Електронний зошит з історії України для 9 класу.

Історія України

Для кого: 9 Клас

27.12.2020

313

14

0

Опис документу:
У пропонованій роботі подано практичні та творчі завдання, тренувальні вправи для узагальнення вивченого матеріалу та підготовки до тематичного оцінювання учнів 9-х класів з предмету «Історія України».
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Комунальний заклад освіти

«Середня загальноосвітня школа «118» ДМР

Електронний заліковий зошит

з історії України

для 9 класу

2018-2019 н. р.

Електронний заліковий зошит з історії України для 9 класу

Укладач:

Гаврютіна

Марина

Станіславівна,

учитель історії та правознавства,

КЗО «СЗШ « 118» ДМР.

Вища категорія,

«Старший вчитель»

Рецензент:

Башкатова Л. М. – методист науково-методичного центру управління освіти та науки міської ради

У пропонованій роботі подано практичні та творчі завдання, тренувальні вправи для узагальнення вивченого матеріалу та підготовки до тематичного оцінювання учнів 9-х класів з предмету «Історія України».

Рекомендовано вчителям історії

м. Дніпро

2019 р.

Пояснювальна записка

Електронний зошит укладено згідно із новою програмою "Історія України" для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Робочий зошит містить особливу мотивацію навчання. Вона, по суті, є освітнім досвідом розвитку учня. Всім своїм конструюванням, завданнями та питаннями, джерелами вона спрямована на «співавторство» і «співтворчість». На зміну заучуванню і репродукції приходить самостійне добування знань. Всі ці особливості електронного зошита дозволяють підвищити ефективність навчального процесу.

У зошиті в ігровій формі подано завдання, які допоможуть тренувати і розвивати пам`ять, аналізувати текст і зображення, а також перевіряти засвоєнні знання. 

Навчальний матеріал даного електронного зошита складено відповідно до програми шкільного навчального курсу історії України для 9 класу. Він розбитий на 7 тем, в кожній з яких міститься по 10-12 завдань.

Вони містять різноманітні кросворди, вікторини, проблемні питання, есе, роботу з картою тощо; розрізняються за способом виконання і введення відповідей, що дозволяє не тільки перевірити навчальний матеріал, а й урізноманітнити навчальний процес учнів, зробити його більш захоплюючим.

У тестових завданнях передбачено сортування варіантів відповідей випадковим чином.

Навігація по завданнях в зошиті відбувається за допомогою QR-кодів, а також посилань.

Цікавий момент!

Учень може повторно повернутися на виконане завдання і зробити його ще раз.

Повторно виконане завдання не вплине на статистику результатів, але використання даної можливості дозволить учням краще засвоїти навчальний матеріал.

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПР. ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛ. ХІХ СТ.

Зошит

к/к

Дати

Терміни

Кросворд

Олімпіада

Есе

Робота в групах

Презентація

Вікторина

Історичний

портрет

Контрольна

робота

Підсумок

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • дати входження українських територій до складу Російської імперії, назви і час існування козацьких формувань після ліквідації Запорозької Січі (Задунайська січ, Азовське козацьке військо, Чорноморське / Кубанське козацьке військо), час початку індустріальної революції в Україні, діяльності осередків національного та опозиційних рухів, Кирило-Мефодіївського братства;

 • хронологічні межі найбільших соціальних виступів першої половини ХІХ ст. (селянські виступи під проводом Устима Кармелюка на Поділлі, повстання військових поселенців на Харківщині, селянські рухи «Київська козаччина» і «Похід у Таврію за волею»);

Розумію:

 • вплив індустріальної революції на розвиток міст, торгівлі, транспорту, соціальну структуру суспільства;

 • роль Харківського і Київського університетів як центрів українського національного відродження;

 • програмні положення та ідейні засади діяльності Кирило-Мефодіївського братства;

 • роль загальноросійського і польського визвольних рухів в історії України;

 • розбіжності в цілях українського, російського і польського рухів на території України;

 • поняття «чумакування», «порто-франко», «індустріальна революція (промисловий переворот)».

Умію:

 • показати на карті зміни української території наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст., місця діяльності політичних і національно-культурних організацій, території, охоплені соціальними протестами;

 • охарактеризувати політичний і соціально-економічний стан українських земель, особливості першого етапу індустріальної революції, розгортання національного руху, діяльність Кирило-Мефодіївського братства;

 • пояснити вплив індустріальної революції на соціально-економічний розвиток України, значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства для національного руху.

