • Доброе утро…

  • Ні хао …

  • Бон жур …

  • Гутен морген …

  • Хеллоу …

Учитель:

Що при привітанні важливо?

Учні повинні дати правильні відповіді.

 • Інтонація. Дуже важливий елемент привітання! Привітання, сказане грубим або сухим тоном, може образити людину, з якою ви вітаєтесь. Вітати людей потрібно тепло та дружелюбно.

 • Посмішка. "Добавлена" до привітання посмішка покращить загальний настрій.

 • Жести. Привітання прийнято супроводжувати кивком голови, рукостисканням, поцілунками в щічку, обіймами.

Учитель:

Це цікаво

Які звичаї при привітанні в інших країнах?

Індійці: складають руки і притискають їх до грудей

Китайці: тиснуть руку собі

Самоанці: при привітанні обнюхують один одного

Латиноамериканці: обіймаються

Лапландці: труться носами

Японці: кланяються

Тибетці: знімають головний убір правою рукою і висовують язика

Росіяни, англійці, американці: тиснуть один одному руки

Учитель:

Вікторина

Чи знаєте ви правила привітання?

Учні повинні дати правильні відповіді.

1. Хто вітається першим?

... особа, яка посідає невисоке становище чи більш високе?

молодший за віком чи старший?

... новоприбулий чи присутні?

... чоловік чи жінка?

2. Хто вітається першим у ситуації якщо?

... зустрілися однакові за віком особи? (хто підійшов, або хлопець)

3. Чи варто вітатися у ситуації якщо?

... привіталися з особою, що тебе супроводжує? (Так)

4. Як повинні вчинити чоловіки в ситуації якщо?

... в приміщення входить жінка? (Встати, привітатися)

Учитель:

Як треба прощатися?

 • Зазвичай, перед тим як попрощатися, люди говорять про необхідність піти («мені треба йти», «дуже шкода, але мені час», «треба йти»).

 • Перед тим, як сказати прощальну фразу, люди зазвичай дякують за спілкування, вибачаються за час, віднятий у співрозмовника.

 • Зазвичай гостю, що уходить, бажають всього найкращого, запрошують заходити ще, висловлюють своє дружнє ставлення, передаючи привіт його близьким.

Учитель:

Вікторина

Якими словами потрібно прощатися?

Учні повинні дати правильні відповіді.

Зразки прощання

 • Всього доброго!

 • До побачення!

 • Дозвольте попрощатися!

 • Спокійної (доброї) ночі!

 • Будь(те) здоров(і)!

 • До зустрічі!

 • Щасливо!

 • Бувай!

Учитель:

Це цікаво

Як прощаються в інших країнах?

   • Гуд бай! …

  • Дзай дзен! …

  • Сайо нара! …

  • Ауфідерзейн! …

  • Аревуар! …

  • Аррівідерчі! …

Учитель:

Вікторина

Які ви знаєте слова прохання?

Учні повинні дати правильні відповіді.

Слова прохання

 • Будьте добрі …

 • Зробіть ласку …

 • Не могли б Ви …

 • Якщо Вам не важко…

 • Прошу Вас (тебе) …

 • Будь ласка…

Учитель:

Поясніть зміст приказки

 1. Велике слово - спасибі.

 2. Мале слово велику образу творить.

 3. Доброму слову – добра відповідь.

Учитель:

- Пропонуємо відповісти на тестові запитання «Вчися чесно оцінювати себе».

Оцініть себе за 5 – бальною шкалою за наступними параметрами:

Кожному учню роздається картка – завдання, де навпроти кожної характеристики учень виставляє собі оцінки.

Попросить товаришів та батьків також оцінити вас за цим параметрами. Подивіться, що вийде і зробіть висновки.

Класний керівник:

А тепер давайте підведемо підсумки.

Що таке етикет?

 • Етикет - кодекс хороших манер та правил поведінки.

 • Ці правила можуть розрізнятися у різних народів та національностях.

 • Знання етикету дозволяє людині приємно вразити своїм зовнішнім виглядом, манерою говорити, вмінням підтримувати розмову, вести себе за столом.

Учитель:

Давайте визначимо формулу хороших манер і будемо користуватися нею в майбутньому.

Формула хороших манер (на дошці)

Доброзичливість

+

Повага

+

Знання етикету

Учитель:

На кінець хочемо подякувати всім вам за активну участь і зацікавленість, маємо надію, що все що ви сьогодні вивчили стане вам у нагоді в майбутньому.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Естетичне виховання підлітків.
 • Додано
  25.02.2018
 • Розділ
  Виховна робота
 • Клас
  6 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  3911
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  12
 • Номер матеріала
  CL846474
 • Вподобань
  0
Курс:«Малюк у світі економіки та фінансів»
Часнікова Олена Володимирівна
36 години
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь
Переглянути запис
2 академічні години