Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування психологічної готовності працівників закладів освіти до конструктивної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
»
Взяти участь Всі події

Барьеры и ресурсы в инклюзивном пространстве

Різне

08.12.2018

556

7

0

Опис документу:
В этой статье, вы узнаете самое главное о том, как организовать и провести работу в инклюзивом мире. Вы узнаете про: уровень ребёнка, уровень педагога, уровень родителей, уровень общества и про самые необходимые ресурсы, что бы избежать проблем и непонимания с разных сторон.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Бар’єри та ресурси щодо організації інклюзивної освіти

Особистісний рівень(дитина з ООП)

Бар’єри :

 • Тяжкі форми порушень

 • Сочетані форми патологій

 • Деструктивні форми проявів поведінки

 • Несформованість комунікативних навичок спілкування

Ресурси:

 • Спілкування з однолітками, підтримка друзів

 • Створення ситуацій успіху

 • Можливість коригування об’єму навчальної інформації відповідно до особистісного розвитку дитини

 • Корекційно-розвиткові послуги

Особистісний рівень(педагоги, учні та батьки)

Бар’єри:

 • Недостатня обізнаність щодо проблеми

 • Емоційне неприйняття дитини з ООП у шкільній громаді

 • Неприйняття проблеми інклюзивного навчання дітей з ООП батьками інших дітей

 • Психологічна неготовність, недостатня інклюзивна компетентність педагогічних працівників

 • Страхи педагогів, батьків

 • Психологічні особливості батьків дитини з особливими освітніми потребами

Ресурси:

 • Наявність психологічних знань(психологічна освіта)

 • Підвищення професійної та інклюзивної компетентності педагогічних працівників (навчання в супервізійних групах, самоосвіта)

 • Співпраця з вузькими спеціалістами (дефектологом, логопедом, реабілітологом)

 • Високий рівень компетентності вчителя

 • Значний досвід учителя

 • Умотивованість батьків дітей з ООП

 • Високий рівень толерантності

Рівень закладу освіти

Бар’єри:

 • Архітектурна недоступність закладу (відсутність необхідного матеріально-технічного забезпечення (у тому числі кімнати розвантаження, сенсорної кімнати, інклюзивно-ресурсної кімнати, кабінету логопеда тощо), спеціальних засобів навчання в закладі)

 • Відсутність матеріального забезпечення (ставок асистента вчителя, дефектолога тощо)

 • Відсутність спеціалістів (психолога, соціального педагога, дефектолога, логопеда, асистента вчителя, асистента дитини тощо)

 • Велика кількість учнів у класі

Ресурси:

 • Психологічна готовність і вмотивованість педагогічного колективу

 • Наявність спеціалістів (психолога, логопеда, дефектолога)

 • Просвіта вчителів, учнів, батьків із питань інклюзивної освіти (організації семінарів, тренінгів, обміну досвідом тощо)

 • Наявність і робота в команді психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП

 • Інформаційна відкритість

 • Доброзичливе(толерантне) ставлення

 • Відповідність матеріально-технічного забезпечення закладу сучасним вимогам відповідно до нозологій(архітектурна доступність, наявність необхідних приладів, методичного забезпечення тощо)

 • Забезпеченість навчальними посібниками, підручниками з ООП

 • Співпраця зі спеціальними закладами освіти

 • Співпраця з державними установами, громадськими організаціями, Міжнародними фондами тощо

Рівень громади

Бар’єри:

 • Упереджене ставлення до людей з ООП, відсторонення, невизнання проблем інклюзивної освіти

 • Відсутність інклюзивно-ресурсних центрів

Ресурси:

 • Наявність інклюзивно-ресурсних центрів, навчально-реабілітаційних центрів

 • Поінформованість громади про проблеми

Суспільний (державний) рівень

Бар’єри:

 • Упереджене ставлення до людей з особливими освітніми потребами

 • Недостатнє фінансування інклюзивної освіти

Ресурси:

 • Розвиток законодавчої бази інклюзивної освіти

 • Інформованість суспільства про проблеми

 • Упровадження Міжнародних і державних програм щодо інклюзивної освіти

 • Прийняття інклюзії як цінності демократичного суспільства

Індивідуальна програма розвитку – документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання;

Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів;

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включання до освітнього процесу всіх його учасників;

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей;

Корекційно-розвиткові послуги(допомога) – комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення;

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту;

Психолого-педагогічні послуги – комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами , що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру;

Психолого-педагогічний супровід – комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку;

Розумне пристосування – запровадження, якщо це потрібно в конкретному випадку, необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні і іншими особами;

Універсальний дизайн у сфері освіти – дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм і послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.