Економіка - методичні матеріали

Існує багато визначень економіки, проте оптимальним можна назвати сукупність предметів матеріального і духовного світу, необхідних для задоволення потреб людини та забезпечення умов її життя. Також економіка вивчає людську взаємодію у процесі виробництва матеріальних благ і послуг в умовах обмеженості ресурсів. Основними питаннями економічної науки є що, як, і для кого виробляти.

Економіка має свою сталу структуру, яку можна поділити на три основні напрямки. Так, функціональна структура включає в себе, перш за все, людину та її працю в процесі господарювання; природу як середовище споживання; антропогенну природу – середовище створене безпосередньо людиною; інфраструктуру – об’єкти для забезпечення функціонування та життєдіяльності людини; споживчі товари; інформацію – інтелектуальні продукти праці тощо.

Галузева структура економіки складається зі сфери матеріального виробництва (промисловості, транспорту, матеріально-технічного забезпечення та інших) та соціально-культурної сфери (науки, освіти, культури тощо, тобто нематеріальних благ).

Територіальна структура економіки має на увазі поділ та розташування об’єктів залежно від державного поділу.

Також економіка ґрунтується на своїх законах, до яких належать: закон зростання потреб, зростання альтернативних витрат, спадної віддачі, попиту та пропозиції, граничної корисності (чим більше одне благо споживається, тим менше користі від його одиниці), закон Енгеля (споживання залежить від можливостей), вартості та грошового обігу.

Даний розділ містить методичні розробки з різних економічних тем, планування їх викладання, статті різного економічного спрямування та методики викладання економіки тощо.

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр Критерії пошуку:
  • Для предмету: Економіка
1 430 матеріалів
Урок на тему "Юний економіст"
Економіка
Інші методичні матеріали
08.02.2021
26
1
Урок на тему "Гроші"
Економіка
Конспект
08.02.2021
36
1
1 430 матеріалів