Етика - методичні матеріали

Етику називають науку про мораль, її принципи та закономірності виникнення, розвиток та функціонування в житті як окремої людини, так і суспільства в цілому.

Варто відзначити, що етика бере свій початок з філософських вчень, а її головною метою є дослідження моральності, її сутності. Вона розглядає мораль на різних етапах її існування, адже зі змінами стану та характеристик суспільства та його думок, змінювались і їх моральні цінності.

Етика як наука має власну структуру та складається з шести основних блоків. Описова або емпірична етика досліджує моральні цінності та звичаї різних народів світу, окремих соціальних груп на різних етапах розвитку суспільства. Загальна теорія моралі займається саме її походженням, сутністю, специфікою тощо. Нормативна етика вивчає суспільні моральні норми, які в загальному розумінні встановлює людство. Педагогічна етика або моральне виховання займається навчанням моральних зразків поведінки. Професійна етика досліджує моральні вияви залежно від сфери діяльності людини. А історія етичної думки досліджує прояви моралі, етичні проблеми та закономірності їх розвитку в історичному аспекті, тобто змінах залежно від тих чи інших історичних подій.

Сучасна етика спрямована на звільнення свідомості людини від зайвих обмежень, вироблення в неї моральних цінностей та якостей, які прийнятні в суспільстві та допоможуть будувати здорові взаємовідносини з ним.

В даному розділі можна ознайомитись з матеріалами різного етичного спрямування, наприклад, культурою мовлення, діловим спілкуванням, напрямками християнської етики тощо. Все це допоможе краще донести до учнів знання та розуміння принципів та сутності моралі, що в подальшому дасть поштовх до вироблення власної системи цінностей.

Пошук методичних матеріалів
258 матеріалів
258 матеріалів