і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Добірка інтерактивних завдань.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Посібник

Для вчителів трудового навчання.

Добірка інтерактивних завдань .

Написати диктанти:

 Термінологічний диктант – учитель зачитує визначення, учні записують у зошит терміни. Наприклад:

● тимчасове з’єднання двох деталей шляхом накладання однієї на другу це – наметування;

● постійне з’єднання нитками деталей, приблизно однакових за розміром це – зшивання і т. д. 

Графічний диктант – учитель зачитує речення з певним твердженням, якщо учень згоден з ним, то ставить знак «+», якщо не згоден, то знак «-». Наприклад: до синтетичних тканин належить кримплен; до натуральних тканин належить лавсан – - , до штучних тканин належить штапель – + . і т. д.

 Вибірковий диктант – учитель зачитує назви величин, інструментів, матеріалів, трудових дій, тощо, а учні обирають із переліку і записують тільки ті, які потрібні для певної технологічної операції, організації робочого місця і т. д. Наприклад, вчитель читає назви мірок, учні мають записати, користуючись умовними позначеннями, ті, які необхідні для побудови креслення прямої спідниці: довжина виробу в), довжина плеча; півобхват стегон ст), півобхват грудей;півобхват талії т,) і т. д.

Розподільчий диктант – у хаотичному порядку учитель зачитує певні поняття. Учням необхідно вибрати, розподілити і записати їх певним чином. Наприклад, розподілити і записати у два стовпчика текстильні матеріали рослинного і тваринного походження: . бавовна, вовна, льон, конопля, джут, шовк, кенаф, азбест.

Метод «Незакінчене речення»

Учитель зачитує текст, який паралельно демонструється на слайді, а учні мають його продовжити. Наприклад:

-  Найпоширеніший шов у сучасних українських вишивках. Складається з двох косих стібків, які перехрещуються по діагоналі. Цей шов називається… ( «косий хрестик» ).

-  Зробивши на тканині перший стібок, голку виводять у середину стібка з лівої сторони. Вишивають переважно стебла рослин. Цей шов називається… ( «стебловий»).

-  Символ української вишивки, який означає крапельки крові та невмирущість роду. Саме через це весільні рушники, дівочі та навіть парубочі сорочки тяжіли гронами… (калини).

-  Радість і красу створення сім’ї, обов’язок ростити і плекати дерево роду на українській вишивці символізував… (виноград).

-  Ця квітка несе у собі незнищенну пам'ять народу, який вірив, що поле після битви вкривалося цими квітками. Тому , дівчата в сім’ях яких був загиблий, з любов’ю і сумом вишивали на сорочках узори з квітками… (маку).

Гра «Бліц-турнір»

Клас ділиться на декілька команд. Учням різних команд пропонується по черзі відповісти на питання, які потребують однозначної відповіді, або доповнити речення. Перемагає та команда, яка отримає найбільшу кількість балів. Наприклад:

● Пряжа, змотана у формі кулі – це (клубок).

● Нитка з рівномірно розташованих і скручених волокон це – (пряжа). Короткі гачки бувають п’яти номерів від 2-го до 6-го (так).

● Петлю, яка залишається на гачку після пров’язування будь-якого елемента та є основою для в’язання кожного наступного елемента називають (ведучою).

● Найменшу частину візерунка в’язаного полотна, яка повторюється називають (рапортом).

● До натуральних волокон мінерального походження відносять (азбест).

● Тонка довга шерсть тварин, що використовується у текстильній промисловості як сировина для виготовлення тканин це – (вовна).

● Тонкі довгі нитки тваринного походження, що утворюються з виділення залоз гусені шовкопрядів у процесі звивання коконів це – (шовк).

Гра «Знайди пару»

Кожній команді пропонують два конверти: у одному поняття, умовні позначення тощо, а в іншому визначення необхідно «знайти пару». Наприклад, у одному конверті – умовні позначення мірок: Ст;, Сст, а в іншому правила вимірювання: вимірюють горизонтально по найбільш випуклих точках сідниць ззаду та з урахуванням виступу живота спереду;вимірюють горизонтально по найвужчому місцю тулуба.

Що в кулацi?

В кулацi може бути наперсток чи iншi невеличкi iнструменти або

матерiли, з якими учнi будуть працювати пiд час практичної роботи.

Гру доречно застосовувати на початку пояснення, щоб привернути увагу учнiв.

Пiд час гри учнi ставлять запитання та, отримуючи вiдповiдi, дiзнаються, що в кулацi.

3найди за описом

Треба знайти серед інструментів та матерiалiв тi, що

вiдповiдають опису.

Наприклад:

– невеличка, металева, з вушком (голка)

– без рук, без нiг пiд лавку – приг (клубок)

Чарiвна скринька

Потрiбно знайти серед запропонованих інструментів та матерiалiв необхiднi та пояснити ix призначення. Гру використовую при вивченнi інструментів та

матерiалiв необxiдних для виконання будь-яких робiт(шиття, в'язання, вишивки, та iн.).

Склади слово (кросвордина )

Слова розрiзанi на лiтери, якi роздаються граючим. Перший гравець ви-

кладає: слово, а інші по черзi вiд цього слова викладають свої слова (за темою уроку)

Змагання по викреслюванню

У списку слiв треба викреслювати слова, що належать до названої групи

(наприклад: кухонний посуд, машиннi шви).

Слово, що залишиться i є ключовим у вивченнi будь-якої теми.