Опрацювати матеріал підручника, стор. 16-64.

Дати:

1787

1791

1798

1805

1806-1812

1812

1813-1835

1817

1817-1821

1817-1857

1819

1823

1825

Грудень 1825-січень 1826

1828

1828-1829

1830-1831

30-90 рр. ХІХ ст.

1832-1866

1840

1846-1847

Персоналії:

Й. Гладкий

І. Котляревський

М. Костомаров

П. Куліш

Т. Шевченко

У. Кармалюк

В. Капніст

В. Каразін

Терміни:

 • Криза

 • Політична партія

 • Різночинці

 • Масони

 • Федерація

 • Наполеоніди

 • Урочна система

 • Військові поселення

 • Раціоналізація

 • Модернізація

 • Порто-франко

 • Опозиція

 • Автономісти

 • Промисловий переворот

 • Нація

 • Національне відродження

 • Національна ідея

 • Масонство

 • Декабристи

 • Ложа

Робота з картою

Вікторина

§ 5

§ 7 Питання

Проблемні задачі:

1. Чому першу третину ХІХ ст. вважають початком національного відродження України?

2. Які факти свідчать на користь цієї точки зору?

3. Чи є факти, що їй суперечать?

Есе

1. Кінець 18 – початок 19 ст. можна вважати початком національного відродження Наддніпрянщини.

2. Сильні та слабкі сторони українського суспільно-політичного руху на Наддніпрянщині.

Тематичне оцінювання за темою 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

ТЕМА 2: «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

НАПР. ХVІІІ – У ПЕРШ. ПОЛ.ХІХ СТ.

Зошит

к/к

Дати

Терміни

Кросворд

Олімпіада

Есе

Робота в групах

Презентація

Вікторина

Історичний

портрет

Контрольна

робота

Підсумок

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • дати входження українських територій (Галичини, Буковини) до Австрійської імперії;

 • період діяльності «Руської трійці», хронологічні межі «Весни народів», соціальних виступів першої половини ХІХ ст. (рух опришків на Прикарпатті, виступи під проводом Лукяна Кобилиці на Буковині).

Розумію:

 • причини, які зумовили провідну роль греко-католицької церкви і духівництва в українському русі Галичини;

 • ідейні засади діяльності гуртка «Руської трійці», Головної руської ради;

 • історичне значення альманаху «Русалка Дністровая»;

 • поняття «будителі», «Весна народів».

Умію:

 • показати на карті Галичину, Буковину і Закарпаття у складі Австрійської імперії, місця діяльності громадсько-культурних організацій;

 • охарактеризувати політичний і соціально-економічний стан українських регіонів у складі монархії Габсбургів, йосифінські реформи та їх вплив на західноукраїнське суспільство;

 • визначити наслідки діяльності «Руської трійці», революції 1848–1849 рр., роль греко-католицького духівництва в житті західноукраїнського суспільства, особливості українського руху в Закарпатті та Буковині;

 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича, Олександра Духновича.

Опрацювати матеріал підручника, стор. 66-99.

Дати:

70-80-ті роки ХVІІІ ст

1784

1810-1815, 1831

1843-1844

1846

1809

1816

1833-1837

1837

1848-1849

Серпень 1848

1848

02.05.1848

19.10.1848

23.04.1848

Червень 1848

10.07.1848

Березень 1849

1851

Травень 1848

Персоналії:

Марія-Терезія, Йосиф ІІ

Лук’ян Кобилиця

Іван Могильницький

Олександр Духнович

Григорій Яхимович

Маркіян Шашкевич

Іван Вагилевич

Яків Головацький

Терміни:

 • Жупи

 • Опришки

 • «Холерні бунти»

 • «Будителі»

 • «Весна народів»

 • Рейхстаг

 • «Зоря Галицька»

 • Головна руська рада

 • «Галицько-руська матиця»

 • Сервітут

Робота з картою

Проблемні задачі:

1. Правильно чи помилково стверджувати, що умови життя українців в Австрійській імперії були кращими, ніж в Російській? Свою відповідь обгрунтуйте, спираючись на історичні факти.

2. Які відмінності мало національне відродження в західноукраїнських землях у

порівнянні із Наддніпрянською Україною? Як їх можна пояснити? Свою відповідь обгрунтуйте.

Вікторина

Есе: «Весна народів» сприяла самоорганізації українства».

§9. Zipgrade – питання:

Контрольний тест

ТЕМА 3: «ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.»

Кросворд

Відео

Есе

Робота в групах

Презентація

Вікторина

Історичний портрет

Контрольна

робота

Підсумок

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • дати заснування університетів у Харкові та Києві, відновлення діяльності Львівського університету, виходу друком «Енеїди» Івана Котляревського, «Кобзаря» Тараса Шевченка.

Розумію:

 • суперечності розвитку української культури під впливом модернізаційних процесів і політики Російської та Австрійської імперій;

 • причинно-наслідковий зв’язок між модернізаційними процесами та змінами в житті й побуті людини;

 • значення історичних пам’яток, фольклору й етнографії в дослідженні національних ознак українців і формуванні національної свідомості;

 • пошук науково-історичних підвалин української самобутності як частину національного руху;

 • поняття «класицизм», «романтизм», «національна ідея».

Умію:

 • охарактеризувати розвиток освіти, науки й культури в Україні, формування нової української літератури та сучасної літературної мови;

 • визначити особливості розвитку освіти, науки і культури, причини і наслідки культурних зрушень, особливості повсякденного життя;

 • пояснити зумовленість культурних процесів потребами національного розвитку, суперечливі наслідки модернізаційних процесів для розвитку національної освіти і культури; узагальнити діяльність Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи Гоголя, Василя Каразіна, Григорія Квітки-Основ’яненка, Петра Гулака-Артемовського, Євгена Гребінки, Михайла Максимовича, Михайла Остроградського;

 • розпізнати й описати пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, виконані під впливом художніх принципів класицизму і романтизму.

Опрацювати матеріал підручника, стор. 100-134.

Вікторина, портрети

Архітектура

Завдання

Есе: «Вплив культурного життя на національне відродження української нації».

Проблемні питання:

1) Правильно чи помилково стверджувати, що в цей період відбувається становлення української нації? Свою відповідь обгрунтуйте.

2) Згодні чи ні ви з твердженням, що освіта у другій половині ХІХ ст. зробила крок уперед порівняно з ХVІІІ ст.? Свою відповідь обґрунтуйте.

3) Наскільки правильно стверджувати, що індустріальна епоха докорінно змінила побутову культуру українців? Свою відповідь обгрунтуйте.

ТЕМА 4: «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

В ДР. ПОЛ. ХІХ СТ.»

Зошит

к/к

Дати

Терміни

Кросворд

Творче завдання

Есе

Робота в групах

Презентація

Вікторина

Історичний портрет

Контрольна

робота

Підсумок

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • хронологічні межі Східної (Кримської) війни, дати скасування кріпацтва і панщини, будівництва першої залізниці Одеса–Балта, створення Київської громади, Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, Братства тарасівців, ухвалення Валуєвського циркуляру та Емського указу.

Розумію:

 • особливості проведення «великих реформ» 1860–1870-х років в Україні;

 • причинно-наслідковий зв’язок між аграрними реформами і розгортанням індустріальної революції, розвитком міст, залізничного будівництва, змінами в соціальній структурі населення, зародженням робітничого і соціал-демократичного рухів;

 • роль інтелігенції в розвитку українського національного руху та осучасненні суспільства;

 • вплив заборонних актів російської імперської влади (Валуєвського циркуляру, Емського указу) на динаміку розвитку українського руху;

 • поняття «індустріалізація», «урбанізація», «інтелігенція», «громадівський рух», «земство».

Умію:

 • охарактеризувати особливості соціально-економічних перетворень в Україні у пореформений період, погляди і діяльність громадівців 1860–1890-х років;

 • визначити причини й наслідки селянської реформи 1861 р., особливості інституційного етапу в розвитку українського руху, значення громадівського руху;

 • пояснити роль і місце України в господарському житті Російської імперії;

 • охарактеризувати кримськотатарське національне відродження;

 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Ісмаїла Гаспринського.

Опрацювати матеріал підручника, стор. 138-207.

Дати

1853-1856

1855

1860

1860-1870

1861

1861

1861-1862

1863

1863-1864

1863-1866

1864

1865

1870

1873

1873

1874

1874-1875

1876

1877

1892

1911

Терміни

Завдання: розв’язати кросворд, записати слова, дати визначення.

§22-23 - тести

Карта

Есе: «На кінець ХІХ ст. Україна перетворилася на індустріальне суспільство».

Проблемні питання:

Чи правильно стверджувати, що торгівля між Україною та імперіями мала колоніальний характер? Свою відповідь обгрунтуйте.

Правильно чи помилково стверджувати, що зміни в соціальній структурі населення свідчать про остаточне утвердження капіталістичного способу виробництва? Свою відповідь обґрунтуйте.

ТЕМА 5: «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЇ (АВСТРО-УГОРЩИНИ) У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Зошит

к/к

Дати

Терміни

Кросворд

Творче завдання

Есе

Робота в групах

Презентація

Вікторина

Історичний портрет

Контрольна

робота

Підсумок

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • дати селянської реформи, утворення товариства «Просвіта», Товариства імені Шевченка, перших українських політичних партій.

Розумію:

 • особливості політичного, соціально-економічного й культурного розвитку українських регіонів у складі Австро-Угорської монархії;

 • поняття «русофіли/москвофіли», «народовці/українофіли», «радикали», «нова ера», «український П’ємонт».

Умію:

 • показати на карті Галичину, Буковину, Закарпаття, основні місця діяльності науково-культурних і суспільно-політичних осередків регіону;

 • охарактеризувати мету й діяльність товариства «Просвіта», Наукового товариства імені Шевченка;

 • пояснити роль і місце українських регіонів у господарському житті Австро-Угорщини, причини виникнення радикального руху, причини і наслідки трудової еміграції;

 • обґрунтувати різниці в цілях українського, польського та єврейського рухів в українських регіонах Австро-Угорщини;

 • визначити напрями діяльності перших українських політичних партій у Галичині, мету і наслідки кооперативного руху;

 • обґрунтувати судження про історичне діяльності Юрія Федьковича, Івана Франка, Юліана Романчука, Володимира й Олександра Барвінських, Юліана Бачинського.

Опрацювати матеріал підручника, стор. 208-247.

Дати:

1868

1883

1895

1861

1867

1870

1864

1873

1892

1885

1875

1892-1894

1897

1898

1890

1899

1894 – спорт.-фіз. орг-я «Сокіл»

1895 – Бачинський «Україна irredenta»

Терміни:

 • «Рутенська акція»

 • Еміграція

 • Озокерит

 • П’ємонт

 • Москвофіли (слов’янофіли)

 • «Язичіє»

 • Народовці

 • «Буковинська трійця»

 • Радикали

 • «Нова ера»

 • Бунд

Персоналії:

В. Нагірний

М. Грушевський

А. Волошин

О. Барвінський

Ю. Бачинський

Вікторина

Тест, тема 5

Контрольний тест

Проблемні питання:

Яке із тверджень відповідає дійсності:

1) аграрна реформа 1848 р. вивільнила західноукраїнських селян від рабської залежності;

2) аграрна реформа 1848 р. породила ще більшу залежність селян від колишніх поміщиків.

Свою відповідь обґрунтуйте.

ТЕМА 6: «УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД

ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ»

Зошит

к/к

Дати

Терміни

Кросворд

Творче завдання (інтерв’ю)

Есе

Робота в групах

Презентація

Вікторина

Контрольна

робота

Підсумок

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • дати створення основних українських політичних партій, подій російської революції 1905–1907 рр. (значущих для України), впровадження загального виборчого права в Австро-Угорській імперії, створення українських національно-культурних і військово-спортивних організацій, період проведення аграрної реформи Петра Столипіна.

Розумію:

 • тенденції й протиріччя соціально-економічного розвитку України початку ХХ ст., індустріальної модернізації, аграрної реформи Петра Столипіна, модернізації суспільно-політичного життя в Наддніпрянщині;

 • вплив російської революції 1905–1907 рр. на активізацію українського руху в Російській імперії;

 • значення австрійського конституційно-парламентського устрою для розвитку українського руху;

 • поняття «страйк», «народне віче», «монополізація економіки», «кооперативний рух», «політизація національного руху», «ксенофобія».

Умію:

 • показати на карті українські території на початку ХХ ст., місця діяльності суспільно- політичних, національно-культурних організацій;

 • охарактеризувати й проаналізувати особливості соціально-економічного розвитку українських земель, діяльність українських політичних партій та інших національних організацій, український національний рух у період російської революції 1905–1907 рр., боротьбу українців за реформу виборчої системи в Австро-Угорщині;

 • пояснити причини і наслідки посилення тиску російської влади на український національний рух у 1907–1914 рр., результати діяльності українських парламентських громад у Державних думах;

 • визначити передумови розвитку українського кооперативного руху і трудової еміграції селянства;

 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Євгена Чикаленка, Михайла Грушевського, Миколи Міхновського, Костя Левицького, Євгена Олесницького.

Опрацювати матеріал підручника, стор. 248-321.

Переглянути відео

Політичні партії Наддніпрянщини

Особливості діяльності партій

Завдання: скласти питання до відео.

Дати:

Кінець 90-х рр. ХХ ст.

1897

Січень 1900

1900 – «Січ»

1900-1903

1901

1902

1904

09.01.1905

1905

1905 – УДРП

1905-1907

Червень 1905

17.10.1905

30.10.1905

18.11.1905

Листопад 1905

Листопад 1905 – перша україномовна газета «Хлібороб»

1906

Травень 1906

Січень 1907

1907

03.06.1907

1908

20.01.1910

1911

1906-1911

1911 «Пласт»

1912

Терміни

 • Застій

 • Концентрація виробництва

 • Акція

 • Монополія

 • Синдикат

 • Диференціація

 • Спеціалізація

 • Концерн

 • Есери

 • Терор

 • Подвійна лояльність

 • Революція

 • «Кривава неділя»

Персоналії

А. Волошин

П. Шмідт

І. Шраг

Д. Донцов

П. Столипін

Завдання:

Взяти інтерв’ю у історичного діяча, записати відеоролік.

Робота з картою

Економіка на початку ХХ ст.

Революція 1905-1907

П. Столипін

Есе: Чи правильно стверджувати, що національний рух на початку ХХ ст. перебував на політичному етапі розвитку. Свою відповідь обґрунтуйте.

Проблемне питання: Що було спільного та відмінного у національно-визвольному русі Західної України та Наддніпрянської? Як можна пояснити ці розбіжності, якщо вони є. Свою відповідь обґрунтуйте.

Контрольний тест:

Варіант І

5885833

Варіант ІІ

9266961

Питання до § 35-36

ТЕМА 7: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

В СЕРЕДИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Кросворд

Відео

Есе

Робота в групах

Презентація

Вікторина

Історичний портрет

Контрольна

робота

Підсумок

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 • дати створення університетів в Одесі й Чернівцях, утворення Наукового товариства імені Шевченка, обрання Андрея Шептицького митрополитом Греко-католицької церкви.

Розумію:

 • суперечливість умов розвитку української культури (залежність від національної політики імперій);

 • розуміння прав людини і формування способів захисту людських свобод як важливі критерії історичного розвитку;

 • роль науки й освіти в обґрунтуванні української національної ідеї, театру в розвитку українського руху;

 • позитивне значення меценатства для розвитку української культури;

 • роль церкви в суспільному житті українців;

 • причини і наслідки змін, що відбулися у другій половині ХІХ і на початку ХХ ст. в освіті, науці, культурі, повсякденному житті;

 • особливості розвитку культурного життя в різних регіонах України;

 • поняття «емансипація», «реалізм», «український модерн», «меценат».

Умію:

 • показати на карті центри університетської освіти, місця розташування основних культурно-освітніх закладів і визначних пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва;

 • охарактеризувати вплив модернізації на суспільно-культурне життя українців, зміни в світогляді людини і повсякденному житті;

 • розпізнати й описати пам’ятки архітектури й образотворчого мистецтва, створені під впливом художніх принципів реалізму і модернізму;

 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Андрея Шептицького, Івана Пулюя, Іллі Мечникова, Миколи Лисенка, Лесі Українки, Соломії Крушельницької, Марії Заньковецької, Василя Ханенка.

Опрацювати матеріал підручника, стор. 322-375.

Відео

Розвиток культури

Освіта

Наука

Мистецтво

Музика

Скласти питання до відео (робота в групах

Вікторина

тести

Есе: «Творчість М. Лисенко вплинула на формування української нації».

Висновки

Розглянувши історичний аспект використання сучасного електронного залікового зошита в навчальному процесі можна зробити такий висновок.

1. У різні періоди застосування залікових зошитів ставило різні дидактичні цілі. Останнім часом акцент із застосування залікових зошитів для організації самостійної роботи учнів переноситься на використання їх на всіх етапах навчального процесу з метою оптимізації та підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності учнів.

2. Електронний заліковий зошит — практичний посібник, на основі якого відбувається усвідомлення нового навчального матеріалу та формування практичних вмінь, а також організація самостійної роботи учнів, контроль їх навчальних досягнень.

3. Електронний заліковий зошит дозволяє порівняти результати самоконтролю учня і контролю його навчальних досягнень учителем та отримати рекомендації для учня щодо вдосконалення його знань, умінь і навичок з історії України.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.