Бібліотека
матеріалів

Проект

вноситься народними депутатами України

Барна О.С. (365)

Дехтярчук О.В. (352)

Юрик Т.З. (363)

ЗАКОН УКРАЇНИ

про внесення змін до Закону України «Про освіту»

(щодо преміювання вчителів за престижність професії та високу результативність праці)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, № 38–39, ст. 380):

1) у статті 1:

частину першу після пункту 21 доповнити новим пунктом такого змісту:

«21-1) преміальний фонд – окремий рахунок району, міста чи об’єднаної територіальної громади, до якого спрямовуються кошти в розмірі 1 відсотка від загального фонду заробітної плати вчителів району, міста чи об’єднаної територіальної громади для подальшого преміювання педагогічних та науково-педагогічних працівникам;»;

2) у статті 57:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам незалежно від форми трудового договору та місця основної роботи чи роботи за сумісництвом:

належні умови праці та медичне обслуговування;

оплату підвищення кваліфікації;

правовий, соціальний, професійний захист;

диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, доплат за наукові ступені та вчені звання;

виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків;

виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам щомісячної надбавки за престижність педагогічної праці в розмірі 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування;

надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла або надання службового житла у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

пенсію за вислугу років;

інші гарантії, визначені законом України.»;

3) у статті 61:

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

«3-1. 0,5 відсотка від загального фонду заробітної плати вчителів району, міста чи об’єднаної територіальної громади спрямовується до преміального фонду району, міста чи об’єднаної територіальної громади.

Педагогічним та науково-педагогічним працівникам незалежно від форми трудового договору та місця основної роботи чи роботи за сумісництвом із преміального фонду району, міста чи об’єднаної територіальної громади виплачується премія із преміального фонду, учні (вихованці) яких:

стали призерами обласних учнівських олімпіад з навчальних предметів (призерами всеукраїнських учнівських олімпіад ІІІ етапу з начальних предметів), переможцями обласних змагань1 посадовий оклад (ставка заробітної плати);

стали призерами всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (призерами всеукраїнських учнівських олімпіад IV етапу з начальних предметів), призерами всеукраїнських змагань – 2 посадові оклади (ставки заробітної плати);

стали учасниками міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів (учасниками учнівських олімпіад міжнародного рівня) 3 посадові оклади (ставки заробітної плати).».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради

України