Гру застосовую для повторення вивченої теми та актуалiзацiї знань

учнiв.

Хто швидше?

Учасники обирають серед зразкiв тi, що вiдповiдають будь-якому

визначенню, Наприклад: треба обрати вci волокна, що вiдповiдають

визначенню "штучнi" .

Що це?

Назвiть слова, які одночасно вiдповiдають трьом визначенням:

– натуральний;

– бiлий;

– використовується для виготовлення одягу (бавовна, вовна, шовк)

Визнач на дотик

Гравці приймають на себе ролi, "водолазiв", тобто працюють у темрявi

(з закритими очима або шукають у мiшку, у ящику). Виграє той, хто без по-

милок та швидше за вcix знайде потрiбнi предмети (деталi крою, викрiйки,

iнструменти тощо).

Вiдгадай

Учасникам гри пропонується вiдгадати про яке волокно йдеться у описi.

Наприклад: волокно довге, мiцне, термостiйке, гiгроскопiчне, теплопровiдне,

мало розтягується при сильному натягуваннi, цупке на дотик, холоднувате

(льон). Волокно міцнe, термо- i свiтлостiйке, гiгроскопiчне, м'яке на дотик, теплувате (бавовна)

Склади речення

Учнi отримують декiлька карток, на яких написанi слова. За певний час

треба скласти з окремих слiв речення. Серед карток одна зайва.

Наприклад: довжину виробу вимiрюють по лiнiї середини спинки вiд

сьомого шийного хребця до рiвня бажаної довжини виробу. Серед карток була ще картка iз словом "рукава".

Перевiр себе

Для гри необхiднi лiнiйка та сантиметрова стрiчка. Учасники за допомогою oкoмipa визначають розмiр будь-якої деталi та перевiряють себе.

Наприклад: визначити ширину кoмipa, розмiр одягу, довжину спiдницi,

дiаметр гyдзика тощо.

Гру можна проводити за iншою схемою. Наприклад: знайти гудзик

потрiбного розмiру.

Естафета

Учасники гри подiляються на двi команди, якi змагаються у швидкостi

виконання загаданого вчителем завдання. Учнi виконують завдання по черзi,

але кожен учасник повинен враховувати вiдповiдi (дiї) попереднiх учасникiв.

Наприклад: учасники гри складають послiдовнiсть обробки будь-яких

виробiв або описують моделi одягу. Завдання можна виконувати в письмовiй чи уснiй формi.

Мозаїка

Учнi отримують картки, на яких зображенi фрагменти opнаментів.

Використовуючи мотиви карток, треба розробити орнамент для вишивки та запропонувати моделi, в яких він використовується як оздоблення.

Пiд час гри учнi подiляються на команди. Члени однiєї команди розроб-

ляють колекцiю моделей-аналогiв, оздоблених вишивкою.

Відгадавши загадки

Під час складання зазначених кросвордів доцільно підбирати питання, спрямовані на актуалізаціє опорних знань до теми уроку.

Наприклад:

● Усіх обшиваю, сама одягу не маю (голка).

● Вухо має, а не чує, без очей і без ніг, а ходить і за собою водить (голка).

● Кінь сталевий, а хвіст з льону (голка).

● Одна подружка, пролізла іншій в ушко (нитка).

● Гладить все, чого торкається, а торкнеш – кусається (праска).

● Круглий як м’яч, хвіст має, а за нього не підіймеш (клубок).

Метод «Мікрофон»

Що сьогодні я дізнався?

Мені було важко чи ні?

Я зрозумів матеріал або були труднощі?

Я навчився чогось нового?

Я зміг добитися результату?

Метод « Рюкзак».

Він полягає в тому, що кожен з учнів стисло записує на папері відповідь на запитання: «Які з тих знань, умінь, способів дій, що отримали на уроці, візьмете із собою для використання на інших уроках, у житті, для виконання домашнього завдання, тематичного оцінювання тощо?». Папірці з відповідями складають у рюкзак (справжній чи уявний). Вибірково ознайомлюються з відповідями.

«Анкета».

1. На уроці я працював активно / пасивно

2. Своєю роботою на уроці я задоволений / незадоволений 5

3. Урок для мене видався коротким / довгим

4. На уроці я не втомився / втомився

5. Мій настрій став кращим / гіршим

6. Матеріал уроку для мене був зрозумілим / не зрозумілим корисним / марним цікавим / нудним легким / важким

7. Домашнє завдання мені здається цікавим / не цікавим

«Дерево творчості».

Прикріпіть на дерево листя, квіти, плоди. Плоди – урок пройшов корисно, плідно. Квітка – досить непогано. Зелений листочок – щось було, звичайне. взагалі – незрозуміло. Жовтий листочок – щось було не зрозуміле.

Прийом «Три – Два – Один».

В першому рядочку пишемо Три факти, які були новими, цікавими, несподіваними на уроці.

В другому – Два факти, які здалися нецікавими, некорисними, або вже були відомі учням.

В третьому – Один факт, який хотілось би вивчити детальніше, поглибити знання.

Синквейн  

 • Перший рядок – назва теми (одне слово);

 • Другий  – опис теми в двух словах;

 • Третій  – рядочок опису дій в рамках даної теми (три слова);

 • Четвертий рядочок – фраза з чотирьох слів, яка показує відношення до даної теми;

 • Останній рядочок – синонім, який показує суть теми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Завдання на різні етапи уроку
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Трудове навчання
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  203
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  AI361980
 • Вподобань
  0
Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь