Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Авторське календарно-тематичне планування з розвитку елементарних математичних і сенсорних уявлень дошкільників з ООП на ІІ півріччя

Інклюзивна освіта

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

22.01.2020

978

76

0

Опис документу:
Авторська розробка з календарно-тематичного планування індивідуальних корекційно-розвиткових занять з розвитку елементарних математичних і сенсорних уявлень та предметної аналітико-синтетичної діяльності для вихованця закладу дошкільної освіти інклюзивної групи. Планування складене на основі Програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (глухі, зі зниженим слухом, з кохлеарними імплантами) за редакцією К. В. Луцько, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

індивідуальних корекційно-розвиткових занять

з розвитку елементарних математичних і сенсорних уявлень та

предметної аналітико-синтетичної діяльності

з вихованцем КЗДО № (ясла-садок)

групи № (інклюзивного навчання)

на ІІ півріччя 20 – 20 навчального року

Пояснювальна записка

Метою корекційно-розвиткових занять для дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (глухі, зі зниженим слухом, з кохлеарними імплантами) визначено забезпечення загального особистісного розвитку дитини, її психічних процесів (у тому числі й тих, на яких порушення слуху позначилося негативно, зокрема, це сприймання, уява, пам’ять, мислення), на закладання основ її саморозвитку, здатності до пізнавально-когнітивної діяльності, на формування та розвиток мовлення, з максимальним використанням можливостей неушкодженого інтелекту, нових компенсаторно-корекційних технологій.

Мета корекційно-розвиткових занять реалізується розв’язанням наступних завдань:

1. Формування та розвиток сенсорних систем, їхнє ефективне використання при забезпеченні та активізації пізнавально-когнітивної діяльності дитини.

2. Спрямованість освітнього процесу на застосування технологій компенсуючого типу, які здатні забезпечити розвиток глухої дитини, використати її потенційні можливості для саморозвитку вже в ранньому та дошкільному дитинстві з проекцією на подальшу креативно-пізнавальну діяльність.

3. Реалізація міжпредметних зв’язків при доборі матеріалу розвивального, пізнавального, виховного та мовленнєвого характеру.

4. Забезпечення інтелектуального розвитку, в тому числі наочно-дійового, наочно-образного, логічного (абстрактного) мислення, інших психічних процесів (сприймання, уяви, пам’яті) на домовленнєвому рівні, активізація домовленнєвого розвитку психічних процесів.

5. Забезпечення інтелектуального розвитку на мовленнєвому рівні (спочатку в умовах обмеженого володіння мовленням з використанням окремих слів, словосполучень, коротких речень, а далі розгорнутого фразового та зв’язного мовлення).

6. Формування та розвиток мовлення, починаючи з немовлячого віку (а якщо цей період було упущено, то повторення етапів становлення мовлення в будь-якому віці, якщо дитина ще ним не оволоділа).

7. Забезпечення діяльнісного підходу у формуванні особистості дитини, її соціалізації та інтеграції.

Відповідно до Висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини № від , корекційно-розвиткові заняття здійснюються по дві години на тиждень в індивідуальній формі. Протягом цього часу передбачається застосування Програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (глухі, зі зниженим слухом, з кохлеарними імплантами) за редакцією К. В. Луцько (рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України No1/11-6421 від 15.07.2019).

Корекційний розвиток когнітивної сфери у перший рік навчання охоплює такі напрямки:

1. Оволодіння елементарними поняттями «один – багато», «великий – маленький», «однакові».

2. Формування уявлень про форму, величину і розмір предметів.

3. Формування вміння співвідносити реальні предмети з їх зображенням.

4. Формування вміння елементарного орієнтування в просторі.

Перелік методів та форм роботи, які будуть використовуватись під час занять: ігрові методи, індивідуальні форми роботи. Кожне заняття містить ігрові та дидактичні вправи, рефлексію.

Організація занять: заняття проводяться 2 рази на тиждень індивідуально. Тривалість одного заняття – 20 хвилин.

Прогнозований результат: корекційно-розвивальна програма допоможе досягти позитивних змін у розвитку пізнавальних процесів дитини: допоможе підвищити рівень практичних умінь аналізувати та сприймати предмети за формою, кольорами та величинами, орієнтуватися у просторі, порівнювати їх, групувати, узагальнювати та класифікувати.

