уроку 27 Дата____________ клас_______

Тема: . Підсумково – узагальнюючий урок по темі «Клімат і кліматичні ресурси»

Мета: - забезпечити повторення основних географічних знань, понять та визначень, що стосуються особливостей клімату України та своєї місцевості;

  • формувати вміння самостійно застосовувати знання до вирішення практичних завдань;

  • виховувати бажання пізнавати світ.

Тип уроку: Узагальнення та систематизація знань

Методи: бесіда, частково – пошуковий, наочні, логічні

Обладнання:атласи, презентаційні матеріали, комп’ютер.

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

ІV. Узагальнення окремих фактів, подій, явищ

Прийом «Експрес-тест»

1.   Укажіть кліматичний пояс, у якому розташований Південний берег Криму.

А   помірний

Б   тропічний

В   субтропічний

Г   субарктичний

2.   Визначте тип клімату, характерний для рівнинної частини України.

А   помірний

Б   помірно континентальний

В   субтропічний

Г   континентальний

3.   Вузька смуга, де взаємодіють дві різнорідні повітряні маси, — це:

А   антициклон

Б   циклон

В   торнадо

Г   фронт

4.   Якому поняттю відповідає визначення: «Вітри з добовим періодом, які дмуть на берегах морів і великих озер»?

А   циклони

Б   пасати

В   мусони

Г   бризи

5.   Виберіть три основні кліматотвірні чинники.

1    сонячна радіація

2    рельєф

3    циркуляція атмосфери

4    океанічні течії

5    циклони

6    підстилаюча поверхня

6.   Виберіть три основні види сонячної радіації.

1    сумарна

2    розсіяна

3    відбита

4    пряма

5    позитивна

6    мішана

7.   Виберіть три головні ознаки антициклональної діяльності.

1    у центрі високий атмосферний тиск

2    у центрі низький атмосферний тиск

3    повітря рухається подібно до вихору від периферії до центру проти годинникової стрілки

4    повітря рухається подібно до вихору від центру до периферії за годинниковою стрілкою

5    погода обумовлена великою кількістю опадів

6    погода обумовлена малою кількістю опадів

8.   Установіть відповідність між адміністративними одиницями України та характеристикою їх агрокліматичних умов.

1    Волинська область

2    Черкаська область

3    Луганська область

4    Закарпатська область

А   вологий, теплий район

Б   посушлива, дуже тепла зона

В   помірно волога, тепла зона

Г   недостатньо волога, тепла зона

Д   дуже посушлива, помірно жарка зона

V. Повторення і узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань

VІ. Повторення і систематизація основних теоретичних положень і провідних ідей науки

VІІ. Підсумки уроку

VІІІ. Домашнє завдання