Особливості викладання англійської мови в 1 класі НУШ

(з досвіду роботи вчителя англійської мови Запорізької гімназії 93 Третяк Т.В.)


На початку цього навчального року перед багатьма вчителями англійської мови, які викладають в початкових класах, постало питання: Що нового на уроках англійської мови в першому класі?

За концепцією Нової української школи успішними вважаються фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, працювати в команді, досягати поставленої мети, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Тому головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатися, і яка даватиме учням не лише знання, а й вміння їх застосовувати у житті.

Проаналізувувши нові програми та підручники, я особисто дісталася висновку, що зміст навчання англійської мови в першому класі суттєво не змінився. Тематика ситуативного спілкування в підручниках різних авторів ідентична, але може змінюватись послідовність викладення тем: Кольори, Числівники в межах 10, Іграшки, Тварини, Члени родини, Їжа, Свята й т.ін.

Суттєво змінюється форма навчання, а саме: учень знаходиться в центрі навчального процесу, активно включений до процесу отримання нових знань та практичного їх застосування ( діяльнісний підхід).

Під час навчання мови шестирічного першокласника потрібно враховувати його психо-фізиологічні особливості. Діти цього віку дуже активні, мають яскраву уяву, допитливі, вірять в казки, люблять музику та пісні, швидко розуміють ситуацію та використовують сенсорику для пізнання речей. Вони з ентузіазмом сприймають все нове, люблять грати, та сприймають гру за справжнісіньку працю. Першачки швидко вчаться, але й так же швидко забувають; тому вчителю слід планувати багаторазові повторення для кращого засвоєння матеріалу. В той же самий час дітям шестирічного віку складно працювати разом (в парах або групах), їх цьому потрібно навчати.

На своїх уроках англійської мови в першому класі я враховую відсутність попереднього навчального досвіду своїх учнів, а тому спираюсь на досвід, набутий ними в дошкільний період (уміння розглядати малюнки та обговорювати зображене на них; навички з’єднувати та розмальовувати, ліпити, вирізати та клеїти, співати, танцювати, розповідати вірші, виконувати фізичні рухи тощо). Для кращого засвоєння слів та фраз учням пропонується замалювати, виготовити із пластиліну або паперу ( особливо ефективно цей прийом використовується при вивченні назв тварин або іграшок, їжі). Невеличкі діалоги на уроці розігруємо за допомогою ляльок. Зазвичай прийом театру забезпечує можливістю розіграти різноманітні елементарні комунікативні ситуації відповідно до віку учнів ( при вивченні теми «Знайомство» різні види лялькових театрів стануть у нагоді: настільний, пальчиковий, іграшковий). Позитивні емоції в учнів викликає використання пісень та римівок на уроках. Це сприяє формуванню фонетичних та інтонаційних іншомовних навичок, забезпечує швидке запам’ятовування слів т а словосполучень, що , в свою чергу сприяє розвитку пам’яті.

Знайомство з літерами англійської абетки також відбувається за допомогою казок. Для кожної літери я вигадую певний образ або історію, яка пояснює назву літери або її звучання. Презентація кожної букви співвідноситься з відповідним словом - символом, перший звук якого співпадає із звуком букви. Для кращого запам’ятовування графічного зображення літери, можна запропонувати дітям виліпити літеру з пластиліну, або викласти за допомогою олівців та ручок. Навчання читанню відбувається за методом фоніксів, який навчає вимовляти найхарактерніший для тої чи іншої літери звук, який вона продукує. У такий спосіб в учнів формуються первинні навички читання простих односкладових слів вже у першому класі. Ігри з розрізною абеткою допомагатимуть у вивченні відповідностей «буква – звук», навчать першокласників вимовляти слова по звуках , об’єднувати їх та прочитувати слова в цілому.

Гра, як відомо, є природнім середовищем спілкування дітей.

"У дитячому віці гра – це норма, і дитина повинна завжди гратися, навіть коли робить серйозну роботу" (А. С. Макаренко)

Задовольняючи потребу дитини гратися, перевтілюватись, рухатись, учитель забезпечує умови для вивчення іноземної мови на уроці, усвідомлюючи потенціал використання ігор в іншомовному навчанні.

Для активізації лексики на початку уроку я використовую наступні ігрові прийоми:

Sort it out

Грати можуть дві команди дітей. Учні по черзі підходять до столу та обирають картку, називають зображений предмет та відкладають її до певної групи карток. Як правило учням пропоную розсортувати картки на дві теми.

Magic box ( Magic bag)

У коробці або в мішечку заховані картки з зображенням вивчених слів або іграшки. Одна дитина обирає слово, а інші по черзі відгадують, ставлячи запитання «Is it a cat? Is it a dog? еtc.» Та дитина, яка відгадала слово та отримала відповідь Yes,it is у відповідь говорить:“Sit down, please, виходить до дошки та загадує наступне слово.

Odd one out

На дошці розвішуються картки з вивченої теми, та учням потрібно знайти зайві ( слова з іншої теми) та обґрунтувати свій вибір.

What is missing?

На дошці розвішуються картки з зображенням предметів з певної теми (наприклад, Іграшки, Тварини, й т.і.). Учні уважно розглядають малюнки, запамятовують. По команді вчителя закривають очі. В цей час вчитель прибирає одну, або декілька карток. Учні відгадують, що зникло, ставлячи запитання: Is it a doll? Is it a car?...Учні, які відгадали , виходять до дошки та вибирають картки, які «зникнуть» наступними.

Board Bash

Учні поділяються на дві команди. По черзі виходять до дошки по одному представнику з кожної команди. На дошці розвішені картки з зображеннями предметів, що позначають вивчені слова. Коли діти чують назване слово, їм потрібно імітованою бітою вдарити по названому малюнку. Той , хто відреагував швидше, додає одне очко своїй команді та передає біту наступному ігроку. Переможець – команда з більшою кількістю балів.

A keyhole

На листі картону посередині намалювати та вирізати отвір у вигляді замкового отвору. Під цим отвором вчитель ховає картки з зображенням знайомих предметів, а діти відгадують, що це може бути., ставлячи запитання: Is it a doll? Is it a car?... Дитина, яка відгадала, обирає наступну картку.

Hot Potato

Під музику діти передають один одному м’ячик ( імітовану гарячу картоплю). Коли музика зупиняється, дитина яка тримає в руках «картоплю» називає слово, яке позначає зображення на малюнку. (Цю гру можна використовувати на закріплення лексики з будь-якої теми.)

Number dictation

На дошці вивішені картки на певну тему. Під кожним зображенням позначається цифра. Діти називають цифру та слово по черзі. Потім вчитель називає слова, а учні викладають на столі картки з цифрами, що позначають названі слова у названій вчителем послідовності. За допомогою цього прийому можна перевіряти розуміння дітьми вивченої лексики з будь-якої теми.

Naughty colours

На відміну від попереднього прийому. Можна відпрацювати назви кольорів та поєднання їх у словосполучення з іменниками певної теми. Наприклад, в магазині іграшок кольори перефарбовують всі іграшки в певний колір. На дошці вивішені картки з зображеннями іграшок, а вчитель демонструє картку з кольором. Діти по черзі складають словосполучення: a red car, a red ball, a red doll, etc.

Дуже ефективним є використання методу проектів на уроках англійської мови. На своїх уроках в першому класі я пропонувала учням спочатку індивідуальні проекти: My friend ( учні малювали свого друга та представляли за допомогою простих фраз: He is my friend. His name is…); My toys (Діти виготовляли книжечку з зображенням своїх іграшок та презентували однокласникам); Family tree (діти отримали шаблон з зображенням дерева та після рекомендацій вчителя розташували зображення своїх членів родини й представили свою родину за допомогою простих реплік: She is my mother. Her name is.. He is my father. His name is…); My favourite colour (Після уявної подорожі до країни восьминіжків діти створювали власного кольорового восьминіжка, обмалювавши долоньку та додавши де-які деталі за власним бажанням). Наприкінці теми «Свята та традиції» діти виготовляли вітальні листівки на різні свята, та на останньому уроці з теми діти працювали над груповим проектом «Прикрасимо ялинку».

Слід зазначити, що в будь–якій діяльності на уроці першокласник має перебувати в ситуації успіху , оскільки вона є одним з найвагоміших мотивів для подальшого вивчення іноземної мови.