! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Діяльність Школи молодого вчителя

Опис документу:
Відповідальність за проведення стажування випускників вищих навчальних закладів у школах покладається на директора або його заступника з навчально-виховної роботи. До початку навчального року в школах розробляється план роботи з учителями-стажистами, молодими та малодосвідченими вчителями, у якому поряд з іншими заходами відображаються заходи з питань організації і проведення стажування молодих учителів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

План роботи заступника директора

з навчально-виховної роботи

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Сідової Надії Володимирівни

з молодими вчителями

 1. Ознайомлення вчителя-стажиста з правилами внутрішкільного розпорядку школи, з основними правами і обов’язками педагога (Закон України « Про освіту», статут школи), з оплатою праці.

 2. У ході вступної бесіди виявити нахили, здібності, потенційні можливості молодого вчителя, його сімейний стан, матеріальне становище, побутові умови.

 3. Закріплення за вчителем – стажистом наставника.

 4. Надання допомоги молодому вчителю у плануванні його роботи.

 5. Ознайомлення вчителя – стажиста з організацією виховної роботи у школі.

 6. Включення вчителя – стажиста до роботи школи молодого вчителя.

 7. Проведення науково-методичними кафедрами роботи щодо вдосконалення професійної майстерності молодого вчителя.

 8. Складання розкладу уроків для організації взаємовідвідування уроків вчителя – стажиста і його наставника.

 9. Проведення діагностування молодого вчителя (в кінці першого року роботи).

 10. Організація самоосвіти молодого вчителя.

 11. Включення молодого вчителя в роботу майстер-класів, творчих груп.

 12. Складання пам’яток на допомогу вчителю – початківцю.

 13. Ознайомлення вчителя з передовим педагогічним досвідом.

 14. Організація, здійснення внутрішкільного контролю за роботою молодого вчителя.

 15. Організація і проведення «Дебюту молодого вчителя».

Організація та проведення стажування молодих спеціалістів

Відповідальність за проведення стажування випускників вищих навчальних закладів у школах покладається на директора або його заступника з навчально-виховної роботи.

До початку навчального року в школах розробляється план роботи з учителями-стажистами, молодими та малодосвідченими вчителями, у якому поряд з іншими заходами відображаються заходи з питань організації і проведення стажування молодих учителів.

З метою своєчасної і чіткої організації роботи із стажистами, молодими та малодосвідченими вчителями в закладах освіти видається наказ, у якому зазначаються:

 • відповідальний за організацію стажування;

 • строки проведення стажування;

 • список учителів-стажистів і закріплених за ними вчителів-наставників;

 • склад комісії з питань підбиття підсумків стажування і строки підбиття підсумків.

Вчителі - наставники:

 • надають допомогу молодим спеціалістам у розробці індивідуальних планів роботи;

 • контролюють виконання індивідуальних планів молодими;

 • залучають молодих учителів до роботи в шкільних та методичних об'єднаннях;

 • надають індивідуальну допомогу молодим учителям з питань удосконалення навчально-виховного процесу, проведення відкритих уроків та позакласних заходів; організують і проводять декади наставника;

 • подають директорові школи пропозиції про вдосконалення стажування молодих спеціалістів.

Вчителі - стажисти:

 • користуються всіма правами і пільгами, які встановлені для педагогічних працівників даного закладу;

 • несуть відповідальність за обов'язки, які покладені на них трудовими договорами і правилами внутрішнього трудовою розпорядку;

 • виконують свої функціональні обов'язки згідно з посадою, яку обіймають.

 • За підсумками стажування директор школи видає наказ, у якому:

 • зазначає, у який період проводилось стажування молодих учителів;

 • підбиваються підсумки роботи стажистів, вказується на недоліки в роботі;

 • відмічаються кращі керівники стажування, зазначаються недоліки, які були допущені в ході

 • стажування;

 • з метою ліквідації недоліків плануються заходи на наступний навчальний рік.

Зміст і форми роботи наставника зі стажистом

 1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можливостей.

 2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.

 3. Спільні відвідування уроків досвідчених колег і їх ретельний аналіз.

 4. Випереджувальне відвідування стажистом уроків, що проводяться наставником.

 5. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.

 6. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.

 7. Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти.

 8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.

 9. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших вчителів.

 10. Допомога в роботі з важковиховуваними дітьми та їх сім’ями .

 11. Залучення стажистів до методичної, громадської роботи.

Пам’ятка

наставнику для аналізу уроку молодого вчителя

 1. Чи зацікавив вас урок ?

 2. Чи забезпечується цілеспрямована розумова діяльність учнів?

 3. Чи дотримується вчитель педагогічного такту ?

 4. Як створюються ситуації для глибокого сприймання матеріалу, емоційних переживань учнів?

 5. Як здійснюється контакт з класом та окремими учнями, тобто як налагоджено зворотній зв’язок ?

 6. Наскільки ефективно організовано самостійну роботу учнів, як учитель озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю ?

 7. Що на уроці найбільше вдалося вчителеві ?

 8. Які заходи виховного характеру було здійснено ?

 9. Як формувалася на уроці свідома робоча дисципліна ?

 10. Що не вдалося ? Чому ? Як працювати над усуненням недоліків ?

Пам’ятка для наставника

 1. Разом із стажистом глибоко проаналізуй навчальні плани і пояснювальні записки до них.

 2. Допомагай стажисту скласти календарно-тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.

