Екологія - методичні матеріали

Екологію визначають як науку, що вивчає взаємозв’язки та впливи організмів між собою та з навколишнім середовищем, екосистемами. Вона виникла в середині ХІХ століття, коли прийшло розуміння того, що існують певні закономірності у відношенні організмів та середовища. Екологія в загальному розумінні поділяється на підсистеми: екологію рослин, тварин, мікроорганізмів та людей. За іншими класифікаціями, її поділяють на біоекологію, геоекологію, техноекологію та екологію людини, кожна з яких має свої деталізовані підрозділи. З'явилося поняття глобальної екології – зв'язків біосфери з надрами Землі та космосу. Тобто чим більше розвивається світ, тим ширше коло питань охоплює екологічна наука.

Із розвитком сучасних технологій та активного зростання антропогенного впливу, неабиякого значення набуває розвиток екології в напрямку боротьби з проблемами, які виникають внаслідок цієї взаємодії. Це і вимирання видів тварин, рослин, тотальне забруднення навколишнього середовища, руйнування озонового шару через шкідливі викиди та парниковий ефект, проблема заселеності планети та вичерпності ресурсів тощо.

Багато науковців вважає, що такі функціональні зв'язки мають свої закони, наприклад: «усе з усім пов’язане» - система взаємозв’язків складається з безлічі систем меншого масштабу, і так до найпростішого; «природа краще знає» - які б зміни не відбувались в екосистемі, існує лише один гармонійний варіант, стан рівноваги; «все має кудись діватись» - закон збереження, його пов'язують здебільшого з продуктами людської діяльності; «ніщо не дається просто так» - суть його в тому, що за все прийдеться заплатити ціну, а втрата має бути відшкодована.

Сьогоднішня екологія має за основні напрямки досліджень вплив різних чинників на оточуюче довкілля, на поширення та еволюцію організмів, дослідження проблем, що виникають внаслідок цього впливу; закономірності трансформації енергії; розробку методів для цих досліджень, моніторингу, норм антропогенного навантаження, моделювання ситуацій тощо.

В даному розділі можна знайти матеріали, які покликані ознайомити дітей із закономірностями функціонування екосистеми, проблемами екології або шляхами їх подолання тощо.

Пошук методичних матеріалів
1 004 матеріала
Позакласний захід. «Україна лисіє»
Екологія
Інтерактивні матеріали
13.11.2019
10
0
0
Урок - тренінг "Зимуючі птахи"
Екологія
Інші методичні матеріали
07.11.2019
20
0
0
Екологія - наше майбутнє
Екологія
Наукова робота
29.10.2019
37
0
1
Трудова акція "Парад квітів біля школи"
Екологія
Інші методичні матеріали
25.10.2019
45
0
2
Реферат на тему:«Екологічний маркетинг»
Екологія
Інші методичні матеріали
23.10.2019
78
0
2
Вироби із твердих побутових відходів
Екологія
Інші методичні матеріали
22.10.2019
52
0
0
Фотозвіт проведення екологічного уроку
Екологія
Інші методичні матеріали
22.10.2019
25
0
0
1 004 матеріала