Читання - методичні матеріали

Читання є однією з найголовніших навичок у нашому житті, яке тісно пов’язане з мовною діяльністю та її розумінням. Це здатність до сприйняття записаної інформації.

Як процес читання може бути оглядове та навчальне. Оглядовим читанням ми користуємось переглядаючи швидко інформацію, не заглиблюючись у її зміст. А от під час навчання або коли ми конкретно щось шукаємо, то використовуємо навчальне глибоке читання. Окрім практичного значення, читання сприяє підвищенню рівня освіченості людини, реалізує пізнавальну функцію мови, збагачує словниковий запас та допомагає в процесі мислення краще висловлювати власні думки. Наша мова, завдяки читанню, стає більш досконалою, гарною, літературною та правильною.

Сучасна українська школа в зв'язку з переходом до нової концепції освіти, що в центрі всього ставить дитину та її індивідуальність, визначає перехід в навчанні від текстоцентричної парадигми навчання до читацькоцентричної. Це здебільшого пов’язане з тим, що раніше дітей змушували досконало вивчати тексти, образи та критика мали бути спрямовані лише за визначеними напрямками, тексти розбирались також системно. Майже не було простору для творчості.

Сучасна парадигма навпаки хоче спонукати дітей до вільного читання, адже не може існувати єдиної думки щодо твору, образів, сюжетів. Кожна людина індивідуальна та інтерпретує інформацію відносно власних суджень та уявлень, цінностей.

Так в Новій Українській Школі для розвитку саме критичного мислення активно використовується технологія читання та письма. Вона сприяє розвитку активного навчання та мисленнєвої діяльності учнів. Сутність технології полягає в тому, що під час читання, учні мають можливість осмислювати твори самостійно, за допомогою своєї уяви, тим самим пов’язуючи нову інформацію із вже отриманою. Це спонукає їх в подальшому до розвитку допитливості, постановки складних питань та висунення оригінальних ідей. Діти дискутують, активно взаємодіючи з текстами, створюють власні письмові роботи. Вчитель виконує лише роль помічника, він не нав’язує власне розуміння, а дає дітям право самостійно інтерпретувати прочитане та на загальному обговоренні прийти до спільних висновків.

В подальшому такий підхід сприяє становленню демократично налаштованої особистості.

В даному розділі міститься необхідна інформація для навчання дітей читанню як процесу, поради з вимови різних звуків, формування навичок тої чи іншої діяльності, різні вправи та ігри, спрямовані на вияв інтересу до читання, підбірки літературних творів, віршів тощо.

Пошук методичних матеріалів
2 879 матеріалів
Весела абетка. Частина шоста
Читання
Інші методичні матеріали
05.07.2020
25
0
1
Весела абетка. Частина п'ята
Читання
Інші методичні матеріали
05.07.2020
24
0
1
Весела абетка. Частина четверта
Читання
Інші методичні матеріали
05.07.2020
19
0
1
Весела абетка. Частина третя
Читання
Інші методичні матеріали
05.07.2020
18
0
1
Весела абетка. Частина друга
Читання
Інші методичні матеріали
05.07.2020
24
0
1
Гра "Сигнальник. Овочі" LEGO
Читання
Інші методичні матеріали
25.06.2020
26
0
0
Гра "Сигнальник. Фрукти" LEGO
Читання
Інші методичні матеріали
25.06.2020
31
0
0
Гра "Сигнальник. Тварини" LEGO
Читання
Інші методичні матеріали
25.06.2020
27
0
0
Казка «Яйце-Райце» та план.
Читання
Інші методичні матеріали
22.06.2020
34
0
0
2 879 матеріалів