Ефективне використання презентацій для формування практичних умінь та навичок

Опис документу:
Впровадження презентацій в навчальний процес. Серед методологічних завдань, що реалізуються шляхом застосування мультимедійних презентацій, можна виділити : • комунікативні: оптимізувати вміння спілкуватися, вчити творчому застосуванню в нових ситуаціях набутих знань, учитись конспектувати, висловлювати свою думку, давати оцінку фактам і процесам; •

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Ефективне використання презентацій для формування практичних умінь та навичок

Анотація

Дана розробка присвячена створенню та впровадження мультимедійних презентацій в навчально-виховний процес загально-освітньої школи.

Впровадження презентацій в навчальний процес.

Серед методологічних завдань, що реалізуються шляхом застосування мультимедійних презентацій, можна виділити :

 • комунікативні: оптимізувати вміння спілкуватися, вчити творчому застосуванню в нових ситуаціях набутих знань, учитись конспектувати, висловлювати свою думку, давати оцінку фактам і процесам;

 • навчальні: поглиблювати і систематизувати знання з теми, реалізувати міжпредметні зв’язки (математика та інформатика);

 • виховні: вчити самостійній роботі та роботі в групах з урахуванням інтересів і можливостей співучасників процесу;

 • прогресивні: розвивати пам’ять, логіку, мислення, формувати об’єктивність самооцінки.

У ході розробки навчальних мультимедійних презентацій необхідно враховувати, з одного боку, дидактичні принципи створення навчальних програм, вимоги до психологічних особливостей сприйняття інформації з екрану, ергономічні вимоги, а, з іншого, – максимально скористатись можливостями програмних засобів телекомунікаційних мереж і сучасних інформаційних технологій. Причому, визначальними є дидактичні та пізнавальні цілі й завдання, оскільки засоби інформаційних технологій – це лише інструмент дидактичних завдань.

Перед початком роботи над презентацією необхідно досягти повного розуміння того, про що йтиметься. Презентація повинна бути короткою, доступною і композиційно завершеною. Її тривалість за сценарієм повинна складати не більше 20-30 хвилин при кількості 20-25 слайдів, причому демонстрація одного слайду займає близько 1 хвилину.

Етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації структуризація навчального матеріалу або результатів дослідження;

 • складання сценарію реалізації;

 • розробка дизайну презентації;

 • підготовка медіафрагментів (тексти, ілюстрації, відео, запис аудіофрагментів);

 • підготовка музичного супроводу або озвучування;

 • тест-перевірка готової презентації.

Таким чином, ефективність мультимедійних презентацій значною мірою залежить від якості використаних матеріалів, а також від майстерності педагога та співпраці з викладачами інших предметів, особливо - інформатики. Тому педагогічна, змістовна організація мультимедійних презентацій (як на етапі проектування, так і в процесі її використання) є пріоритетною. Звідси важливість концептуальних педагогічних положень, на яких базується сучасний урок із використанням мультимедійних презентацій.

Під час створення мультимедійних презентацій необхідно враховувати такі вимоги :

 • мотивація – необхідна складова процесу навчання, що фігурує протягом усього уроку. Необхідна чітко сформована мета, що ставиться перед учнями. Слід врахувати, що мотивація різко падає, якщо рівень поставленої мети не відповідає рівню підготовки аудиторії;

 • навчальна мета – чітке формулювання навчальних цілей і завдань;

 • створення передумов для сприйняття навчального матеріалу – використання допоміжних матеріалів (підручники, довідники тощо);

 • викладення навчального матеріалу – стратегія подання матеріалу визначається залежно від поставлених навчальних завдань. Важливим є оформлення кадрів на екрані дисплею – необхідно дотримуватись загальновизнаних принципів наочності й ефективності сприйняття;

 • закріплення та перевірка знань – організація комунікації «учень – учитель – учень», дискусії, тестування.

Кожен навчальний мультимедійний засіб має відповідати всім дидактичним вимогам, що й традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності. Проте під час створення мультимедійної презентації необхідно враховувати не тільки відповідні принципи класичної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних мультимедійних презентацій .

Необхідно визначитися з доцільністю їх використання. Наприклад, малоефективним є створення статичних презентацій, їх цілком можуть замінити традиційні плакати. Якщо ж слайд містить динамічні фрагменти, що полегшують роботу вчителя і підвищують ефективність процесу засвоєння нових знань учнями, то їх присутність на уроці є цілком виправданою. Слід застерегти, що під час створення мультимедійного продукту є помилковою «суха» демонстрація текстів, надто схожих на тексти підручника. Величезні однорідні масиви друкованої інформації нецікаві, не дають можливості сфокусуватися на найважливішому, не концентрують, а навпаки, розсіюють увагу.

Важливим моментом є розподіл навчального матеріалу на слайдах: він повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття. Нелогічно на одному слайді розміщувати багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

Мене зацікавила саме проблема впровадження презентацій в навчальний процес через те, що інтерес учнів до математики поступово знижується, а матеріал з математики в загальноосвітньому циклі достатньо складний та обємний Оскільки цікавість учнів до роботи на КТ досить велика, в мене виникла ідея залучити до створення презентацій самих учнів. Діти кожного класу були поділені на творчі групи, кожна з яких отримала своє завдання, над яким працювали від 2 тижнів до 1 місяця. І на відповідному підсумковому уроці вони мали подати звіт – презентацію про свою роботу.

Під час виконання презентації учні отримували допомогу і консультації не тільки з математики, а також і у викладачів фізики та хімії (тема «Застосування похідної») і вчителя інформатики (з питань роботи з програмою). Таким чином маємо тісні міжпредметні зв’язки. Крім того сам навчальний матеріал учні засвоїли краще. Такий вид роботи учням дуже сподобався.

В учнів виникла думка за допомогою тестів перевірити знання товаришів!

Вчимося узагальнювати!

І робити вірні висновки

Деякі відомі моделі доводять, що паралельні прямі перетинаються.

Тут наведено тільки елементи підсумкового уроку із стереометрії під час якого одна із творчих груп представляла звіт – презентацію.

Список використаних джерел:

 1. http://nmco.at.ua

 2. http://ulikovka-school.narod.ru

 3. www.docme.ru

 4. Інформатика 10кл. Академічний рівень/Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова/-К.Генеза, 2010.

 5. Соловйова Т.М. Поради щодо розробки презентацій.//Інформатика в школах України.-2011.№3 – с.19.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!