Бібліотека матеріалів

Тестові завдання з теми «Неповнолітні як учасники трудових правовідносин»

 1. Тривалість мінімальної щорічної відпустки складає:

 1. 21 календарний день;

 2. 24 календарні дні;

 3. 31 календарний день;

 4. 56 календарних днів.

 1. За загальним правилом на роботу приймаються особи, які досягнули:

 1. 14 років;

 2. 15 років;

 3. 16 років;

 4. 18 років.

 1. Нормальна тривалість робочого часу працівників в Україні становить:

 1. 24 години на тиждень;

 2. 36 годин на тиждень;

 3. 40 годин на тиждень;

 4. 45 годин на тиждень.

 1. Звільнення працівників, молодших за 18 років, з ініціативи власника, допускається тільки за згодою:

 1. суду;

 2. органу реєстрації актів цивільного стану;

 3. органу опіки й піклування;

 4. служби у справах дітей.

 1. Неповнолітні працівники підлягають щорічному медичному огляду до досягнення ними:

 1. 16 років;

 2. 17 років;

 3. 18 років;

 4. 21 року.

 1. За виняткових обставин на роботу можуть прийматися особи, які досягли 15 років, але тільки за згодою:

 1. одного з батьків;

 2. служби у справах дітей;

 3. медичної комісії;

 4. усі відповіді правильні.

 1. Для неповнолітніх працівників в Україні встановлено:

 1. надурочний робочий час;

 2. нічний робочий час;

 3. скорочений робочий час;

 4. неповний робочий час.

 1. Для працівників віком від 16 до 18 років встановлено тривалість робочого часу:

 1. 12 годин на тиждень;

 2. 18 годин на тиждень;

 3. 24 години на тиждень;

 4. 36 годин на тиждень.

 1. Роботодавець не має права застосовувати працю неповнолітніх на:

 1. підземних роботах;

 2. роботах у вихідні дні;

 3. нічних роботах;

 4. усі варіанти правильні.

 1. Укажіть одну з підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу відповідно до Кодексу законів про працю України.

 1. відмова або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу й перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

 2. прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

 3. призов або вступ працівника на військову службу, направлення на невійськову (альтернативну) службу;

 4. відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці.

 1. При прийомі на роботу за загальним правилом не потрібно подавати:

 1. ідентифікаційний код;

 2. паспорт;

 3. трудову книжку;

 4. заяву про прийняття на роботу.

 1. Яка тривалість робочого дня 15-ти річного Василя, який працює кур’єром протягом навчального року у вільний від навчання час?

 1. 12 годин на тиждень;

 2. 18 годин на тиждень;

 3. 24 години на тиждень;

 4. 36 годин на тиждень.