 3. Допомагай у підготовці до уроків, особливо перших уроків, першої зустрічі з учнями. Найбільш важкі теми розробляй разом із стажистом. У своєму класі намагайся вивчати складний матеріал з випередженням на 2-3 уроки, щоб дати стажисту можливість навчитися методиці розкриття найбільших складних тем.

 4. Допомагай стажисту у веденні тематичного обліку знань, проведенні залікових уроків.

 5. Разом підбирайте і готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, контрольних, самостійних , залікових робіт.

 6. Відвідуй уроки стажиста з наступним їх детальним аналізом, запрошуй його на свої уроки, разом їх обговорюйте.

 7. Допомагай у підборі літератури для самоосвіти.

 8. Ділися досвідом шляхом доброзичливого показу зразків роботи.

 9. Допомагай своєчасно, з терпінням, наполегливо. Ніколи не забувай відмічати позитивне в роботі стажиста.

 10. Вчи не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти власний педагогічний почерк.

Поради досвідчених колег молодому вчителю

 1. Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто у класі.

 2. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

 3. Не використовуйте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

 4. Поясніть учням мету, завдання уроку.

 5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.

 6. Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять однокласники.

 7. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці.

 8. На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.

 9. При використанні технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

 10. При організації самостійної роботи, гри, усних відповідей не квапте учнів.

 11. Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів інноваційних технологій.

 12. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку.

 13. Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. Проводьте фізхвилинку.

 14. Пам’ятайте: кожний урок не повинен бути схожий на попередній.

Рекомендації з підготовки молодого вчителя до уроку

 1. Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках – і в пояснювальну записку до програми.

 2. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.

 3. Сформуй задум уроку, дай відповідь на питання, щоб ти хотів досягнути у результаті його проведення, сформулюй мету уроку.

 4. Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.

 5. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних учнів.

 6. Зістав вибрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.

 7. Продумай структуру уроку і зафіксуй все знайдене у плані – конспекті.

 8. Підготуй наочні посібники, не забудь підготувати ТЗН.

 9. Повтори вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини.

 10. Спитай себе: «Ти готовий до уроку?».

Схема аналізу уроку молодим вчителем

 1. Клас……………………………………………………………………………..

 2. Предмет ………………………………………………………………………..

 3. Тема уроку……………………………………………………………………..

 4. Мета уроку……………………………………………………………………..

 5. Тип, вид уроку………………………………………………………………….

 6. Чи відповідали зміст уроку, методи навчання, форми організації діяльності учнів меті уроку?

 7. Які методи і прийоми навчання використав учитель на уроці?

 8. Які дидактичні задачі простежувалися на окремих етапах уроку, чи пов’язані вони із загальною метою уроку?

 9. Які форми роботи з учнями використав вчитель на уроці?

 10. Чи спостерігалася на уроці індивідуалізація і диференціація навчання? У чому вони виражалися?

 11. Чи побачили ви на уроці прийоми, які б допомогли учневі самому здобувати знання, чи використовувати на уроці алгоритми, пам’ятки, схеми, опорні конспекти?

 12. Чи використовував учитель на уроці інноваційні технології?

 13. Чи був підбитий підсумок уроку?

 14. Що нового для себе ви взяли з уроку?

 15. Чим збагатився ваш методичний багаж?

 16. Що ви порадили б учителю для вдосконалення уроку?

Діагностична анкета молодого спеціаліста

по визначенню стану методичної підготовки

Мета: визначити рівень методичної підготовки молодих спеціалістів.

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________

__________________________________________________________________

Який предмет викладає ______________________________________________

Стаж роботи _______________________________________________________

Самооцінка здійснюється по шкалі від 1 до 10 балів.

Аспекти професійної діяльності

Самооцінка вчителя

1

Здійснення індивідуального та диференційованого підходу.

2

Здійснення міжпредметних зв’язків.

3

Розвиток пізнавальних здібностей учнів.

4

Організація самостійної роботи учнів.

5

Використання інноваційних технологій.

6

Вибір оптимальних методів навчання.

7

Вибір оптимальних форм проведення уроків

8

Формування в учнів мотивації навчання.

9

Вивчення передового педагогічного досвіду з предмета

10

Реалізація виховної мети уроку.

11

Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання.

12

Реалізація принципів розвивального навчання.

13

Визначення рівня навчальних досягнень учнів.

14

Уміння зберегти працездатність учнів.

15

Уміння підтримати дисципліну учнів на уроці.

16

Організація робочого місця вчителя.

17

Організація позакласної роботи з предмета.

18

Уміння раціонально використовувати час уроку.

19

Виконання санітарно-гігієнічних вимог до уроку.

20

Уміння здійснювати самоаналіз уроку.

21

Володіння методикою роботи з обдарованими дітьми

22

Методика організації роботи з учнями з початковим рівнем н.д.

23

Методика проведення уроків різних типів.

24

Вміння писати конспекти уроків.

25

Вміння добирати тексти контрольних робіт.

26

Ведення тематичного обліку знань.

27

Володіння вимогами щодо ведення шкільної документації.

28

Організація групової форми роботи на уроці.

29

Здатність до самоосвіти.

30

Бажання працювати.

Всього

1 – 100 балів – низький рівень,

101 – 200 балів – середній рівень,

201 – 300 балів – високий рівень.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток ключових компетентностей педагога Нової української школи в умовах безперервної освіти»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
30 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись