Додатковий матеріал «Цікаво знати що…»

Опис документу:
...Світовий океан — це гігантський «паровий ка¬зан», що нагрівається сонцем. Щороку з його по¬верхні піднімається в атмосферу 411 куб. км води у вигляді пари; ...загальний об’єм води у Світовому океані ста¬новить 1370 млн. куб. км; ...морська вода — це своєрідна рідка руда; у ній розчинено близько 80 елементів таблиці Д. І. Менде¬лєєва. У кожному кубічному кілометрі морської води в середньому міститься близько 6 кг золота і 300 кг срібла. Джерело: інтернет-ресурси.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Цікаво знати, що...

...Світовий океан — це гігантський «паровий ка¬зан», що нагрівається сонцем. Щороку з його по¬верхні піднімається в атмосферу 411 куб. км води у вигляді пари;

...загальний об’єм води у Світовому океані ста¬новить 1370 млн. куб. км;

...морська вода — це своєрідна рідка руда; у ній розчинено близько 80 елементів таблиці Д. І. Менде¬лєєва. У кожному кубічному кілометрі морської води в середньому міститься близько 6 кг золота і 300 кг срібла. Ще більше в океані різних солей. Якби випа¬рувати всю воду і покрити сіллю земну кулю, то ут¬ворився б шар завтовшки 45 м, а якщо вкрити нею лише поверхню суші, шар солі становив би 153 м;

...Північно-Атлантична течія щодоби приносить у Баренцове море близько 150 куб. км теплої води. Це в 22 рази більше, ніж усі річки земної кулі. Підраховано, що ця течія приносить до берегів Скандінавського півострова щосекунди понад 4 млн. т теплої води. Розташована тут Норвегія за одну лише хвилину дістає таку саму кількість тепла, як від спалення 100 тис. т нафти;

...сила удару морської хвилі дорівнює в серед¬ньому ЗО т на 1 кв. м берега, а океанська хвиля б’є із силою 70 т на 1 кв. м. Не дивно, що ударів хвиль не витримують навіть найміцніші гранітні скелі;

...в улоговині Чорного моря води в 6 раз більше, ніж у Каспійському морі, і в 16 раз більше, ніж у Балтійському, хоч площа цих морів майже одна¬кова;

...на поверхні Атлантичного океану над його най¬глибшою западиною — Пуерторіканською — існує своєрідне лійкоподібне заглиблення. Центр його міститься нижче від рівня океану на 25 м. Отже, за¬падина міститься над западиною!

...на земній кулі через кожні 5 хвилин відбу¬вається один землетрус;

...під час сходження на вершину гори заввишки 1200 м людина витрачає таку саму кількість енергії, скільки їй потрібно для подолання 50-кілометрової відстані по прямому й рівному шляху;

...встановлено, що під тиском маси льодовика найвищий материк Антарктида прогнувся в серед¬ньому на 700 м. Це й не дивно, адже загальний об’єм льоду на материку становить приблизно 14 млн. куб. км, а маса його дорівнює 12 млрд. мегатонн;

...за минуле століття острів Корсіка в Середзем¬ному морі перемістився на схід більш як на 10 км;

...у Прикаспії, там, де на географічній карті зе- леною фарбою позначена одна з найнижчих низо¬вин земної кулі, учені виявили понад 1000 гір. Де¬які з них за своєю висотою можуть змагатися з Джомолунгмою. Але ці «гори» розташовані... у над¬рах землі. Від підніжжя і до вершин вони склада¬ються із солі. Вважають, що під цими величезними соляними горами залягає нафта;

...не так давно у самому центрі нашої країни біля Черкас виявлено великий вулкан. Але не хвилюй¬тесь: він давно вже не діє. Вік вулкана 2 млрд. років;

...вулканічна лава зберігає високу температуру такий тривалий час, що навіть через рік після ви¬верження на ній можна приготувати яєшню;

...острів Ормуз у Перській затоці складений з чистої кухонної солі. Він здіймається над рівнем моря на 90 м і має площу близько 70 кв. км. Зрозу¬міло, що на такому острові нічого не росте;

...земля вулканічного острова Кімолос (острови Кіклади в Егейському морі), що належить Греції, складається з надзвичайно жирної й мильної гли¬ни, яку місцеві жителі використовують як мило. В дощову погоду весь острів ніби вкритий білою піною;

...Забайкалля влучно називають краєм сибірсь¬ких нарзанів; тут відомо близько 300 природних джерел цілющих мінеральних вод;

...у найпосушливішому місці на Землі — Сахарі — під товщою пісків на глибині 2300 м порівняно не¬давно відкрито величезний водний басейн пло¬щею 900 тис. кв. км. Вважають, що з цього підзем¬ного резервуара можна щодня відкачувати 100 млн. куб. м води. Така кількість води достат¬ня, щоб за кілька років перетворити Сахару в квітучий сад;

...на 1 кв. м земної поверхні щохвилини припа¬дає стільки сонячного тепла, скільки його треба, щоб довести до кипіння склянку води, а на 1 га землі щосекунди надходить така кількість енергії, що може привести в рух електродвигун потужністю 10 тис. квт. Лише 1 % сонячної енергії відповідає по¬тужності електродвигунів, що становить 170 млрд. квт. Якби всю кількість енергії, яка вико¬ристовується нині, збільшити в ЗО раз, то й тоді вона становила б менше як 1/1000 частину сонячної енергії, що досягає поверхні Землі;

...у районі середньоазіатських міст Ташкента чи Ашгабада опівдні на кожний квадратний кілометр надходить стільки енергії, скільки її виробляє Дніпрогес;

...енергія вітрів, які щорічно дмуть над тери¬торією країн, що складали колишній СРСР, у 2,7 р. перевищує енергію, що міститься в усіх покладах вугілля, нафти, торфу, запасах деревини і водах цих країн, разом узятих. Якщо ж енергію вітрів лише деяких районів, де вони більш-менш постій¬ні (наприклад, поблизу Балтійського чи Кас¬пійського морів або на Камчатці), перетворити на електричну, то з кожного квадратного кілометра цієї території можна було б дістати від 60 тис. до 1 млн. квт-год електроенергії за рік;

...енергія, яку виділяє тропічний ураган за го¬дину, дорівнює енергії вибуху 36 водородних бомб середньої потужності. А за три тижні свого існу¬вання ураган виділяє стільки енергії, скільки її змо¬же виробити лише за 26 тис. років така, наприклад, потужна гідроелектростанція, як Братська;

...мешканці бразільського міста Пара визна¬чають час не за годинником і навіть не за сонцем, а за дощем; короткочасні тропічні зливи випадають у місті кілька разів на день і майже завжди в один і той самий час;

...у країнах, розташованих у північній частині Південної Америки, сухий сезон, який припадає там на зимові місяці, називають «верано», що в пе¬рекладі з іспанської означає «літо», а літні місяці, що припадають на дощовий сезон, називають «інверіо», тобто «зима». Справа в тому, що авторам цих назв — пришельцям з Іспанії — місцевий сухий зимовий сезон здався надзвичайно схожим на посушливе літо їхньої батьківщини, а вологий літній нагадував їм вологу зиму Південної Європи;

...в екваторіальних районах Світового океану за рік випаровується шар води завтовшки 62 м, а з по¬верхні Середземного моря — лише 1,5 м;

...столиця Болівії Ла-Пас займає перше місце се¬ред столиць країн земної кулі за висотою розташу¬вання. Вона міститься на висоті 3690 м над рівнем океану;

...селище Фазі (або Тегазі) в Алжірі відоме тим, що майже всі його будинки від фундаментів до дахів і навіть фортеця з баштою та високий мур навколо неї зроблені із звичайної кам'яної солі. Безумовно, в умовах вологого клімату сіль — досить ненадій¬ний будівельний матеріал, але в селищі Фазі, у Са¬харі, де дощі випадають рідко, вона себе цілком вип¬равдовує. Тому й існує це соляне селище вже багато років;

...сучасні льодовики займають площу близько 16,3 млн. кв. км, тобто приблизно 11% усієї поверхні суші. Якби всі льодовики розтанули, рівень Світо¬вого океану підвищився б на 80 км;

...коли б весь лід Антарктиди розтанув, рівень води Світового океану піднявся б на 60 м. Якби цим льодом можна було вкрити всю поверхню земної кулі, утворився б шар завтовшки 185 м;

...щороку численні річки земної кулі виносять у Світовий океан 3265 млн. т розчинених у воді речо¬вин, тобто в середньому 23 т з одного квадратного кілометра земної поверхні;

...сибірські річки приносять у Північний Льодо¬витий океан приблизно таку кількість тепла, яку можна дістати від спалення 3 млрд. т палива щорі¬чно. Якби не вони, клімат російської Півночі був би ще суворішим;

...у Магаданській області Росії є річка Тала. Вона ніколи не замерзає, хоч взимку тут бувають моро¬зи до 50°. Цю річку живлять гарячі джерела;

...поблизу міста Роторуа на Північному острові Нової Зеландії тече унікальна річка. Вода біля її лівого берега кипить, а біля правого — дуже холод¬на. Річка тече так швидко, що обидва потоки не змішуються;

...на величезних просторах Аравійського півос¬трова немає жодної постійної річки;

...щороку річки земної кулі несуть в океани близько 37 тис. куб. км води;

...озеро Самба в Індії 8 місяців на рік буває соло¬ним і 4 — прісним. Площа 160 кв. км. За час сильної 8-місячної посухи з озера добувають 200 тис. т ку¬хонної солі, якою забезпечують всю центральну Індію. А з червня до жовтня внаслідок безперерв¬них дощів вода в озері опріснюється;

...Балхаш — мабуть, єдине в світі озеро, в якому одна частина його прісна, а інша — солона. Прісною є західна половина озера, куди впадає велика річка Ілі, а солоною — східна, сюди не впадає жодна знач¬на річка і тут відбувається велике випаровування;

...найбільш «мертвим» є не загальновідоме Мер¬тве море, а «Озеро Смерті», розташоване на острові Сіцілія. На його берегах немає ніякої рослинності, а всяку істоту, що потрапить у нього, чекає неми¬нуча смерть. Як виявилось, з дна озера б’ють два джерела дуже концентрованої кислоти. Вони й от¬руюють воду;

...найзапашніша на земній кулі квітка росте в Америці. Це мексіканський кактус Цариця ночі. Його пахощі, подібні до запаху ванілі, можна відчу¬ти на кілометровій відстані;

...на Панамському перешийку ростуть дерева, які мають не звичайні округлі, а чотиригранні сто¬вбури;

...у лісах на екваторі, де не змінюються пори року, дерева не мають річних кілець. Отже, спосіб орієнтування за ними неможливий;

...у районах, прилеглих до Панамського каналу, ростуть дерева, маленькі плоди яких містять вели¬ку кількість жиру. Вони нагадують за своєю фор¬мою свічки. Місцеве населення встромляє всереди¬ну гніт і ввечері запалює ці «свічки» у своїх хатинах. Вони горять яскравим полум’ям і без кіптяви;

...так зване диявольське дерево, у корі якого ба¬гато фосфору, росте в Північній Африці. У темряві воно випромінює таке яскраве світло, що під ним можна навіть читати;

...на півострові Флоріда росте мильне дерево. Якщо дозрілі плоди його розтерти, утвориться мильна піна. Місцеві жителі іншим милом і не користуються. Подібне мильне дерево росте на захід¬них схилах Анд у Південній Америці. Кора й дере¬вина його містять сапонін — речовину, що створює звичайну мильну піну;

...на острові Ява, де є багато вулканів, росте не¬звичайна квітка. Називається вона королівською примулою, але місцеве населення найчастіше на¬зиває її квіткою руйнування. З давніх-давен спо¬стерігають дивну закономірність: королівська при¬мула буйно розквітає на вершинах і схилах вулканів саме перед їх виверженням. Побачивши розквітлу примулу, місцеве населення поспішає втекти якомога далі від небезпеки. Такі рослини- провісники є й в інших районах поширення земле¬трусів;

...серед жарких пустинь Аравійського півостро¬ва на кам’янистому грунті ростуть невеличкі сірі й жовті їстівні лишайники, що називаються манною. У спеку маленькі висохлі грудочки манни підхоп¬люються вітром і переносяться на великі відстані, а потім осідають на землю. Населення Саудівської Аравії використовує цю рослину в їжу;

...найбільше листя має пальма рафія, що росте в басейні Амазонки. Листок її досягає 22 м у дов¬жину і близько 12 м — у ширину. Навіть черенок такого листка завдовжки 5 м. Одним таким лист¬

ком можуть накритися 10 чоловік;

...у тропічіних країнах є своєрідна рослина, що зветься «квіткою, що кашляє». Виявляється, коли на листя рослини потрапляє земля, дихальні орга¬ни її розбухають, здуваючи усе зайве. При цьому рослина немовби кашляє;

...у лісах Центральної та Південної Америки водиться дуже рідкісний і незвичайний водяний птах пікапаре, який подібно до австралійського кенгуру, носить своїх пташенят у спеціальних «кишенях». Цих кишень у нього дві. Вони знахо¬дяться під крилами птаха і викладені пухом. Та на відміну від кенгуру пташенят носить не самка, а самець;

...в Америці горобців раніше не було. їх завезли в 60-х роках XIX століття переселенці з Англії для боротьби з гусінню;

...колібрі — єдиний птах, який може нерухомо висіти в повітрі і навіть літати в зворотному на¬прямі;

...у тропічних джунглях Центральної Америки водяться невеликі метелики, яких місцеве населен¬ня називає «летючою кропивою». Якщо вони тор¬каються шкіри людини, на ній відразу з’являють¬ся невеликі сліди опіків;

...коли пересихають річки і водойми Централь¬ної Австралії, корінні австралійці, резервації яких розташовані саме в цих пустинних районах мате¬рика, виходять на полювання за жабами. Ці земно¬водні австралійських пустинь дуже добре присто¬сувалися до місцевого клімату: завжди, навіть у найпосушливішу пору року в їх шлунку зберігаєть¬ся вода. Отже, піймавши кількох жаб, мисливець може дістати флягу дорогоцінної вологи;

...у гарячих джерелах Каліфорнії, де темпе¬ратура води досягає 52°, живе риба луканія. Вона водиться також і в гарячих сірчаних джерелах провінції Юньнань на півдні Китаю, а також на острові Мадагаскар, де температура джерел досягає часом 70°;

...велику низовинну ділянку в гирлі річки Орі¬ноко місцеве населення називає коморою яєць. І справді, протягом тисяч років черепахи приплива¬ють сюди в перших числах березня, щоб відкласти яйця. Щоденно їх прибуває сюди від 6 до 7 тисяч;

...на півночі Австралії і на Новій Гвінеї є мете- лики-велетні, їх вживають в їжу. Розмах крил ок¬ремих з них досягає 26 см. Звичайно, піймати тако¬го метелика сачком неможливо. Полюють на них з луком і стрілами, а то й з рушницею, зарядженою дробом;

...деякі гігантські термітники в Африці зай¬мають площу до 100 кв. м і досягають висоти 15 м. Товщина великого термітника близько 50 см. Ма¬теріал, з якого складено термітник, надзвичайно міцний: сокира не залишає на ньому сліду. У дея¬ких країнах екваторіальної Африки уламки терм¬ітників використовують як матеріал для ремонту шляхів, а також як цінне добриво;

...за рік на поверхню Землі випадає понад 3 млн. т космічного пилу, а також від 350 тис. т до 10 млн. т метеоритів — кам’яних чи металічних тіл, що залі¬тають в атмосферу з космічного простору;

...щодоби на земну поверхню випадає понад 200 тис. метеоритів. Маса найбільшого з них, що впав у Південній Америці, — 60 т;

...рослинність Землі за всю свою історію створи¬ла величезну кількість органічних речовин. Части¬на їх збереглася до наших днів. Поклади кам’яного вугілля, нафти, горючих сланців, природного газу, торфу дуже великі; якщо розташувати їх рівномір¬но, то на кожний гектар земної поверхні припада¬тиме по 200 тонн! Енергія цієї товщі приблизно у 18 раз більша енергії, яку витратило людство за всю його історію;

...крокодил може перебувати під водою до двох годин. Як же це йому вдається? На це запитання відповів норвезький біолог Андерсен. Спочатку крокодил набирає повітря в легені, а потім, коли кисень закінчується, в крокодила «спрацьовує» його властивість «відключати» подачу кисню до всіх органів, крім найважливіших — мозку й серця. Настає час, коли і до серця перестає надходити ки-сень, а мозок одержує його до останньої хвилини. І тільки тоді, коли кисню не вистачає вже й для моз¬ку, крокодил піднімається на поверхню води;

...летючі миші, як і птахи, перелітають з місця на місце. За допомогою кільцювання вдалося вста¬новити, що летючі миші, які живуть у Франції, зимують у Японії;

...у замулених водах тропічної Америки живе незвичайна рибка, далекий родич зубастих коропів. Цікава вона тим, що має чотири ока — по парі з кожного боку голови;

...у водах Південно-Китайського моря водиться риба дайюй, яка клює на хвости своїх родичів. Так, за хвіст пійманої риби чіпляється друга, третя, чет¬верта. Іноді риболови ловлять відразу шість риб;

...у акули є вороги у вигляді маленької рибки діо- дон макулатус. Вона озброєна гострою голкою. Живе у водах південноамериканських морів. По¬трапивши в кишечник хижака-акули, рибка проколює стінки шлунка і починає бурити собі дорогу на волю. Коли рибка звільнюється, акула, яка одер¬жала прокол, гине;

...частина океану виявилася... на дні одного з озер в Норвегії. Прісноводне озеро Токіє знаходиться за двісті кілометрів від Осло. У ньому на глибині 130 м виявили великий шар океанічної солоної води. Цей шар лежить під тиском в десять атмосфер, дослід¬ження його показали, що тут немає абсолютно нія¬ких слідів життя;

...у Японії на одному з островів знайдено найста¬ріше дерево в світі. Це кедр, йому 7200 років;

...за пошкоджене дерево в парку, саду, на вулиці норвезький закон встановив покарання: посадити три нових дерева;

...у гірській місцевості півострова Камчатка знайдено озеро, на поверхні якого можна ходити, хоча воно дуже глибоке. Виявляється, що з його дна постійно виділяється газ і виносить на поверхню озера міліарди піщинок і камінців, які утворюють наче друге дно. Це дно утримує вагу людського тіла. Але для прогулянок по озеру є одна перешкода — вода озера надзвичайно гаряча;

...найвищими людьми на Землі вважають жи¬телів Руанди (Африка) з племені тутсі, середній зріст їх 186 сантиметрів. Тут зустрічали людей, зріст яких сягав 2,3 метра! Тутсі в основному зай¬маються тваринництвом. Корови, яких вони виро¬щують, мають дуже широкі ліроподібні роги, роз¬махом до трьох метрів. За тваринами тутсі ретельно доглядають. Ніколи не кричать на худобу. Пасуть її чоловіки.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн