Бібліотека
матеріалів

ВІДДІЛ ОСВІТИ

КАХОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КАХОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

АРХАНГЕЛЬСЬКОСЛОБІДСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

«Як зекономити на опаленні власного будинку?»

STEM - проект

Вчитель фізики, математики та інформатики

Клімковецька Марина Вікторівна

«Як зекономити на опаленні

власного будинку?»

STEM-проект

Актуальність проекту.

Це запитання перед собою ставлять багато жителів нашої країни. І це зрозуміло, адже тарифи за опалення наших будинків і квартир б’ють всі мислимі і немислимі рекорди. Сьогодні все частіше можна зустріти проекти енергозберігаючих будинків. Світ шукає дешеву та чисту енергію. Запаси вугілля і нафти на вичерпанні, джерела енергії дорожчають, підриваючи світову економіку. Посилюється не тільки економічна, але й екологічна криза – на Землі наступає глобальне потепління, спостерігається все більше погодних аномалій та природних катаклізмів, а погіршення клімату несе загрозу сільському господарству. І будинок, нажаль, є активним учасником цього процесу. До 40% вироблюваної в Європі енергії використовують приватні будинки. Потрібно значно зменшити її споживання, інакше може статися, що люди взагалі не зможуть обігріти та освітлити своє житло. Будинок повинен менше забруднювати навколишнє середовище і бути більш екологічним та енергозберігаючим. Чи може школяр власноруч сконструювати найбільш економічніший та екологічний обігрівач для власного будинку? Які знання та витратні матеріали для цього потрібні? Чи вигідно це? Цим питанням і присвячено проект.

Стислий опис:

Проект «Як зекономити на опаленні власного будинку?» учні виконують у 8 класі після вивчення тем «Робота і потужність електричного струму» та «Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями», а також у 9 класі після вивчення теми «Електровимірювальні прилади» згідно з чинною програмою з фізики, у 11 класі – після розгляду теми « Електричне поле та струм» за програмою стандарту з 2019 н.року (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016). Таким чином можна розширити знання учнів про сучасні побутові й промислові електричні прилади, особливості експлуатації та визначити їх переваги над пічним опаленням.

Під час виконання цього проекту учні знаходять інформацію про різноманітні електричні обігрівачі, розраховують необхідну кількість обігрівачів для встановлення у власному будинкові, спираючись на їх характеристики, розглядають види лічильників електроенергії, способом обчислення тарифу, готують інформацію про особливості експлуатації електроприладів у практичній діяльності людини, складають аналітичний звіт про споживання електроенергії, спираючись на екологічну та економічно вигідну складову.

План реалізації STEM-проекту

Очікувані результати проекту

Назва проекту

Як зекономити на опаленні власного будинку?

Автор проекту, e-mail

Клімковецька Марина Вікторівна, merlinkmv@gmail.com

Тип проекту

міжпредметний, дослідницький, середньотривалий, загальношкільний, груповий

Складові STEM-проекту, зміст діяльності учнів

S (науки)

Фізика, 8 клас – розглядають способи зміни внутрішньої енергії тіл; вивчають процеси теплопровідності, конвекції та випромінювання; вчаться аналізувати теплові явища; досліджують будову та принцип дії побутових електричних приладів.

Фізика, 9 клас ознайомлення з видами електроприладів, особливостями їх будови та правилами експлуатації.

Фізика, 11 клас – удосконалюють знання з тем «Електричне поле та струм. Джерела і споживачі електричного струму. Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями»

Екологія, 11 клас – розглядають проблеми забруднення природного середовища та збалансованого природокористування.

Економіка, 11 клас – дізнаються про основи економічного життя суспільства, взаємозв’язки економічних процесів та явищ , формується раціональна поведінка споживача та виробника.

Хімія, 8 клас – усвідомлюють причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність; важливість сталого (керованого) розвитку країни для майбутніх поколінь; сприяють збереженню природних ресурсів.

Основи здоров’я, 6 клас - проект орієнтує учнів на відповідальне ставлення до навколишнього середовища як потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти; сприяє розвитку екологічно доцільного мислення і поведінки як складової формування здорового способу життя; навчає учнів встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між станом природного довкілля і здоров’ям, добробутом та безпекою громади; формує відповідального члена громади і суспільства; орієнтує учнів на громадянську відповідальність за особистий і суспільний добробут, здоров’я і безпеку; забезпечує краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування тощо).

T (технології)

Інформатика, 5-11 класишукають інформацію в Інтернеті про види обігрівачів, особливості їх будови та експлуатації.

Інформатика, 8 та 9 класи – здійснюють обчислення потужності та кількості електроприладів для обігріву власного приміщення за допомогою табличного процесора;

використовують табличний процесор «Microsoft Excel» для розрахунків споживання електричної енергії за зонним коефіцієнтом відповідного типу лічильника.

Інформатика, 6 клас – створюють презентації про скорочення витрат на опалення власної оселі, про види електрообігрівачів.

R (читання+

письмо)

Українська література, 5-11 класи – підбирають приказки, прислів’я та загадки, в яких описані деякі теплові та електричні явища, знаходять підтвердження законам фізики (або ж шукають помилки).

Українська мова, 5-11 класи – створюють інформаційний допис про проект до шкільної газети або шкільного веб-сайту, інструкцію створення обігрівача чи його експлуатації тощо.

E (інженерія)

Трудове навчання, 8-11 класи – визначають необхідні матеріали та конструюють інфрачервоний обігрівач.

A (мистецтво)

Образотворче мистецтво, 5- 7 класи – аналізують живописні творчі роботи із зображенням теплових явищ.

Мистецтво, 7 клас – розробляють ескізи майбутнього обігрівача.

M (математика)

Математика, 5-9 класи – здійснюють розрахунки вартості витратних матеріалів для майбутнього приладу, виконують креслення та розраховують розміри та собівартість обігрівача.

Складові STEM-проекту

Предмет, клас, навчальна тема (розділ)

Навчальні цілі

Дослідницькі завдання, орієнтовний термін виконання

S (науки)

Фізика

8 клас.

Розділ 1.

Теплові явища.

Розділ 2.

Електричні явища. Електричний струм

Визначити переваги і недоліки використання тих чи інших видів опалення, впливу на довкілля;

визначити необхідний прилад для обігріву;

усвідомити необхідність використання енергозбережувальних технологій;

порівняти потужність електричних обігрівачів дотримується правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями

Порівняти шкідливий вплив використання того чи іншого палива для обігріву власної оселі на довкілля та обрати найбільш екологічний спосіб опалення будівлі.

Фізика

9 клас.

Розділ 1.

Магнітні явища.

Визначити необхідний тип електровимірювального приладу для власної оселі;

порівняти особливості використання двозонного та тризонного лічильника.

Порівняти усвідомлення важливості заощадливого використання електроенергії з метою зменшення витрат сімейного бюджету;

підготувати усний виступ з демонстрацією видів обігрівачів, електровимірювальних приладів та приладів обмеження споживання електричної енергії.

Фізика

11 клас.

Розділ 1.

Електричне поле та струм.

Дослідити екологічні проблеми регіону, пов’язані з виробництвом, передачею і споживанням електричної енергії

Сконструювати інфрачервоний обігрівач своїми руками

T (технології)

Інформатика

5 клас. Мережеві технології та Інтернет.

9 клас. Інформаційні технології в суспільстві.

Учні навчаться шукати, завантажувати та зберігати дані, отримані із Всесвітньої мережі, які стосуються шкідливого впливу на довкілля того чи іншого виду опалення;

конструювати інфрачервоний обігрівач своїми руками;

учні навчаться критично оцінювати відомості, отримані з мережі Інтернет.

На основі інформації з мережі Інтернет створити інструкцію створення та експлуатації інфрачервоного обігрівача для власного будинку.

Інформатика

7 , 9 клас. Опрацювання табличних даних.

Учні навчаться добирати і застосовувати доцільні функції або засоби табличного процесора для здійснення розрахунків собівартості інфрачервоного обігрівача:

розраховувати спожиту електричну енергію за допомогою обраного типу побутового лічильника електроенергії.

Розрахувати економічну складову двозонного та тризонного лічильника, використовуючи табличний процесор.

Інформатика,

8 клас. Опрацювання текстових даних.

9 клас. Комп’ютерні публікації.

Учні умітимуть створювати буклети про дотримання правил експлуатації електроприладів та електробезпеки, дотримуючись при цьому вимог до стильового оформлення й структурування текстового документа.

Створити буклет про дотримання правил експлуатації електричних приладів та дотримання техніки безпеки під час їх використання.

Інформатика, 6 клас. Комп’ютерні презентації

Учні навчаться створювати презентації з гіперпосиланнями та ефектами зміни слайдів, що пояснюватимуть процеси теплообміну;

шкідливий вплив нераціонального використання традиційних енергоресурсів на довкілля.

Створити презентацію про застосування законів теплообміну (технології + фізика);

створити презентацію про негативний вплив діяльності людини на навколишнє середовище (технології + природознавство)

R (читання+письмо)

Українська література,

5 клас

Із народної мудрості

Учні підбиратимуть прислів’я, приказки та загадки для пояснення законів теплообміну та електризації.

Підготувати розповідь про теплообмін, знаходячи підтвердження законам фізики, що стосуються теплових явищ.

Українська мова, 6 клас Тема «Іменник» Тема «Числівник»

Учні навчаться складати інформаційний допис до шкільної газети або шкільного веб-сайту (дошки оголошень) про захист проекту з використанням іменників — власних назв (імен і прізвищ однокласників, географічних назв тощо);

умітимуть створювати інструкцію складання інфрачервоного обігрівача для будинку з використанням іменників конкретних (наприклад: корпус, …) та абстрактних (наприклад: допомога, підказка, старання, успіх);

навчаться створювати інформаційні дописи типу оголошення про хід проекту з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі.

Скласти інформаційний допис до шкільної газети або шкільного веб-сайту (дошку оголошень) про захист проекту;

на основі інформації з мережі Інтернет створити інструкцію складання інфрачервоного обігрівача для власної оселі; (технології + українська мова);

створити групу в соціальній мережі для відображення ходу роботи над проектом (щоденник проекту)

E (інжинерія)

Трудове навчання, 5-9 класи. Розділ І. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки

Учні навчаться визначати необхідні матеріали та конструювати інфрачервоний обігрівач.

Сконструювати обігрівач, попередньо визначивши всі необхідні матеріали.

A (мистецтво)

Образотворче мистецтво, 5-7 класи.

Учні вмітимуть аналізувати живописні творчі роботи із зображенням теплових явищ, аналізуючи за законами фізики;

учні навчаться створювати ескізи майбутнього обігрівача.

Створити презентацію (відео) про теплові явища, які відображені на картинах відомих художників.

Створити ескізи майбутнього обігрівача.

M (математика)

5 клас. Тема 2. Дробові числа і дії з ними. 6 клас. Тема 2. Звичайні дроби. 8 клас. Тема. 1. Раціональні вирази

Учні навчаться порівнювати, додавати, віднімати, округлювати десяткові дроби для розрахунку вартості витратних матеріалів для обігрівача;

учні навчаться розраховувати розміри приладу, використовуючи уміння скорочувати дроби; зводити дроби до спільного знаменника; знаходити суму, різницю, добуток, частку дробів; виконувати тотожні перетворення раціональних виразів.

Створити таблицю розрахунку вартості витратних матеріалів для приладу, порівнявши в ній вартість різних матеріалів (оргскло, пластик тощо), яку надасть інша група учнів;

зробити креслення майбутнього виробу, розрахувавши його розміри, а також розміри необхідних отворів.

Проектні ризики

Заходи, спрямовані на зменшення їх негативного впливу

В школі поганий Інтернет- зв’язок

Запропонувати учням виконувати завдання з пошуку інформації в Інтернеті вдома або на своїх мобільних пристроях

Теми, розгляд яких передбачено проектом, вивчаються в різних класах та в різні періоди навчального року

Запропонувати учням працювати в групах (1 група – з 6 класу, 2 група – з 8 класу тощо). Якщо це можливо, переставити окремі теми, аби їх вивчення в межах проекту відбувалося паралельно. Всі завдання проекту можуть виконувати виключно учні 9-х класів, оскільки всі теми вони вже вивчили протягом навчання в 5-8 класах, а цей проект може стати узагальненням попередніх тем та предметів.

Відсутній час на роботу над проектом

Скористатися додатковими годинами, передбаченими навчальними програмами на роботу над проектами

В учнів відсутня мотивація до роботи над проектом

Завчасно продумати, які призи отримають діти по завершенню роботи над проектом (книги, канцтовари тощо) в різних номінаціях: кращий буклет, краща презентація тощо. Важливо: всі учня мають отримати призи.

Обладнання, необхідне для реалізації проекту

Для конструювання інфрачервоного обігрівача

Графіт, пластикові плити, клейова суміш, провід з вилкою, дріт, регулятор напруги або спеціальний контролер, засоби для ізоляції та кріпильні елементи

Для презентації результатів роботи над проектом

Комп’ютер, проектор, екран (дошка), принтер (для друку буклетів та інструкцій)

Для створення ескізів інфрачервоного обігрівача

Фарби, папір, олівці тощо.

Для створення креслення майбутнього обігрівача

Папір, олівці, лінійки, транспортири тощо.

Програмне забезпечення, необхідне для реалізації проекту

Для пошуку інформації в Інтернеті

Комп’ютер+браузер або смартфон+браузер

Для вивчення (перевірки) законів теплообміну

Смарфтон та мобільний додаток Науковий журнал від Google, дослідження поширення світла

Для створення презентацій

Комп’ютер+програма для створення презентацій (наприклад, MS Power Point) або смартфон+WPSOffice. Альтернатива – он-лайнові редактори (Google - презентації, MS Power Point Online, Sway, Emaze, Prezi тощо).

Веб-ресурси, необхідні для реалізації проекту

Для створення сайту (блогу) проекту

Google-сайти, Emaze, WordPress, Blogger тощо

Для планування роботи над проектом

Google Keep, Google Calendar

Діяльність після виконання проекту

Сконструювати обігрівачі (стаціонарні, переносні тощо). Запропонувати учням згенерувати ідеї для наступних проектів.

ПРОЕКТ

«Як зекономити на опаленні власного будинку»

Теми виступів:

Група 1. Газ, дрова чи електрика. Чим буде вигідніше опалюватися взимку?

Група 2. Вибираємо обігрівач: види, ціни, переваги та недоліки.

Група 3. Вибираємо систему опалення. Інфрачервоне опалення приміщення.

Група 4. Розрахунок потужності та кількості інфрачервоних обігрівачів для опалення приміщення.

Група 5. Як зекономити на електроопаленні?

Група 6. Механічна або електронна розетка з таймером – прилад для додаткової економії електричної енергії.

Група 7. Як зробити інфрачервоний обігрівач своїми руками?

Завдання для учнів:

 1. Виявити найбільш екологічний та економічний вид опалення для свого будинку;

 2. Визначити ефективність застосування різних побутових електроприладів (електрообігрівачів та електролічильників). Дитина отримує завдання скласти список електроприладів, порівняти їх характеристики, визначити недоліки в їх роботі та позитивні сторони їх використання, визначити приблизний час роботи кожного електроприладу, обчислити їх загальну потужність;

 3. Порівняти види інфрачервоних обігрівачів, враховуючи їх позитивні сторони і недоліки;

 4. Обчислити загальну потужність використання обраних обігрівачів для опалення власної оселі;

 5. Дослідити особливості використання багатозонних лічильників для економії електроенергії, їх застосування в практичній діяльності людини; з'ясувати наявний тариф на електроенергію й на цій основі порахувати витрати сімейного бюджету на оплату електроенергії.

Заплановані результати

Особистісні

 • Набуття досвіду роботи в групах, співпраці й взаємодопомоги.

 • Формування самостійності в набутті нових знань і практичних умінь.

 • Розвиток творчих здібностей.

 • Формування вміння публічно представляти й захищати результати своєї діяльності.

 • Формування потреби вести здоровий спосіб життя.

Міжпредметні

 • Розвиток пізнавального інтересу.

 • Оволодіння вміннями постановки цілей, планування, самоконтролю та оцінки власної діяльності.

 • Формування досвіду самостійного пошуку, аналізу та відбору інформації з різноманітних першоджерел та використання інформаційних технологій для розв'язання пізнавальних задач.

Мета проекту:

Вчитель має сприяти формуванню в учнів:

 • математичної компетентності (підбирати оптимальні методи для вирішення завдань прикладного характеру; використовувати обчислювальні навички для визначення найбільш економічного приладу);

 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій (охарактеризувати види теплообігрівачів, проаналізувати позитивні та негативні сторони кожного типу обігрівача; навчити збирати дані про технічні пристрої, аналізувати отримані результати);

 • інформаційно-комунікаційної компетентності (використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією);

 • громадянської та соціальної компетентностей (підвищувати громадянську активність учнів , активуючи їхню свідомість на захист довкілля);

 • підприємливості та фінансової грамотності (спрямовувати учнів на пошук економічно найвигіднішого рішення проблеми споживання електроенергії);

 • екологічної грамотності і здорового життя (сприяти збереженню природних ресурсів, їх раціональному використанню, усвідомленню ролі навколишнього середовища для життя).

Учні:

 • характеризують роль електрики в житті людини;

 • пояснюють застосування електричних приладів у житті людини;

 • уміють застосовувати знання правил, яких необхідно дотримуватися під час роботи з електроприладами.

Нові поняття: Інверторний кондиціонер.

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, комп'ютер.

Тривалість виконання: середньотривалий.

Типологія проекту: дослідницько-пошуковий.

Цифрові навчальні ресурси: презентації учнів.

Устаткування: проектор, комп’ютер, зображення побутових приладів, Excel.

Міжпредметні зв'язки: фізика, природознавство, географія, екологія, математика, біологія, економіка.

План заняття:

Час

Методи навчання

Зміст роботи

1 хв.

Бесіда

І. Організаційний момент

42 хв.

Звіти груп

II. Захист проектів

1 хв.

Бесіда

III. Підбиття підсумків уроку

1 хв.

IV. Домашнє завдання

ПЕРЕБІГ ПРОЕКТУ:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

1) Актуальність

Актуальність теми проекту «Як зекономити на опаленні власного будинку?» продиктована як освітніми, так і матеріальними потребами українських сімей.

2. Проблеми енергозбереження

Ви самостійно досліджували цю проблему — проблему використання електричної енергії — та знаходили способи її заощадження, то ж запрошую групи до обговорення.

Проблемне питання

 • Яке місце у нашому житті займає електрика?

