Бібліотека
матеріалів

Назва проекту «Велика таємниця води»

Пояснювальна записка

Сучасний світ неможливо уявити без інформаційних технологій. Вони все глибше проникають в наше життя, захоплюючи все більше і більше наук: інформатику , математику, хімію, фізику. Інформаційне суспільство потребує новітніх розробок, альтернативі минулого століття.

Актуальність проекту:

Одним із актуальних напрямів інноваційного розвитку природничої освіти є STEM-орієнтований підхід до навчання. Така освітня технологія має на меті комплексно формувати ключові фахові, соціальні й особистісні компетенції молоді, які визначають конкурентну спроможність на ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності та ін.

Інноваційні напрямки освіти, зокрема STEM, з кожним днем стають все популярнішими. І це не дивно, адже саме такий підхід дозволяє зацікавити учнів природничими науками та зробити сам процес навчання більш жвавим та оригінальним.

Не дивлячись на те, що STEM є достатньо новим явищем для української освіти, вчителі активно використовують його у навчальному процесі. Саме тому я підібрала проект з використанням STEM-технологій з хімії «Велика таємниця води».

Урок хімії для 7 класу. В основі розробки інтеграція природничих наук, що є основою STEM ocвіти. Учні на уроці демонструють знання з предметів природничого циклу, об’єднують інформацію та роблять висновок про значення води, проблему чистої води та охорону водойм від забруднення.

Мета проекту: сформувати поняття про воду як найважливіший природний оксид.

Завдання проекту:

 • Навчити працювати з різними джерелами інформації;

 • Описати поширеність води у природі, фізичні властивості води;

 • Розрізняти розчинник і розчинену речовину;

 • Скласти рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

 • Використовувати здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

 • Володіти елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;

 • Обґрунтувати  значення розчинів у природі та житті людини;

 • Оцінити роль води в життєдіяльності організмів;

 • Висловити  судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень;

 • Відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

 • Організувати просвітницьку роботу серед учнів школи.

Синхронізація програми

Предмет

Тема

Завдання

за

предметами

Очікуваний результат з предмету

(міні-продукт у проекті)

Хімія

Будова молекули води.Фізичні властивості води.

Вода — розчинник.

Сформувати поняття про будову молекули води.

Створення малюнку з використанням графічного редактора Paint;

Створені карти пам’яті в сервісі www.goconqr.com

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Сформувати уявлення про розчинник і розчинену речовину, сформувати поняття про розчини; показати відмінність між розчинами й механічними сумішами.

Створені карти пам’яті в сервісі www.goconqr.com

Очищення води в домашніх умовах

Ознайомити учнів з елементарними елементарними навичками очищення води в домашніх умовах

Створення фотоколаж

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Розглянути взаємодію води з оксидами та простими речовинами, ознайомити з індикаторами; формувати практичні вміння роботи з неорганічними речовинами та хімічним посудом, безпечного поводження з ними, формувати навички складання рівнянь хімічних реакцій

Створення комп’ютерної презентації

Фізика

Три агрегатних стани речовини.

Вода- речовина яка має три агрегатних станів у природі.

Розглянути три агрегатних станів речовини на прикладі води.

З`ясувати основні фізичні властивості кожного агрегатного стану води та їх застосування у житті людини

Створення фотоколажу

Географія

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Кислотні дощі.

Сформувати в учнів поняття про джерела кислотних дощів, їх роль в житті людини і вплив на оточуюче середовище, дати поняття про кислотність атмосферних опадів їх вплив на водойми, розглянути основні методи очищення води, вивчити способи охорони природних водойм від забруднення.

Створення відеоролика «Вплив кислотних дощів на водойми»;

Інтерактивний плакат «Проблема чистої води»

Інформатика

Знайомство з програмою MovieMaker та з графічною програмою Paint.

Ознайомити учнів з комп’ютерними програми MovieMaker, Paint та її складники.

Створено відеоролик;

графічний малюнок

Створити відеоролик та малюнок.

Навчитися вводити текст, вставляти зображення. Вміти переміщувати об’єкти на шкалі часу.

Технолігії

Виготовлення об’ємних виробів та деталей

Виготовлення за підготовленими шаблонами об’ємної фігури – молекули води.

Макет молекули води

Оздоблення виготовлених виробів відомими техніками та матеріалами

Творча робота над оздобленням відомими техніками та матеріалами.

Етапи проекту:
  Підготовчий етап.

На уроці хімії було визначено форми та методи дослідження, створення груп, розподіл функцій між учасниками. Учні розділилися на 5 груп:

1 група – «Хіміки»;

2 група – «Фізики»;

3 група - «Географи»;

4 група – «Інформатики»;

5 група - «Технологи».

Фото1. Створення груп

1. Хімія.

На даному етапі діти  дізнаються, які фізичні властивості має вода, унікальну молекулярну будову, компоненти розчину та хімічні властивості води. Із довідкової літератури дізналися про методи очищення води в домашніх умовах. Міні-продукт їхньої діяльності – створення малюнку з використанням графічного редактора Paint; карти пам’яті, створені в сервісі www.goconqr.com.

Мал.1. Створення малюнку з використанням графічного редактора Paint «Будова молекули води»

Мал. 2. Створення карти памяті «Фізичні властивості води»

Мал.3. Створення карти пам’яті

«Компоненти розчину»

Мал.3. Створення фотоколажу

«Очищення води в домашніх умовах»

Фото 2. Створення комп’ютерної презентації

«Хімічні властивості води»

2.Фізика.

Метою даного уроку було розглянути три агрегатних стани речовини на прикладі води. З`ясувати основні фізичні властивості кожного агрегатного стану води та їх застосування у житті людини. Виконавши необхідні дослідження учні переконалися, що водв може перебувати в трьох агрегатних станах, а саме рідкому, твердому та газоподібному. Свої результати дослідження представили у вигляді карта пам’яті, створена в сервісі www.goconqr.com.

Мал.4. Фотоколаж «Агрегатний стан води»

3. Географія.

Метою даного уроку було сформувати в учнів поняття про джерела кислотних дощів, їх роль в житті людини і вплив на оточуюче середовище, дати поняття про кислотність атмосферних опадів їх вплив на водойми, розглянути основні методи очищення води, вивчити способи охорони природних водойм від забруднення. Одним із підготовчіх етапфів уроку було проведено опитування між учнями Білозерської ЗОШ №15 про те, чи знають вони що значить вислів «кислотні дощі» та їх вплив на водойми. Результати опитування показали, що респонденти не в силі були відповісти на питання як саме «кислотні дощі» впливають на водойми, тому міні-продуктом їхньої діяльності був створений відеоролик. Наочно група «Географів» приготувала інтерактивний плакат «Проблема чистої води».

Мал.5. Інтерактивний плакат «Проблема чистої води»

4. Інформатика.

Метою даного уроку було ознайомити учнів з комп’ютерними програми MovieMaker, Paint та її складники. Міні – продукт їхньої діяльності відеоролик та графічне зображення.

Фото3.Створення відео та фотоколажів, графічних зображень

5. Технології.

Завдання уроку: виготовлення за підготовленими шаблонами об’ємної фігури – молекули води. Учні працювали з пластиліном. Творча робота була проведена за інструкційною карткою.

Інструкційна картка:

 1. Вибери для роботи потрібний колір пластиліну.

 2. Відріж стеком потрібну кількість пластиліну.

 3. Зігрій шматочок пластиліну теплом своїх рук, щоб він став м'яким та зліпи три шари.

 4. Шар перший з’єднай з другим, а другий з третім між собою паличками.

 5. По закінченню роботи добре витри руки сухою м'якою ганчіркою і тільки потім вимий їх з милом.

Мал.6. Виготовлення об’ємної молекули води

Підсумковий результат (продукт):

Застосовуючи знання з різних предметів (хімія, фізика, інформатика, географія, технології) учні не тільки навчилися оволодівати новими знаннями про воду, здобувати потрібну інформації, а й комплексно формувати ключові фахові, соціальні й особистісні компетенції, які визначають конкурентну спроможність на ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльностіа.

11