Експертиза розкладу уроків. Параметри експертизи розкладу навчальних занять

Опис документу:
Експертиза розкладу занять — це процедура його вивчення та оцінки на основі оптимального співвідношення матеріально-технічних можливостей навчального закладу та можливості надання учням права вибору індивідуального освітнього маршруту.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Експертиза розкладу занять

Експертиза розкладу занять — це процедура його вивчення та оцінки на основі оптимального співвідношення матеріально-тех­нічних можливостей навчального закладу та можливості надання учням права вибору індивідуального освітнього маршруту.

Експертиза організовується для аналізу всіх аспектів функ­ціонування діяльності школи.

Експертиза проводиться з метою:

 • встановлення відповідності розкладу занять санітарно-гігієнічним нормам;

 • здійснення можливості вибору учнями індивідуального освіт­нього маршруту;

 • досягнення освітнього результату при збереженні соматичного здоров'я учнів.

Експертиза розкладу може бути двох видів: внутрішня (само-експертиза) або зовнішня (спеціально створеною групою експертів районного чи міського рівнів).

Функції експертизи:

 • дати всебічний аналіз розкладу занять;

 • спрогнозувати можливі негативні для здоров'я учнів наслідки реалізації розкладу;

 • спрогнозувати можливі негативні наслідки для вчителів у сфері їх здоров'я, удосконалення їх педагогічної майстерності;

 • визначити можливості учнів в отриманні додаткової освіти.

Протягом експертизи встановлюються:

 • відповідність розкладу нормативним документам;

 • розподіл навчального навантаження учнів за днями тижня;

 • відповідність максимально допустимого навантаження учнів існуючим вимогам;

 • відповідність навчальному плану школи видам освітніх про­грам, які реалізуються у школі;

 • відповідність розподілу предметних галузей протягом навчального дня та навчального тижня можливостям учнів та вчителів.

Параметри експертизи розкладу навчальних занять

Параметр експертизи

Оцінка

0

1

2

Максимально допустимо навантаження учнів

Розподіл максимально допустимого навантаження щодо віку учнів

Шестиденний навчальний тиждень для учнів 5-11-х кла­сів усіх видів ГІЗ з поглибленим змістом предмета

Тривалість уроку не перевищує 45 хвилин

Початок занять не раніше 8-ї години

Навчання класів з поглибленим змістом навчальних про­грам у першу зміну

Навчання класів початкової ніколи, 5-х класів, випускних класів у першу зміну

Наявність розкладу факультативних занять

Проведення факультативних занять у дні з найменшою кількістю обов'язкових уроків

Наявність 45-хвилинної перерви між останнім уроком та факультативними заняттями

Відсутність здвоєних уроків у початковій школі

Відсутність здвоєних уроків для учнів 5— 9-х класів, окрім уроків праці, фізкультури, уроків проведення контроль­них та лабораторних робіт

Наявність динамічної паузи або уроків фізкультури після здвоєних уроків з основних та профільних предметів

Чергування протягом дня та тижня для молодших шко­лярів основних предметів з уроків ОМ, музики, праці, фізкультури

Чергування протягом дня та тижня для учнів старшого віку предметів фізико-матсматичного та гуманітарного циклів у старших класах

Побудова розкладу з урахуванням ходу денної та тижневої кривої розумової працездатності учнів

Відповідність розподілу предметів протягом навчального дня ранговій шкалі складності предметів. Наявність аргу­ментації у випадках незначного відхилення від даної по­зиції

Відповідність часового інтервалу між уроками норматив­ним вимогам (10 хв. — маленька перерва, велика перерва після 2-х або 3-х уроків)

 1. — не відповідає вимогам,

 2. — частково відповідає,

 3. цілком відповідає вимогами.

К – кількість балів / 54.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн
395 грн