Інструкційно-технологічна картка №14


Тема: Розбирання, вивчення будови й роботи, складання приладів системи мащення.


Мета заняття: Ознайомитись із загальною схемою мащення двигуна і передачею оливи до тертьових поверхонь, із будовою насоса оливи й фільтрів очищення оливи; одержати практичні навички розбирання й складання насоса оливи та фільтра відцентрового очищення оливи.


Матеріальне забезпечення: Двигун ЗМЗ-53 або ЗІЛ-130, укомплектований усіма приладами та агрегатами системи мащення; насос оливи, фільтр відцентрового очищення оливи; схеми і плакати системи мащення різних марок двигунів; необхідна література.


Обладнання та інструменти: Ключі гайкові двосторонні; коловоротний ключ; бородок діаметром З мм; молоток 0,5 кг; мідний дріт діаметром 1,5-2 мм; лещата слюсарні, змонтовані на слюсарному столі; дерев'яний тригранний стержень довжиною 20 мм і стороною гранню 20 мм; плоскогубці, ганчірки (технічна серветка).


Вказівки до роботи: Прилади системи мащення спочатку знімають із двигуна і на верстаку, користуючись при потребі лещатами, розбирають їх, а потім знову встановлюють на двигун. При зніманні корпуса ротора центрифуги з осі, треба слідкувати, щоб упорне кільце кульового підшипника не впало в корпус фільтра центрифуги.

Порядок виконання роботи


Завдання 1. Перевірка вивченого теоретичного матеріалу

 1. Які деталі, вузли й прилади входять в систему мащення автомобільного двигуна, призначення кожної з них?

 2. До яких деталей олива подається під тиском, а які змащуються розпліскуванням?

 3. Яку оливу використовують для карбюраторних двигунів взимку, а яку влітку?

 4. Яка послідовність розбирання насоса оливи двигуна ЗІЛ-1ЗО і чим відрізняється він від насоса двигуна ЗМЗ-53?

 5. Яка будова й принцип роботи редукційного клапана? Яке його призначення?

 6. Яка послідовність розбирання фільтра грубого очищення оливи?

 7. Яка будова й принцип роботи перепускного клапана фільтра грубого очищення оливи?


Завдання 2. Зняти з двигуна і розібрати насос оливи та редукційний клапан

 • Гайковим ключем викрутіть болти, якими кріплять насос оливи до блока циліндрів. Зніміть прокладку й шайби насоса оливи з болтів кріплення.

 • Закріпіть насос в лещатах так, щоб кришка корпусу верхньої секції 15 знаходилась зверху над губками лещат.

 • Викрутіть три болти 25 (Мал.4.2,б) кріплення корпусу 1 нижньої секції, вийміть болти, зніміть корпус нижньої секції з прокладкою.

 • Зніміть ведену шестерню 3 з осі 2.

 • Викрутіть пробку 21, вийміть пружину 22 і кулю 23 редукційного клапана. Зніміть центруючу муфту 11, вийміть із корпусу верхньої секції 15 шестерень ведучий вал 12 в зборі з ведучими шестернями 17 і проміжною кришкою (корпусом) 18.

 • Зніміть із корпусу прокладку 16 і ведену шестерню 8 верхньої секції з осі.

 • Закріпить ведучий вал насоса в лещата з м’якими підкладками і зніміть із нього ведучу шестерню нижньої секції, вийміть першу шпонку, і, вийнявши стопорне кільце, зніміть проміжну кришку 18 із валика.

 • Просуньте шестерню по валу і зніміть верхнє стопорне кільце

9. Викрутіть пробку 7, вийміть пружину 6 і перепускний клапан (плунжер) 5.


Завдання 3. Скласти насос оливи, редукційний клапан і встановити його на двигун

 • Складіть насос у послідовності, зворотній до розбирання.

 • Покручуючи ведучий вал насоса рукою, переконайтесь у тому, чи правильно складено.

 • Вставте насос оливи у гніздо і прикрутіть його болтами із шайбами до блока циліндра.


Завдання 4. Розібрати відцентровий фільтр очищення оливи

 • Відкрутіть баранцеву гайку 15 (Мал.4.3) і зніміть кожух 8.

 • Викрутіть пробку 22, вставте в отвір трубку відповідного діаметра або стержень для втримування корпуса ротора від обертання.

 • На корпус ротора 3 й ковпак 5 нанесіть мітку.

 • Відкрутіть гайку 14 ковпака 5 ключем для запалювальної свічки, зніміть ковпак ротора разом з гайкою 14.

 • Зніміть вставку 7 центрифуги.

 • Зніміть сітчастий фільтр 6.

 • Відкрутіть гайку 16 на осі центрифуги, зніміть шайбу 13 і корпус 3 з осі 9.

 • Знайдіть жиклери 2 ротора 3, виясніть розміщення їх відносно один одного і відносно осі 8 ротора.


Завдання 5. Скласти центрифугу

 • Складання центрифуги проведіть у зворотній послідовності розбиранню.

 • При складанні слідкувати за правильним встановленням сітчастого фільтра 6, з таким розрахунком, щоб забезпечити його центрування на виступу корпусу 3.

Перед затягуванням гайки 14 кріплення ковпака, прослідкуйте за суміщенням міток на корпусі ротора і ковпака.

Перед встановленням кожуха перевірте легкість обертання ротора центрифуги від руки.

Гайку 15 кріплення кожуха 8 слід затягувати тільки від руки.


Завдання 6. Скласти опис усіх деталей фільтра відцентрового очищення оливи і заповнити таблицю


№ п/п

Назва деталі

Призначення

Матеріал

Кількість