Економіка - методичні матеріали

Існує багато визначень економіки, проте оптимальним можна назвати сукупність предметів матеріального і духовного світу, необхідних для задоволення потреб людини та забезпечення умов її життя. Також економіка вивчає людську взаємодію у процесі виробництва матеріальних благ і послуг в умовах обмеженості ресурсів. Основними питаннями економічної науки є що, як, і для кого виробляти.

Економіка має свою сталу структуру, яку можна поділити на три основні напрямки. Так, функціональна структура включає в себе, перш за все, людину та її працю в процесі господарювання; природу як середовище споживання; антропогенну природу – середовище створене безпосередньо людиною; інфраструктуру – об’єкти для забезпечення функціонування та життєдіяльності людини; споживчі товари; інформацію – інтелектуальні продукти праці тощо.

Галузева структура економіки складається зі сфери матеріального виробництва (промисловості, транспорту, матеріально-технічного забезпечення та інших) та соціально-культурної сфери (науки, освіти, культури тощо, тобто нематеріальних благ).

Територіальна структура економіки має на увазі поділ та розташування об’єктів залежно від державного поділу.

Також економіка ґрунтується на своїх законах, до яких належать: закон зростання потреб, зростання альтернативних витрат, спадної віддачі, попиту та пропозиції, граничної корисності (чим більше одне благо споживається, тим менше користі від його одиниці), закон Енгеля (споживання залежить від можливостей), вартості та грошового обігу.

Даний розділ містить методичні розробки з різних економічних тем, планування їх викладання, статті різного економічного спрямування та методики викладання економіки тощо.

Пошук методичних матеріалів
718 матеріалiв
Соціальний захист в Україні
Економіка
Конспект
03.11.2019
17
0
0
Доходи в ринковій економіці 10 клас
Економіка
Інші методичні матеріали
23.10.2019
34
0
0
Грошове регулювання ринкової економіки 11 клас
Економіка
Інші методичні матеріали
14.10.2019
40
0
3
Порада учням старших класів
Економіка
Інші методичні матеріали
13.10.2019
45
0
2
ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Економіка
Конспект
10.10.2019
42
0
1
Виховний захід "Економічна абетка"
Економіка
Інші методичні матеріали
21.09.2019
83
0
3
718 матеріалiв