Бібліотека матеріалів

Тема уроку: Клімат. Води суходолу Австралії

Мета уроку:ознайомити з особливостями формування клімату Австралії, закріпити вміння визначати за допомогою кліматичних карт основні ознаки клімату на різних територіях материка, сформувати уявлення про розподіл та закономірності внутрішніх вод материка

Розвивати аналітичне мислення, уміння робити висновки

Виховувати вміння толерантно висловлювали свою думку, поважати думки інших

Тип уроку: урок-тренінг

Обладнання:підручник, атлас , контурна карта, фізична карта Австралії кліматична картаАвстралії, бейджики з іменами, ватмани паперу, маркери, мультимедійна система

Результати навчання

Наприкінці заняття учні мають

- Уміти визначати особливості клімату Австралії за допомогою кліматичної карти

- пояснювати вплив на клімат материка основних кліматотвірних чинників

- розпізнавати обєкти географічної номенклатури

- продемонструвати вміння роботи з контурною картою

Вступна частина тренінгу(10 хвилин)

Стартові завдання

Привітання учнів

Оголошення теми і завдань уроку

« Наші правила»

( повторення, якщо потрібно доповнення)

«Криголам» (5 хвилин)

Вправа «Мандрівка»

(Для поліпшення психологічного клімату в групі підвищення самооцінки , розвитку емпатії)

Звільняється місце для гри. Вона має проводитись у швидкому темпі. Учні відповідають на запитання і взалежності від відповідей об’єднуються в групи. Групи існують недовго, щойно вони утворились учитель ставить інше запитання.

 • На якому виді транспорту ( літак чи корабель) ви помандруєте до Австралії?

 • На якому березі (східному чи західному ) ви висадитесь?

 • Яке місто ( Мельбурн чи Сідней) відвідаєте?

 • Яку тварину (кенгуру чи страуса Ему) ви б хотіли погладити?

 • В якій родині (англо австралійців чи аборигенів) ви б хотіли погостювати?

«Очікування» (2 хвилини)

Вправа «На бобах»

Горщик очікувань Кошик досягнень

Кожному учню на початку заняття учитель у мішечку роздає по 20 бобів. На столі стоїть два пустих горщиків. Учитель пропонує учням наповнити перший горщик. Кожен учень по черзі кидає в горщик до 10 бобів, в залежності від того скільки він очікує дізнатися та навчитися чогось нового на даному занятті

Основна частина тренінгу (25 хвилин)

«Мозковий штурм»(5 хвилин)

 • Які чинники впливають на клімат материка?

 • В яких широтах розташований материк Австралія?

 • Який тип циркуляції повітряних мас характерний для екваторіальних і тропічних широт?

 • Від чого залежить розподіл поверхневих вод материка?

 • Чи сприяє клімат Євразії формуванню багатих поверхневих вод Австралії?

Взаємонавчання

Вправа «Карусель»(Робота в групах) , (25 хвилин)

Клас ділиться на три групи. Кожна група отримує завдання самостійно опрацювати по одному питанню з теми за підручником

І група – Вплив кліматотвірних чинників на особливості клімату Австралії

ІІ група – Особливості кліматичних поясів та типів клімату Австралії

ІІІ група – Особливості розподілу внутрішніх вод материка, залежність від клімату

Група виділяє по одному представнику. Учні переходять до іншої групи і розповідають про те що дізналися в своїй групі. Відтак переходять до наступної. Коли вони повертаються до своїх груп, їхні товариші коротко розповідають, що їм розказали діти з інших груп.

Заключна частина тренінгу (10 хвилин)

Вправа «Зірка»

На ватмані намальована «зірка» , кількість промінчиків якої відповідає кількості учасників тренінгу.

Учні по колу називають по одному слову, яке характеризує клімат Австралії. Записують біля кожного промінчика

 • Сухий

 • Жаркий

 • Пустельний

 • Тропічний,

 • Субтропічний

 • субекваторіальний

 • Пасати

«Зворотній зв'язок»

Завершення вправи «На бобах»

Учні з 10 бобів, що в них залишились по черзі кидають у пустий горщик стільки на скільки для них урок був продуктивним ( чи все вони зрозуміли та засвоїли, чи цікаво їм було).

Учитель порівнюючи вміст двох горщиків бачить результат роботи тренінгу.

Завершення тренінгу

Учні стають у коло. По черзі дякують один одному за те що він (вона) їх навчив (ла).

Кожен наступний обирає того, кого ще не називали, щоб до кінця вправи всі отримали подяку. Останньому учню дякує вчитель.

Насамкінець усі дякують за роботу самим собі і тренеру.