і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

Економіка - методичні матеріали

Існує багато визначень економіки, проте оптимальним можна назвати сукупність предметів матеріального і духовного світу, необхідних для задоволення потреб людини та забезпечення умов її життя. Також економіка вивчає людську взаємодію у процесі виробництва матеріальних благ і послуг в умовах обмеженості ресурсів. Основними питаннями економічної науки є що, як, і для кого виробляти.

Економіка має свою сталу структуру, яку можна поділити на три основні напрямки. Так, функціональна структура включає в себе, перш за все, людину та її працю в процесі господарювання; природу як середовище споживання; антропогенну природу – середовище створене безпосередньо людиною; інфраструктуру – об’єкти для забезпечення функціонування та життєдіяльності людини; споживчі товари; інформацію – інтелектуальні продукти праці тощо.

Галузева структура економіки складається зі сфери матеріального виробництва (промисловості, транспорту, матеріально-технічного забезпечення та інших) та соціально-культурної сфери (науки, освіти, культури тощо, тобто нематеріальних благ).

Територіальна структура економіки має на увазі поділ та розташування об’єктів залежно від державного поділу.

Також економіка ґрунтується на своїх законах, до яких належать: закон зростання потреб, зростання альтернативних витрат, спадної віддачі, попиту та пропозиції, граничної корисності (чим більше одне благо споживається, тим менше користі від його одиниці), закон Енгеля (споживання залежить від можливостей), вартості та грошового обігу.

Даний розділ містить методичні розробки з різних економічних тем, планування їх викладання, статті різного економічного спрямування та методики викладання економіки тощо.

568 матеріалiв
Урок на тему: "Гроші"
Економіка
Презентація
13.06.2019
64
0
1
Завдання для учнівської олімпіади з економіки
Економіка
Інші методичні матеріали
11.06.2019
255
0
188
Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки
Економіка
Інші методичні матеріали
11.06.2019
152
0
11
568 матеріалiв