Навідні питання

 • У чому вона вимірюється і якими величинами характеризується?

 • Як не замерзнути взимку?

 • Яким опаленням ви користуєтеся вдома?

 • Як витрачати енергію ощадливо?

 • Як розрахувати вартість електроенергії?

 • Як оцінити доцільність використання того або того виду енергії, використовуваної в практичному житті людини?

ІІ. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

Група 1. Газ, дрова чи електрика. Чим буде вигідніше опалюватися взимку?

 • Життя людини без використання кисню з атмосфери неможливе. Зменшення вмісту кисню в повітрі спричинює "кисневий голод", який супроводжується запамороченням, болями в області потилиці, зниженням гостроти зору, нудотою. Зменшення вмісту кисню до 8% веде до падіння температури тіла, анурії, зневоднення і смерті. Що ж приводить до зниження кисню в атмосфері? Гази, що виділяються при спалюванні будь-якого виду палива і являються однією з найбільших причин погіршення екології.

 • Більшість жителів України в холодний період року опалюються газом, дровами або вугіллям. Рідко в кого є електроопалення. На запитання, чим вигідніше опалюватися, універсальної відповіді нема. Кожен підбирає вид опалення під себе.

 • Найкалорійніший – газ, адже зі 1000 кубометрів блакитного палива ви маєте трохи більше 8000–8200 ккал/м3. Природний газ є найбільш екологічно чистим видом енергетичного палива. Проте газом опалювати будинок доволі дорого, адже при перевищенні ліміту ціна на нього зростає в кілька разів. Та і не всі населенні пункти газифіковано.

 • Дрова менш калорійні. Але дуб і акація краще горять, клен і береза швидко згоряють. Проте не слід забувати, що на опалювальний сезон одного дерева вам не вистачить, а росте воно декілька десятків років. Вирубування лісів спричиняє підвищення вуглекислого газу в атмосфері, як наслідок, збільшення середньостатистичної температури та появи нових озонових дір, відповідно, - негативний вплив сонячної радіації на здоров’я людини є неминучим…

 • Більше калорій від вугілля. Якщо це антрацит, то можна отримати до 6 000 ккал/м3 від тонни вугілля, але щоб придбати її доведеться викласти чималеньку суму з сімейного бюджету. Вугілля є одним із найважливіших видів паливно-енергетичної сировини. Частка вугілля у світовому енергетичному балансі складає близько 25 %. Запаси вугілля, які економічно доцільно розробляти, досить великі (вони в багато разів перевищують запаси нафти і газу), і в майбутньому вугілля може відіграти головну роль у вирішенні проблеми задоволення зростаючої потреби в енергії. Проте його запаси все ж таки рано чи пізно зменшаться і економічний зиск від його добування зведеться до мінімуму. Не слід забувати і про його негативний вплив на довкілля і здоров'я людей, адже вугілля — найшкідливіша з паливних копалин. Викиди діоксиду вуглецю від його спалювання становлять 39% від світового обсягу. Китай, чия електроенергетика на 80% забезпечується вугіллям, займає перше місце у світі за обсягом викидів вуглекислого газу. Від цього у країні щорічно передчасно вмирає 1,2 мільйони людей, не рахуючи тисяч, що гинуть у шахтах при його видобуванні.

 • Зараз широко розповсюджене використання альтернативного виду палива, - брикетів, економічного, зручного, сучасного біопалива, але при їх спалюванні атмосфера також насичується такими шкідливими речовинами як оксид вуглецю, свинець, окиси азоту та іншими шкідливими металами.

Табл.1

Шкідливі речовини

Наслідки дії на організм людини

Оксид вуглецю

Шкодить абсорбуванню кисню кров’ю. Послаблює розумові здібності, сповільнює рефлекси, викликає сонливість, може бути причиною втрати свідомості.

Свинець

Впливає на кровоносну, нервову та сечостатеву системи, викликає можливе зниження розумових здібностей у дітей, відкладається у кістках.

Окиси азоту

Можуть підвищувати сприятливість організму до вірусних захворювань, подразнювати легені, викликати бронхіт і пневмонію.

Озон

Подразнює слизову оболонку органів дихання, викликає кашель, порушує роботу легенів, знижує опір до простудних захворювань, може загострювати хронічні захворювання серця, а також викликати астму, бронхіт.

Токсичні викиди (важкі метали)

Сприяють виникненню новоутворень, порушенню статевої системи і розвитку дефектів у немовлят.

 • Ці гази змішуються з газами атмосфери, частинками пилу, найменшими краплинками рідини й утворюють аерозолі (тумани і дим), що стали візитними картами промислових міст і селищ. Понад 20 млрд. т оксиду вуглецю викидається в атмосферу від згоряння різних видів палив, що спалюються людиною. Його вміст в атмосфері в останні десятиріччя невпинно збільшується. Діоксид вуглецю не тільки токсично діє на організм людини, а й викликає ще й глобальне потепління в атмосфері, яке зумовлене так званим "парниковим ефектом" і веде до зміни клімату з непередбачуваними наслідками для всього живого.

 • Використання альтернативних джерел (енергія сонця, води та ін.) – є одним із заходів поліпшення екологічного фону, проте потребує значних вкладень, а тому пересічному громадянові не по кишені.

 • На сьогодні найбільш економний варіант та екологічно чистий – електроопалення. Якщо ви захотіли опалювати свій будинок електрикою, то треба отримати технічні умови, що досить нелегко. На електричний котел доведеться розщедритися, а також на його монтаж та документацію. Та і ціна на електрику варіюється в залежності від об’єму споживання. Тому один із виходів – встановлення багатозонних лічильників та утеплення приміщень.

 • Установлення багатозонних лічильників дозволяє заощадити суттєво заощадити. Крім того, збільшити економію коштів можна за рахунок додаткових спеціальних заходів: використання спеціальних таймерів, які збільшують навантаження на обігрівальні прилади в нічний час і, відповідно, зменшують вдень. При цьому є можливість забезпечити комфортні умови у приміщенні за рахунок акумулювання тепла від нагрівальних приладів у стінах, стелях і підлозі приміщення, а тому економія коштів в опалювальний сезон досить приваблива.

Висновок: Наша Земля – наш дім. І ми господарі в ньому. Щоб зберегти нашу планету для нащадків кожний мешканець цієї планети повинен берегти природу.

Група 2. Вибираємо обігрівач: види, ціни, переваги та недоліки.

Які з електрообігрівачі використати? Найважливіше при виборі обігрівача – потужність. Саме від потужності приладу залежить нагрівання площі, на яку розрахований той чи інший обігрівач, а також від його виду.


Наприклад, для житлового помешкання, де є центральне опалення, буде досить електричного обігрівача з потужністю до 1,5 кВт. Чим більша площа, тим потужніший обігрівач слід купувати.

Види теплообігрівачів:
– масляний обігрівач (радіатор);
– конвектор;
– тепловентилятор;
– інфрачервоний обігрівач;
– інверторний кондиціонер.

Зазвичай обігрівачі мають вбудовану функцію, яка дозволяє автоматично підтримувати задану температуру.


Масляний обігрівач довго зберігає тепло, навіть коли не працює


Масляний обігрівач (радіатор) має потужність від от 1,0 до 2,5 кВт. Використовувати його можна в квартирах, офісах, навіть на дачі.

Переваги:

працює безшумно;

деякі моделі мають коліщата, що дозволяє легко переміщувати прилад з кімнати у кімнату;

довго зберігає тепло й після вимкнення, припинення роботи.

Недоліки:

довго прогріває приміщення;

температура поверхні радіатора не дозволяє вільно доторкатися до приладу. Тому треба слідкувати, аби домашні тварини та діти не завдали собі шкоди;

займає чимало місця у кімнаті. Особливо це помітно, якщо маєте невелику площу кімнати.

Конвектор не зіпсує інтер’єр

Конвектор схожий за принципом дії на радіатор, але такий зазвичай прилаштовують на стіні. Використовувати можна у квартирах, офісах, можливо навіть у якості основної системи опалення. Але тоді вам знадобиться більш ніж один прилад, залежно від загальної площі приміщення.

Переваги:
– працює безшумно;

не «спалює» кисень у приміщенні;

прилад можна прикріпити на будь-якій стіні;

швидко нагріває приміщення;

мають захист від перегрівання;

невеликий за розмірами;

має гладкий, плоский корпус, тому «впишеться» у будь-який інтер’єр.

Недоліки: дорогий
Маленькі хитрощі: чим нижче установлено конвектор, тим більш ефективною буде його робота.


Довідка

Конвектори безпечні в експлуатації, адже призначені для автономної роботи. Але краще не залишати прилад увімкненим надовго, на ніч, та коли йдете з дому.

Є моделі, які мають функцію вимкнення приладу у випадку пожежонебезпечної ситуації. Конвектора потужністю 1 кВт вистачить, аби забезпечити додатковим теплом кімнату площею 10-12 кв.м.

Деякі обігрівачі можна облаштовувати й у ванній кімнаті.

Для ванної кімнати запитуйте такий електричний обігрівач, який має функцію електрозахисту. Тобто прилад, який не «боїться» вологого приміщення.

Тепловентилятор можна легко перевозити в автомобілі

Такий прилад найбільш доступний, адже коштує порівняно недорого. Тепловентилятор використовують для швидкого нагрівання кімнати. Його потужність зазвичай не більше 2,0-2,5 кВт.

Тепловентилятор можна прикріпити на стіну, ставити на підлогу, навіть розміщувати на столі.

Переваги:
– дуже швидко нагріває приміщення;

компактний у використанні, його легко переносити, можна навіть перевозити в машині;

має захист від перегріву.


Недоліки:

працює у шумовому режимі;

забруднює повітря у процесі спалювання кисню, від чого у кімнаті може з’являтися неприємний запах і відчуття «немає чим дихати».

Інфрачервоний обігрівач

Рисунок 1. Інфрачервоний обігрівач закритого типу Рисунок 2. Інфрачервоний обігрівач відкритого типу

Інфрачервоний обігрівач відкритого типу може негативно впливати на зір, а панелі закритого типу цього недоліку не мають. Такий обігрівач вважається найбільш економним: для обігріву 10 квадратних метрів утепленого приміщення інфрачервоними панелями достатньо 0,5-0,7 кВт, тоді як теплова потужність інших опалювальних систем повинна складати, як мінімум, 1 кВт. Працює за принципом нагрівання не повітря, а предметів навколо. Такі обігрівачі призначені для підвісних стель, прилад можна облаштовувати й у ванній кімнаті.


Переваги:
– працює у безшумному режимі;

економить електроенергію;

Недоліки:
– інфрачервоне випромінювання негативно впливає на зір. Тому якщо маєте проблеми із зором, краще купити обігрівач закритого типу, або інший обігрівач.

Інверторний кондиціонер – багатофункціональний

Такий прилад працює за принципом теплового насосу, працює без шкідливих викидів в атмосферу.


Переваги:

багатофункціональність (працює як кондиціонер, і як обігрівач, залежно від того, яку функцію оберете);

споживає менше електроенергії (на 30%) порівняно зі звичайними кондиціонерами;

нижчий рівень шуму, порівняно зі звичайними кондиціонерами;

швидке нагрівання приміщення і підтримання температури.

Недоліки:

дорогий, порівняно з іншими приладами;

потребує спеціального встановлення, кріплення;

працює незалежно від погодних умов, які за вікном, але до -10 градусів морозу.


Загальні рекомендації з експлуатації обігрівачів:

уникайте потрапляння рідини на працюючий прилад;

пам’ятайте: обігрівачі «бояться» пилу;

нічим не накривайте прилад під час роботи;

не використовуйте для сушіння білизни;

не тримайте прилад біля легкоплавких виробів;

тримайте прилад на відстані 50 см від меблів.


Один із найбезпечніших обігрівачів  – масляний обігрівач

Один із найбільш безпечних – масляний обігрівач. Один із тих, що найнебезпечніші – тепловентилятори з відкритими спіралями нагрівання.

Інверторні кондиціонери також серед безпечних, тим паче вони не працюють тоді, коли великі морози.

Проте ви повинні завжди пам’ятати, що яким би безпечним не був електрообігрівач, його не варто залишати ввімкненим без нагляду.

Висновок: кожен може обирати необхідний йому вид опалення приміщення, але слід не забувати про екологічну складову та фінансове навантаження на сімейний бюджет.

Група 3. Вибираємо систему опалення. Інфрачервоне опалення приміщення.

Вибираємо систему опалення.

У той час, поки хтось ще дискутує з приводу «недоцільності» та «дорожнечі» електричного опалення (маючи тільки теоретичні дані та невірно їх трактуючи), кількість об'єктів, що успішно обігріваються інфрачервоним випромінюванням, з кожним місяцем невпинно і суттєво збільшується.

Погляньте довкола - в усьому світі тільки й говорять про енергозбереження!

Планета прагне до максимального використання екологічно чистих і недорогих відновлюваних джерел енергії (геліо-, вітро- і гідроенергетика), і це НЕЗВОРОТНІЙ процес.

Ще б пак, набагато ефективніше вкласти прогнозовані кошти в альтернативну енергетику, ніж шукати нові родовища газу, урану, нафти. Світ зробив вибір.

За даними експертів, у розвинених країнах спостерігається значне споживання електроенергії для опалювальних цілей (з метою електроопалення). За статистикою, у Франції електроопаленням обладнано близько 40% усіх будівель, в Іспанії й Фінляндії - 30%, в Норвегії - відомому світовому виробнику й постачальнику газу - більше 80%.

В Європі 60% нових установок прийшлися саме на долю відновлюваних джерел енергії. У США ця цифра становить 50%.

У Фінляндії впритул підійшли до завдання покращення екології й збільшення використання відновлюваних джерел енергії, в одну мить зводячи «пасивні» будинки.

Швеція перевела на «чисті» ресурси 51% економіки. Данія з одного тільки вітру отримує 25% всього струму.

Список можна продовжувати і далі. Державні програми всіх країн направлені на енергоефективність!

Просто неможливо сперечатися з тим, що електричне опалення:

 • набагато дешевше від газового при покупці і в монтажу;

 • безпечне в експлуатації, не створює аварійних ситуацій;

 • набагато екологічніше;

 • не потребує профілактичного обслуговування;

 • більш універсальне (можна встановити де завгодно, де є джерело електроенергії, не залежить від теплотрас);

 • значно вигідне доповнення до центрального опалення в будь-яких приміщеннях.

Переваги інфрачервоного опалення

Добре відомо, що просто тепле повітря - недостатня умова для комфортного життя людини. В першу чергу їй потрібні обігріті предмети, що віддають м'яке тепло у вигляді випромінювання. За таким принципом ми отримуємо тепло від Сонця, такий принцип роботи турецької лазні, таким чином ми отримуємо тепло від розведеного поряд багаття.

Всі знають, що будь-які предмети, температура яких вища від абсолютного нуля градусів (-273,15°С), випромінюють тепло - інфрачервоне тепло. Людина не виключення. В природі тепло передається в основному променистим шляхом (тобто шляхом обміну інфрачервоною тепловою енергією).

Променисте тепло має абсолютно іншу природу. Якщо при конвекції молекула з більш високою температурою передає свою енергію молекулі з дещо нижчою температурою, то у випадку з променистими системами немає передачі тепла за участі повітря, йде випромінювання, хвиля. Ця хвильова енергія перетворюється в теплову безпосередньо на поверхні предметів, на котрі вона потрапляє, або на тілі людини, зігріваючи її. Тобто, оскільки як таких посередників немає, - втрати тепла мінімальні. Саме тому променисті системи й називають системами прямого обігріву, на відміну від рідинних, так званих систем непрямого (опосередкованого) тепла.

Будь-які електричні опалювальні системи з батареями та трубами, які використовують для обігріву рідин, що циркулюють всередині, ТЕНові або електродні котли, а також опалювальні системи на основі конвекторів, - це системи конвекційні. Інфрачервоні обігрівачі (ІЧ) й наші панелі - системи променистого типу.

Звичайно, будь-яка промениста система передбачає наявність конвекційної складової, в будь-якій конвекційній системі присутній променистий компонент. Але основний спосіб теплопередачі (конвекційний чи променистий) відіграє важливу роль в визначенні потужності опалювальної системи.

Інфрачервоне опалення - менша потужність системи обігріву

Всі, хто хоча б трохи знається на опаленні, впевнено стверджують, що для обігріву 10 м2приміщення при його стандартній висоті 2,5 м потрібен 1 кВт теплової потужності. Але променисті системи здатні обігріти таке приміщення з використанням вдвічі меншої потужності (від 0,5 кВт на 10 м2). І це щира правда.

Звідки ці чарівні дані?

Для цього є аж три причини, хоча насправді все дуже просто.

 • Перша причина полягає у так званій променистій добавці.

Людина втрачає тепло різним шляхом - через виділення (сеча, піт, кал), дихання (повітря, конвекція) і тепловипромінювання. За рахунок тепловипромінювання втрачається 70% власного тепла. Тому логічно припустити, що це тепло треба компенсувати подібним способом. Ми вже зауважували, що, якщо людину будуть оточувати холодні стіни і предмети, вона буде віддавати їм своє тепло, а не навпаки.

Для ілюстрації цього явища наведемо доволі цікаві дані з експериментів учених:

- люди, що перебували в приміщенні з температурою повітря +50oC, але з навмисне охолодженими стінами - мерзли; але при +10oC та розжарених стінах починали пітніти;
- за температури повітря в приміщенні +27
oC, а на поверхні стін «мінус» 10oC люди почували себе набагато гірше, ніж за температури і стін, і повітря «плюс» 18oC.

Ось і виходить, що завдяки променистій складовій, тобто енергії, яку людина перетворює в теплову, ефективна температура тепловідчуття набагато вища, ніж та, що є на даний момент в приміщенні. Тобто при променистому опаленні можна підтримувати в приміщенні дещо нижчу температуру, ніж та, що була б для нас комфортною при конвекційній системі. А звідси - і відчуття комфорту при дещо нижчій температурі, і економія електроенергії під час обігріву приміщення, і менша розрахункова потужність опалення.

 • Друга причина - коефіцієнт повітрообміну (показник, що відображає у відсотках кількість обігрітого повітря, що впродовж години виходить за межі приміщення і заміщується свіжим).

Цей коефіцієнт активно досліджувався французькими й німецькими вченими, котрі дійшли висновку, що при інфрачервоній системі опалення, коли відсутній вимушений рух повітря, він складає 0,2-0,6, а при конвекційній може наближатися до 4,6 ( такий коефіцієнт можливий в приміщеннях, де досить часто відкриваються двері і спостерігається інтенсивний повітрообмін, наприклад, в невеличкому магазинчику).

Чому? Всі будівельні матеріали мають шпаринки й капіляри, котрі можуть бути заповнені вологим повітрям, водою чи кригою. Що відбувається в холодну пору року? Волога заповнює об'єм шпарин, витісняє повітря, що призводить до підвищення його теплопровідності (коефіцієнт теплопровідності води 0,5 і цей показник в 25 разів більший теплопровідності повітря). При знижені температури теплопровідність збільшується (для порівняння: крига має теплопровідність 2,0 - це ще в 4 рази більше, ніж води). Інфрачервоні системи опалення в першу чергу висушують стіни, волога витісняється повітрям, теплоізоляція покращується, коефіцієнт повітрообміну зменшується.

Чим нижчий коефіцієнт повітрообміну, тим менше енергії витрачається на обігрів приміщення.

 • Третя причина - градієнт температури приміщення по висоті, так званий природній перепад температур.

За умови використання променистої системи опалення цей показник становить 0,2...0,3oC/м, при конвекційній - від 0,7 до 1,5oC/м. При висоті приміщення 2,5 метри при променистій системі опалення ми отримаємо 18oC на підлозі і 19oC під стелею, тоді як при конвекційній системі ця розбіжність буде істотною +18oC на підлозі й +22-23oC під стелею.

Рисунок 3. Перепад температури в приміщенні

Це означає, що при використанні конвекційної системи опалення значна частина енергії витрачається на додатковий обігрів повітря, що скупчується під стелею, а, отже, необхідна більша потужність для підтримки комфорту в опалюваному приміщенні.

Види променистого опалення

Звичайно, променисте тепло теж буває різним: коротко-, середньо - і довгохвильовим.

Довжина хвилі залежить від температури поверхні випромінювання - чим вища температура випромінювання, тим хвиля коротша, а отже і шкідливіша. Наприклад, так звані ІЧ-обігрівачі ми застосовуємо тільки в приміщеннях, де людина знаходиться нетривалий час - це ангари, склади, коридори, тому що ІЧ дають жорстке випромінення. Це шкідливо. Хвиля довжиною менше, ніж 2 мкм не проникає в організм, затримується шкірою і викликає різні патології - екземи, дерматити, бронхіти, астму.

ККД в даному випадку буде 65-70%, а споживана потужність і витрата електроенергії знаходяться на високому рівні.

Середньохвильове тепло більш сприятливе, але найкраще впливає на організм людини довгохвильове. Людина випромінює у спектрі хвиль від 3 до 50 мкм, максимум у відсотковому відношенні - це довжина хвилі 9,6 мкм, що відповідає температурі поверхні випромінювання від 35 до 40oC. Таке випромінювання навіть сприятливе для організму людини. До того ж, порівняно з конвекторами, променисті обігрівачі більш екологічні, тому що не пересушують повітря і не створюють примусової конвекції і повітря, і пилу.

Висновок:

По-перше, як ми вже з'ясували, інфрачервоним довгохвильовим системам опалення потрібно на 30-40% менше потужності, ніж для конвекторів чи котлів. А в експлуатації вони як мінімум в 1,5 рази економічніші від них. Обігрівачі легко встановлюються і забезпечують в приміщенні комфортний температурний режим, шляхом теплорегуляції швидко усувають проблему холодних і вологих стін й кутів.

По-друге, роботу цих опалювальних систем можна повністю автоматизувати, застосувавши терморегулятори в кожній кімнаті опалюваної будівлі. Такий підхід дозволяє підтримувати в кожному окремому приміщенні потрібний температурний режим і забезпечує перерозподіл навантаження на існуючі електричні мережі.

Усі ці фактори свідчать про те, що інфрачервоні довгохвильові системи опалення краще від інших справляються з завданням обігріву приміщень будь-якого призначення, при цьому працюючи протягом мінімального проміжку часу й максимально економно.

Група 4. Розрахунок потужності та кількості інфрачервоних обігрівачів для опалення приміщення.

Особливості розрахунку інфрачервоного опалення

Зазвичай вважають, що спосіб обігріву не впливає на теплотехнічний розрахунок. Часто його навіть не враховують.

Насправді, детально розглянувши теплові процеси в приміщенні, яке опалюється, ви переконаєтесь, що існують принципові відмінності в розрахунках традиційного конвекційного опалення (наприклад, конвекторів) та інфрачервоних систем обігріву.

Чому людині комфортно за температури 19 оС при інфрачервоному опаленні, якщо при конвекторах або газовому буває недостатньо навіть 23 оС?

Чому для обігріву 10 квадратних метрів утепленого приміщення інфрачервоними панелями достатньо 0,5-0,7 кВт, тоді як теплова потужність інших опалювальних систем повинна складати, як мінімум, 1 кВт?

Спробуємо розрахувати мінімальну кількість електроприладів інфрачервоного обігріву та їхню сумарну потужність за умови зниження тепловтрат одноповерхового будинку в сільській місцевості.

Металокерамічні та керамогранітні обігрівачі інфрачервоного випромінювання відрізняються конструкцією і технологією виробництва, але мають одну спільну рису - унікальний натуральний теплонакопичувач у їх складі.

У металокерамічних обігрівачах це керамічна плита з нагрівальним елементом, що «ховається» в ній шляхом напівсухого пресування під високим тиском. Завдяки цьому ми отримуємо більш рівномірний розподіл тепла на поверхні і відмінні фізичні властивості: високу міцність, електроізоляцію, пожежобезпеку, дуже низьке вологопоглинання, чітку форму і естетичний вигляд (товщина обігрівача всього 14 мм). Зверху панель захищає металевий корпус.

Металокерамічні панелі UDEN-S починають випромінювати тепло вже через 5 хвилин після ввімкнення, а завдяки теплонакопичувачу охолоджуються протягом 1,5 години, віддаючи своє тепло без витрат електроенергії!

Керамогранітні обігрівачі - це монолітні опалювальні панелі з щільністю каменю і відмінними теплоакумулюючими властивостями. Вони надміцні, зносостійкі та довговічні, а низька пористість матеріалу забезпечує мінімальне вологопоглинання.
Нагрівальний елемент всередині захищений чотиришаровою гідро - і електроізоляцією, що забезпечує їх безпечне використання.

Керамогранітні обігрівачі починають випромінювати тепло через 20 хвилин після ввімкнення, а охолоджуються до кімнатної температури протягом 3-4 годин, опалюючи весь цей час приміщення з нульовими витратами електроенергії!

Керування системою опалення:

комфорт+економія

Управління інфрачервоними нагрівальними панелями здійснюється за допомогою терморегуляторів, що реагують на температуру повітря в приміщенні. Для додаткової економії та комфорту в кожній кімнаті підтримується індивідуальна температура. Тривалість роботи всієї системи опалення (якщо це основний обігрів) при вірних розрахунках - в середньому не більше 5-7 годин на добу.

У кожну кімнату встановлюється один терморегулятор, який керує роботою одного або декількох обігрівачів. Якщо мова йде про панелі «універсал», укомплектовані проводом живлення з вилкою, як правило, кожна з них підключається за допомогою індивідуального термостата (він вставляється в розетку, а в нього - вилка обігрівача).

Використавши з системою опалення програматори, які включають її тільки в потрібний час або через необхідні інтервали часу, і отримаємо ще ряд переваг: додаткову економію електроенергії (до 20-30%), максимально комфортний мікроклімат і дивовижно просте управління температурою приміщення.

Безпека

У виробництві використовуються тільки природні матеріали з українських, німецьких та італійських родовищ і застосовуються екологічно чисті сучасні технології фарбування (у т.ч. порошкове фарбування).

Тому такі обігрівачі мають хороші експлуатаційні характеристики покриття, його довговічність, відсутність запаху при нагріванні і рівну красиву поверхню. «Запікання» фарби (формування якісного монолітного покриття на поверхні обігрівача) відбувається в спеціальній полімеризаційній камері.

Розрахунок потужності приладів

Потужність будь-якої системи опалення залежить від тепловтрат приміщення. Для обігріву металокерамічними чи керамічними обігрівачами приміщення з хорошою теплоізоляцією і висотою стелі 2,5 м необхідно орієнтовно 0,5 кВт електричної потужності на 10 кв.м площі.

Розрахунки споживання електричної енергії для типового будинку в сільській місцевості (Табл.2):

Табл.2

приміщення

Площа

кімнати, м2

max потужність приладу

Кількість приладів

Сумарна розрахована max потужність, Р, кВт/год

Тривалість роботи опалення, год.

Кількість кВт/год. за добу

( з розрахунку роботи до 7 год. на добу)

Кількість кВт за місяць (30 днів)

(з розрахунку роботи до 7 год. на добу)

9,9

0,5

1

0,495

7

3,465

103,95

8,1

0,5

1

0,405

7

2,835

85,05

10,7

0,5

1

0,535

7

3,745

112,35

11,8

0,5

1

0,59

7

4,13

123,9

15,6

0,7

1

1,092

7

7,644

229,32

15,1

0,7

1

1,057

7

7,399

221,97

4,8

0,5

1

0,24

7

1,68

50,4

Разом:

76

3,9

7

4,414

49

30,898

926,94

Висновок: на опалення будинку загальною площею 76 м2 в місяць витрачаємо приблизно біля 900 кВт. За умов постійної підтримки температури та утеплення приміщення кількість спожитої електроенергії може бути меншою, а у випадку встановлення багатозонних лічильників суттєво зменшиться і її вартість, адже вдень – більшість людей на роботі і тому можна використовувати економічний режим. Підвищення температури в приміщенні необхідне ввечері та вночі.

Група 5. Як зекономити на електроопаленні?

Як скоротити витрати на опалення?

Спочатку - утеплення будинку

На якій би системі опалення ви не зупинились, її потужність, ефективність та щомісячні витрати безпосередньо залежать від тепловтрат вашого приміщення.

Суму витрат на опалення можна знизити майже вдвічі, якщо затримувати тепло всередині, не даючи йому «витікати» з дому.

За даними енергетичних досліджень житлових будинків, до 70% тепловтрат відбувається через зовнішні стіни, особливо, якщо вони дуже тонкі, побудовані з бетону, білої цегли і т.п. А через щілину у вікні величиною з сірник ми втрачаємо до 30 кубічних метрів нагрітого повітря у годину.

Не чекайте холодів, щоб побачити проблеми в теплоізоляції приміщення, не обігрівайте вулицю, намагайтеся вирішити це питання якомога раніше, в теплу пору року. 

Шість порад від експертів

Використання альтернативних джерел енергії та електричних систем опалення - впевнений вибір, який вже давно зробила Європа та інші розвинені країни світу. Аналізуючи їх досвід, можна точно сказати, що мінімізація споживання природного газу - дуже слушний крок, який робить зараз і наша країна.

Гостра газова проблема та, як наслідок, всебічне стимулювання урядом переходу на обігрів електрикою зчинили в Україні справжній бум на електричні системи опалення. Населення масово скуповує електрообігрівачі у магазинах, міняє старі газові системи на електричні або встановлює останні як додаткове джерело опалення. І хоча тарифи на електроенергію не варто й порівнювати з неймовірно високими цінами на газ, вона також не дешевіє. Як же можна мінімізувати витрати на електроопалення?

Табл.3

 

Порада №1. Утепліть своє житло

Фінансові витрати на електроопалення безпосередньо залежать від теплоізоляції приміщення. Не варто чекати морозів, щоб звернути увагу на прогалини в утепленні вашої будівлі. Вирішіть цю проблему заздалегідь. Жодна система опалення вас не врятує, якщо приміщення має великі тепловтрати (тонкі стіни, щілини, недостатньо утеплені покрівля, фасад, вікна тощо).

Про енергозбереження потрібно піклуватися постійно. Утеплення помешкання дозволить вам зменшити витрати на опалення, забезпечить комфорт і затишок. Зараз існує велика кількість технологій, сучасних матеріалів. Оберіть їх самостійно чи зверніться за допомогою до спеціалістів. Навіть маленька, як сірник, щілинка - це тепловтрати до 30 куб.м теплого повітря за годину. А навіщо вам обігрівати вулицю?

 

Порада №2. Оберіть «правильне» електроопалення

Як ми вже упевнилися на власному досвіді, найекономнішими системами електроопалення наразі вважаються системи на основі інфрачервоних низькотемпературних панельних обігрівачів. За невеликої різниці у вартості, вони майже в 1,5 рази дешевші в експлуатації, ніж електричні конвектори, калорифери, масляні обігрівачі.

Проте, як не крути, а при опаленні житла за допомогою електроенергії взимку клієнт завжди буде перевищувати ліміт у 100 кВт і буде сплачувати за кожен «надлімітний» кіловат більшу суму, а тому ще потрібно заключити договір з постачальником електроенергії на постачання електричної енергії за умови використання двозонних тарифів та за наявності електроопалення.

Порада №3. Зробіть вірні розрахунки

На тепло та комфорт у приміщенні суттєво впливає потужність системи опалення. Надлишок потужності - це зайве навантаження на ваш гаманець, а за нестачі обігрівачі просто не впораються, працюючи більше, ніж звичайно, і намагаючись створити оазис тепла в двадцятиградусні морози. Використовуючи в розрахунках тільки площу приміщення або дані техпаспорту обігрівачів, можна припуститися помилки.

Коректна інформація - це тепловтрати через стіни, перекриття, вікна, висота приміщення, його розміщення тощо. Замовте тепловий розрахунок у компанії, де ви купуватимете обігрівачі, як правило, він - безкоштовний. Прислухайтеся до порад спеціалістів - справжнім професіоналам не все одно, наскільки ефективно і економічно працюватиме ваша система опалення.

Вмикайте свою систему опалення за перших ознак зниження температури повітря, особливо, якщо це інфрачервоні електричні панелі. Основний принцип їх роботи полягає у темперуванні (прогріванні поверхонь): стін і предметів в приміщенні, що, в свою чергу, віддають тепло повітрю, тому перші дні опалювальна система буде прогрівати і, за необхідності, висушувати конструкції вашого приміщення. Щоб не перевищувати розрахункові показники, не допускайте охолодження стін і надалі, адже повторний прогрів - це додаткові витрати електроенергії. Найекономніший робочий режим системи - це постійна підтримка заданої температури, підвищення/зниження температури на 1°C призводить до збільшення/зниження витрат електроенергії на 5-7%. 

Порада №4. Використовуйте терморегулятори

Управляйте вашими електричними обігрівачами за допомогою терморегуляторів (термостатів), які реагують на температуру повітря в приміщенні. У кожну кімнату встановлюється один терморегулятор, який управляє роботою опалювального обладнання, що у ній встановлено (це може бути як один обігрівач, так і декілька). Якщо у вас обігрівачі з проводом і вилкою, кожен з них можна підключити за допомогою індивідуального розеткового термостата (він вставляється у розетку, а в нього - вилка панелі).

Терморегулятор забезпечить суттєву економію електроенергії. При правильних розрахунках тривалість роботи панельних інфрачервоних обігрівачів буде не більше 5-7 годин на добу. Окрім того, термостати можуть підтримувати мінімальну температуру при тривалій відсутності людей в приміщенні, що дуже зручно у випадку з заміськими, дачними будиночками або на час відпусток, відряджень.

Використовуйте з електроопаленням програматори, щоб планувати роботу системи опалення погодинно/потижнево, і отримуйте додаткову економію електроенергії - ще до 20-30%. Вони вмикають обладнання лише в потрібний час або через необхідні інтервали часу, наприклад, весь день система опалення працює в «підтримуючому» режимі, а за годину до вашого повернення додому «підганяє» температуру в помешканні до комфортного для вас показника.

Порада №5. Розгляньте варіант встановлення багатотарифного (багатозонного) лічильника

Впевніться у доцільності встановлення такого лічильника саме у вашому випадку. Тут є свої нюанси, адже з такими приладами оплата за електроенергію залежить від часу доби.

За умови встановлення двотарифного лічильника, витрати на електроенергію будуть рахуватись за такою схемою: з 7:00 до 23:00 електроенергія оплачується за 100%-м «денним» тарифом, а з 23:00 до 7:00 - за так званим «нічним» тарифом, тобто 50% від існуючого тарифу. Тут немає підводних каменів - використовуйте максимум електроенергії вночі та економте.

Встановивши трьохтарифний лічильник, ви отримуєте три зони тарифікації. У години максимального навантаження на електромережу (8:00-11:00 та 20:00-22:00) оплата здійснюється по так званому «піковому» 1,5 тарифу, в нічні години (23:00-7:00) - по 0,4 тарифу, решта часу (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) - за існуючим на даний момент стандартним тарифом на електроенергію. Для того, щоб економити, необхідно мінімізувати використання електроенергії в «пікові» години, коли вартість кіловата помітно повзе вгору, і збільшити її використання вночі.

Мінус у тому, що «піковий» тариф припадає саме на той час, коли люди прокидаються і вмикають електроприлади, починають свою роботу підприємства або коли всі, навпаки, повертаються додому і знову вмикають електроприлади - чайники, кондиціонери, телевізори, пральні та посудомийні машини тощо. Погодьтеся, не кожен буде дисципліновано слідкувати за годинником. У цьому випадку більш доцільною буде установка реле часу, що буде вимикати систему опалення тоді, коли використання електроенергії дорожчає. Ще один мінус полягає в тому, що сама установка трьохтарифного лічильника коштує немало і є зовсім необґрунтованою на об`єктах, де споживання електроенергії незначне - менше ніж 500 кВт/год. На більших об'єктах за умови раціонального використання він може окупитися протягом 1,5-2 років. А в сільській місцевості для фізичних осіб це є взагалі недоцільним, адже в цей час використовується найбільше електроенергії і тому – двозонний лічильник у даному випадку є найоптимальнішим варіантом.

 

Порада №6. Оформіть пільговий тариф на електроенергію

Оформіть пільговий тариф на електроенергію та економте на оплаті послуг електропостачання в опалювальний період. Ця послуга передбачена чинним законодавством. Додатково крім зонного обліку на час опалювального періоду для економії коштів існує можливість переходу ще і на тариф електроопалення, але за умови наявності стаціонарного електроопалювального обладнання офіційно введеного в експлуатацію на підставі проектної документації виконаної відповідно до отриманих технічних умов.

Відповідно до Постанови НКРЕ від 26.02.2015р. №220 встановлено що на час опалювального періоду (з 1 жовтня до 30 квітня)  ліміт споживання для будинків обладнаних системою опалення у встановленому законодавством порядку встановлюється на рівні 3600кВт*год. на місяць з діючим на даний час тарифом 45.6 коп.

Нюанси оформлення пільгового тарифу доцільніше дізнаватися у місцевому Обленерго.

Обчислення вартості електроенергії в залежності від встановленого лічильника

Для обчислення вартості скористаємося результатами обчислень групи №4, за даними якої родина використовуватиме в місяць біля 927 кВт на опалення приміщення в 76 м2 інфрачервоними обігрівачами. Розглянемо вартість електроенергії в сільській місцевості та у місті за звичайним тарифом з використанням двозонного лічильника. Чому саме двозонного, а не тризонного? Це зумовлено особливостями проживання людей в сільській місцевості, адже в зимовий період найбільше споживання електричної енергії припадає на піковий період (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00)

Багатозонний лічильник

 Що дає встановлення багатозонного лічильника?

- Якщо у Вас встановлений багатозонний лічильник, Ви платите за електроенергію спожиту вночі на 50% менше у разі 2-зонного обліку та на 60% менше у разі 3-зонного обліку. Багатозонні лічильники допомагають економити гроші!

При розрахунках за зонним лічильником до Вашого діючого тарифу застосовуються коефіцієнти. У результаті виходить, що Ви сплачуватимете за різними тарифами.

Тарифи залежать від часу доби коли Ви використовували електроенергією. Цю інформацію фіксує зонний лічильник завдяки вбудованому годиннику.

Який тариф обрати: 2-зонний чи 3-зонний?

- Якщо Ви не можете вирішити який тариф вам краще підійде — у нагоді стануть поради:

1. Будьте уважні, обираючи тризонний тариф — у пікові години (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) потрібно сплачувати на 50% більше від звичайного тарифу. Тому впевніться, що у пікові години Вам знадобиться електроенергія у незначних обсягах. 
Але вночі ви будете сплачувати лише 40% вартості звичайного тарифу.

2. З двозонним тарифом Ви будете економити у будь-якому разі, адже максимальна ціна за 1 кВт·г дорівнює звичайному тарифу, за яким Ви нині сплачуєте.

3. Зонний облік буде вигідним для Вас, якщо більшістю електроприладів Ви користуєтеся вночі або можете перенести на нічний час роботу електроприладів великої потужності — кондиціонеру, бойлеру, тепловентилятору, теплої підлоги, електроопалення тощо.

4. Розрахунки за зонними тарифами будуть максимально вигідними, якщо рівень Вашого електроспоживання становить 500 кВт·г та вище.

У чому ж полягає відмінність між даними лічильниками?

Порівняємо фінансову економію при встановленні звичайного та двозонного лічильників. На основі даних групи 4, яка здійснювала розранок потужності та кількості інфрачервоних обігрівачів для опалення приміщення проведемо розрахунок за звичайним та двозонним лічильником для сільського будиночка.

За звичайним тарифом. Тариф, коп./кВт год., з ПДВ (20%): до 100 кВт – 0,9 к., від 100 кВт – 1,68 к.

Розрахунок: 100*0,9+827*1,68=1479,36 (грн.) – з ПДВ.

Тепер перевіримо різницю міх однозонним та двозонними лічильниками і встановимо різницю між вартістю спожитої електроенергії.

Табл.4

Вид обліку

Умови

Час дії тарифу

1 зона

незмінний тариф протягом доби

незмінний тариф протягом доби

2 зони (день/ніч)

вдень тариф буде звичайним; за електроенергію спожиту вночі потрібно сплатити лише 50% вартості;

з 7:00 до 23:00;

з 23:00 до 7:00

3 зони (пік/напівпік/ніч)

пік — тариф буде вище від звичайного на 50%

(зонний коефіцієнт у час пік = 1,5);

з 8:00 до 11:00;
з 20:00 до 22:00

напівпік — тариф буде звичайним

(зонний коефіцієнт напівпік = 1);

з 7:00 до 8:00; 
з 11:00 до 20:00; 
з 22:00 до 23:00

ніч — потрібно буде сплатити лише 40% вартості

(зонний коефіцієнт у нічний час = 0,4).

з 23:00 до 7:00

Розрахунки за двозонним лічильником в сільській місцевості (не беручи до уваги споживання електроенергії в денний період часу) за табл.5

Табл.5

Розрахунок орієнтовної вартості ел. енергії за умови використання двозонних тарифів, населенням яке проживає в с/ місцевості

Вихідні дані:

Споживання за періодами часу:

Ніч

927

День

0

Загальне споживання електроенергії на місяць:

927

Обсяг електричної енергії спожитої за блоками:

І блок

100

ІІ блок

827

Нічний зонний коефіцієнт

0,5

Денний зонний коефіцієнт

1

Тарифи на електрич. енергію:

І блок (до 100 кВт∙год. (включно)

100

90,00

ІІ блок (понад 100 кВт∙год.)

100

168,00

Розрахунок:

1) Розрахуємо коефіцієнт, який характеризує здешевлення вартості електричної енергії:

(927 ∙ 0,5 + 0 ∙1)/927=

0,5

2) За обсяг спожитий до 100 кВт∙ год за тарифом 90 коп./кВт∙год спл.:

0,5 ∙ 100 ∙ 90 / 100 =

45

грн.

4) За обсяг спожитий понад 100 кВт∙год за тарифом
168 коп./кВт∙год сплачується:

0,5 ∙ 827 ∙ 168 / 100 =

694,68

грн.

5) Розрахуємо кінцеву суму до спл.:

45 + 694,68 =

739,68

грн.

Розрахунок орієнтовної вартості електричної енергії за умови використання двозонних тарифів та за наявності електроопалення

Вихідні дані:

Споживання за періодами часу:

Ніч

927

День

0

Загальне споживання електроенергії на місяць:

927

Обсяг електричної енергії спожитої за блоками:

І блок

927

ІІ блок

0

Нічний зонний коефіцієнт

0,5

Денний зонний коефіцієнт

1

Тарифи на електрич. енергію:

І блок (до 3000 кВт∙год. (включно)

3000

90,00

ІІ блок (понад 3000 кВт∙год.)

3000

168,00

Розрахунок:

1) Розрахуємо коефіцієнт дешевлення вартості електричної енергії:

(927 ∙ 0,5 + 0∙1)/927=

0,5

2) За обсяг спожитий до 3000 кВт∙ год за тарифом 90 коп./кВт∙год спл:

0,5 ∙ 927 ∙ 90 / 100 =

417,15

грн.

4) За обсяг спожитий понад 3000 кВт∙год за тарифом 168 коп./кВт∙

год сплачується:

0,5 ∙ 0 ∙ 168 / 100 =

0

грн.

5) Розрахуємо кінцеву суму до спл.:

417,15 + 0 =

417,15

грн

Як ми можемо помітити, проаналізувавши таблицю (Табл.5) орієнтовної вартості електричної енергії за умови використання двозонних лічильників, – економія суттєва: між звичайним лічильником та двозонним різниця становить 739,68 грн, а у порівнянні з пільговим двозонним – 1062,21грн (за 5 місяців опалювального сезону таким чином можна зекономити до 5311,05 грн). Даний тариф діє і для міського населення. Це за умови, що опалення ви вмикатимете від опівночі до 7 год. ранку, якщо ж раніше – то, звісно, сума до сплати буде більшою.

Висновок: На основі раніше зроблених підрахунків ми виявили, що встановлення двозонного лічильника суттєво зекономить сімейний бюджет, хоча і потребує початкових капіталовкладень, але ж і пічне опалення зараз коштує недешево, потребує постійного контролю та приносить шкоду довкіллю.

Поєднання зонного тарифу та тарифу за наявності електроопалення -  
це реальна можливість зекономити кошти для потреб Вашої родини під час опалювального періоду!!!

Група 6. Механічна або електронна розетка з таймером – прилад для додаткової економії електричної енергії.

Використання двозонного лічильника суттєво збільшує економію сімейного бюджету, проте вмикати та вимикати опалення чітко по графіку людині фізично важко. А що робити, якщо господар будинку хоче поїхати взимку у відпустку чи відрядження на кілька днів, що призведе до критичного падіння температури, і, відповідно, - до негативних наслідків для росту кімнатних рослин та збільшення вологості в приміщенні.

Найоптимальніший вихід із цієї ситуації – встановлення програмованої розетки з таймером.

Програмована розетка з таймером

Сьогодні більшість покупців віддають перевагу програмованим розеткам, таймер яких ініціює включення і виключення пристрою в певний визначений час. Це нововведення дозволяє істотно знизити витрати на електропостачання і робить комфортним і безпечним експлуатацію електронних пристроїв.

Що являють собою розетки з таймером?

Розетки з таймером – це автоматичні пристрої, в яких є таймер під'єднання і від'єднання. Таймер може бути як електричним, так і механічним. За допомогою такого механізму розетки вдається здійснити автоматизацію різного роду обладнання та електропостачання приладів. Відмінною характеристикою програмованих розеток є те, що вони значно знижують витрати на електропостачання різних електричних пристроїв.

Навіщо потрібні програмовані розетки?

Даний різновид розеток дуже стане в нагоді для забезпечення безпеки. За допомогою таких пристроїв вдається стабілізувати роботу, наприклад, сигналізаційної системи, освітлювальних або всіх електричних пристроїв житлового приміщення. Застосування розеток з таймером механічного типу дозволяє час від часу вмикати і вимикати встановлені прилади на двадцять чи тридцять хвилин.

Інший варіант комплектації такої розетки (з електричним таймером) забезпечує регулювання пристрою без додаткових налаштувань протягом тижня. У таких розетках є можливість коригувати і підбирати інтервал спрацьовування датчиків аж до хвилини. Безсумнівним плюсом програмованої розетки є вбудований блок живлення, що дозволяє розеткам деякий час функціонувати навіть під час відключення електропостачання будинку. 

Які бувають різновиди розеток з таймером?

Тепер розглянемо докладніше, які існують програмовані розетки. Є два основних види – механічні і електронні. Докладніше про кожному типу:

  • Механічні — звичайні розетки з таймером, час спрацьовування в яких встановлюється за допомогою барабана. Подібні типи розеток можуть функціонувати в автоматичному режимі протягом доби, тому їх ще називають добовими. Звичайно, програмованим розеткам з механічним таймером не доступні багато показників, які є в електричній версії. Тому тут інтервали включення і виключення чітко циклічні, наприклад, можна встановити інтервал у 15 хвилин. Таких п'ятнадцятихвилинних циклів може бути необмежена кількість, все залежить від функціональності розетки. Самостійно призначати параметри в таких моделях не вийде.

  • Електричні — цей вид обладнання дає набагато більше можливостей самостійного налаштування. Більшість поширених моделей дозволяють програмувати роботу пристрою на тижні вперед. В даних розетках є можливість налаштувати таймер включення-виключення на будь-який час, наприклад, півгодини вдень, годину в обідній час і пару годин на вечір, або ж налаштувати їх роботу з 23 години до 7-ї ранку, і так далі, абсолютно з різними комбінаціями по днях і тижнях. Можна придбати навіть програмовані розетки з таймером, які можуть стежити за роботою одразу групи електроприладів і контролювати кожен з них окремо. Такі пристрої можуть активувати освітлення в призначений час, включити сигналізацію або вимкнути на ніч роутер і так далі.

Де їх можна використовувати?

Програмовані розетки розроблені для забезпечення комфорту і безпеки використання. Такі моделі дозволять повністю здійснювати контроль над електроприладами: домашньою побутовою технікою, душовими кабінами, комп'ютерним обладнанням і так далі. Призначайте інтервали включення-виключення, автоматизуючи роботу і тим самим заощаджуючи електроенергію в будинку. 

Такі розумні прилади будуть дуже корисні власникам аграрних ферм або домашніх тераріумів, де застосування електронних і механічних пристроїв вкрай необхідно. Відрегулювавши з допомогою приладів полив та освітлення теплиць, можна значно заощадити час і отримати хороший урожай. У нашому ж випадку , – суттєво зменшиться сума в платіжках за електроенергію.

Переваги

До головних позитивних сторін програмованих розеток з таймером можна віднести:

  1. значну економію електроенергії;

  2. можливість гнучкого налаштування графіка включення і виключення;

  3. спрощує роботу з електричними приладами і дійсно економить час на ручне налаштування.

Недоліки програмованих моделей

До основних негативних сторін можна віднести:

 1. обмежений час програмування для механічних розеток;

 2. іноді можна зустріти моделі з неправильним таймером;

 3. відгуки відзначають недовговічність таких приладів;

 4. додатковий шум (цокання таймера).

Рекомендації по вибору

По-перше, варто відразу визначитися, для яких цілей необхідна програмована розетка. Для цього потрібно ще раз зважити всі за і проти. По-друге, купувати розетку нового покоління слід лише в спеціалізованих магазинах, бажано фірмових. Саме в таких торгових точках можна отримати максимально професійну консультацію і гарантійне обслуговування. По-третє, необхідно визначитися, якого виду розетка необхідна. Пам'ятайте, що якщо ви бажаєте самостійно налаштовувати час включення і виключення вперед на тижні, необхідна буде електронна версія розетки. По-четверте, намагайтеся купувати оригінальні розетки, а не підробки. Так, такі речі коштують дорожче, але якісна розетка прослужить набагато довше. Пам'ятайте, що новіші версії оснащені додатковими можливостями, які дадуть більший простір функціонування.

Механічна або електронна розетка з таймером є стильним і економним варіантом автоматизації режимів електропостачання особистих або виробничих об'єктів.

Ціна питання

Механічні розетки з таймером трохи дорожче звичайних. Електронні пристрої обійдуться ще дорожче. Програмована розетка з електронним механізмом буде коштувати в середньому, удвічі дорожче за штуку.

Група 7. Як зробити інфрачервоний обігрівач своїми руками?

Одним з найбільш якісних саморобних обігрівачів є обігрівач на основі графіту. Давайте спочатку розберемо що нам буде потрібно для складання такого пристрою:

 • Як ви вже зрозуміли, необхідно певну кількість графіту, найкраще у вигляді порошку. Кількість залежить від розмірів ІЧ-обігрівача, який ви хочете зробити своїми руками.

 • Пластикові плити. Розмір їх теж індивідуальний і залежить від необхідних габаритів приладу. Їх необхідно мати дві штуки, однакового розміру.

 • Клейова суміш, найкраще купити «епоксидну смолу».

 • Провід з вилкою. Можна придбати як новий, так і знайти старий у себе в гаражі. Довжину підбирайте виходячи з відстані від місця установки до найближчого джерела живлення.

 • Регулятор напруги або спеціальний контролер.

 • Засоби для ізоляції і кріпильні елементи.

Графіт подрібнюється і змішується з епоксидним клеєм – так виходить графітовий провідник

Для нанесення клею також буде потрібно мати в наявності пензлик. У разі якщо графіт в стрижнях, підготуйте інструмент щоб його розтерти в порошок. Тепер зібравши все необхідне, можна приступати до складання нашого пристрою:

 1. Починаємо все з змішування клею графітового порошку. Варто зазначити, чим більша кількість графіту буде в суміші, тим більше температура розігріву вийде. Не варто додавати його занадто велика кількість, так як пластик миє розплавитися.

 2. Наносимо отриманий субстрат на поверхню пластикових плит, кожну окремо. Нанесення повинно відбуватися рівномірними мазками зиґзаґоподібної форми, при цьому пропуски робити категорично не можна.

 3. Підключаємо оголені кінці дроту до графітовому складу і склеюємо дві пластикові плити і чекаємо повного висихання.

 4. Після того як клей повністю зміцнів і надійно з’єднав нашу конструкцію, в схему можна підключити температурний регулятор, контролер або пристрій для регулювання вхідного напруги.

 5. Після цього ретельно ізолюємо всі стики і з’єднання. Після чого обігрівач буде повністю готовим до використання.

Тепер ви можете повісити самостійно вами пристрій на стіну або встановити на підлозі і отримати необхідне тепло і комфорт в приміщенні. Середня температура розігріву такого приладу складає шістдесят-сімдесят градусів за Цельсієм. Якщо при складанні додати більшу або меншу кількість графіту, ви можете збільшити або зменшити робочу температуру відповідно.

Поради від фахівців

Так як поверхня пристрою може досить сильно нагріватися, найкраще встановлювати його в місцях недоступних для дітей, щоб вони не змогли зашкодити собі. Для більшої ефективності, між обігрівачем і стіною слід розмістити теплової відбивач. Ви можете використовувати як спеціальний, так і звичайну фольгу, але другий варіант буде дещо гірше.

ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Д/з. Повторити відповідні параграфи підручника.

Інтернет-ресурси:

 1. UDEN-S. Глобальне отепління [Електронний ресурс] / UDEN-S // УДЕН - Україна. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ksoe.com.ua/consumers/counter/.– [Дата звернення 13.09.2018].

 2. Багатозонний лічильник [Електронний ресурс] // eno.kiev.ua. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://eno.kiev.ua/bagatotarifnij-lichilnik. – [Дата звернення 15.09.2018].

 3. Багатозонний лічильник та тарифи диференційовані за зонами часу [Електронний ресурс] / ХОЕ // АТ "Херсонобленерго". – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ksoe.com.ua/consumers/counter/.– [Дата звернення 15.09.2018].

 4. Вугілля [Електронний ресурс] / Вікіпедія // Вільна енциклопедія. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F. – Назва з екрану. – [Дата звернення 14.09.2018].

 5. Мякушко С. Газ, дрова чи електрика. Чим буде вигідніше опалюватися взимку [Електронний ресурс] / С. Мякушко, Ю. Міронюк // Слобожанський край. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.slk.kh.ua/news/sport/gaz_-drova-chi-elektrika-chim-bude-vigidnishe-opalyuvatisya-vzimku.html. – [Дата звернення 14.09.2018].

 6. Програмована розетка з таймером [Електронний ресурс] // HI-NEWS. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://hi-news.pp.ua/tehnka-tehnologyi/6358-programovana-rozetka-z-taymerom.html. – [Дата звернення 08.11.2018].

 7. Труш Н. Вибираємо обігрівач: види, ціни, переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Надія Труш // Коло. Усі новини Полтави. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://archive.kolo.poltava.ua/2011/11/04/vibirayemo-obigrivach-vidi-cini-perevagi-ta-nedoliki. – [Дата звернення 13.09.2018].

 8. Як зробити інфрачервоний обігрівач своїми руками [Електронний ресурс] / http://budbud.in.ua. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://budbud.in.ua/yak-zrobyty-infrachervonyj-obigrivach-svoyimy-rukamy.html. – Назва з екрану. – [Дата звернення 19.03.2019].