ІІ півріччя

Величина

28

29

Слова «великий», «маленький», «однакові»

Продовжувати формувати здатність зорово - мисленнєвого

співставлення розмірів

Ігрові вправи: чи заїде велика машинка у

маленькі ворота, чи заховається мишка у маленьку

дірочку, чи залізе у цей маленький отвір киця тощо

14.01.

2020

16.01.

2020

2

30

31

Співставлення предметів за розміром в практичній ситуації

Закріпити навички порівнювати предмети різних і однакових розмірів за величиною. Продовжувати вчити зіставляти предмети в

практичній ситуації.

Зіставляння предметів за величиною в ігровій ситуації

21.01.

2020

23.01.

2020

2

Форма

32

33

Круг

Розвивати пізнавальну,

активність.

Вчити обстежувати предмети

тактильно-зорово.

Навчання розрізняти «круг» і враховувати форму при

роботі з дидактичними іграшками (ігри «Що котиться, що не котиться і чому?», «Знайди віконце» тощо).

28.01.

2020

30.01.

2020

2

34

35

Квадрат

Продовжувати розвивати пізнавальну,

активність.

Вчити обстежувати предмети

тактильно-зорово та порівнювати їх.

Дослідження, які предмети котяться, а які ні.

Ознайомлення з квадратом. Розрізнення круга та

квадрата.

04.02.

2020

06.02.

2020

2

36

37

Куля

Вчити досліджувати форми фігур та

співвідносити їх з предметами

та малюнками.

Ознайомлення зі словами «куля»,»квадрат».

Знаходження дитиною предметів схожих на кулю

(м’ячі, різні за розміром), на квадрат.

Навчання співвідносити об’ємні і площинні форми.

11.02.

2020

13.02.

2029

2

38

39

Співвідношення площинних та об’ємних фігур

Продовжувати вчити обстежувати предмети

тактильно-зорово та порівнювати їх, співвідносити площинні та об’ємні фігури.

Навчання співвідносити об’ємні і площинні форми. Добирання об’ємних фігур за зразком інструкції «Дай

такий». Дидактична гра: «Великі і маленькі кульки».

Підкочування великих кульок (м’ячиків) до великих

іграшок, а маленьких до малих. Вживання слів

(жестів) великий – маленький.

18.02.

2020

20.02.

2020

2

40

41

42

Порівняння фігур за кольором

Продовжувати розвивати зорово-тактильне сприйняття та пізнавальну активність.

Ігрові вправи на формування уявлення про те, що фігури однієї форми

можуть мати різний колір

25.02

27.02

03.03

3

43

44

Порівняння фігур за розміром

Продовжувати розвивати зорово-тактильне сприйняття та пізнавальну активність.

Ігрові вправи на формування уявлення про те, що фігури однієї форми

можуть мати різну величину

05.03

10.03

2

45

46

Порівняння фігур за властивостями

Продовжувати розвивати зорово-тактильне сприйняття та пізнавальну активність.

Ігрові вправи на формування уявлення про те, що фігури однієї форми

можуть бути виготовлені з різного матеріалу.

12.03

17.03

2

47

48

Співвідношення за формою

Продовжувати вчити досліджувати форми фігур та співвідносити їх з предметами та малюнками.

Ігрові вправи на вміння виділяти форму в навколишніх предметах і

іграшках.

19.03

24.03

2

49

50

51

Закріплюємо поняття про форму

Закріплювати вміння досліджувати форми та властивості фігур та співвідносити їх з предметами, малюнками, вкладками тощо.

Проштовхування геометричних фігур в прорізи

коробки. Ігри «Лото», «Колір і форма», «Поштова

скринька».

26.03

31.03

02.04

3

Орієнтування в просторі

52

53

54

Орієнтування в навколишньому

Навчати орієнтуватися у

просторі, засвоювати слова, що позначають напрям, місце (тут, там, вгорі, внизу).

Вправи на орієнтування в просторі кімнати і

просторовому розташуванні предметів: тут – там,

внизу – вгорі, поруч (в процесі праці з самообслуговування, в конструюванні, в предметно-ігровій діяльності також).

07.04

09.04

14.04

3

55

56

Знайди та назви де заховано

Продовжувати навчати орієнтуватися у

просторі, засвоювати слова, що позначають напрям, місце (тут, там, вгорі, внизу).

Запам’ятання місцезнаходження предметів (тут, там,

вгорі, внизу). Відтворення складоритму слів.

16.04

21.04

2

57

58

59

Розташування предметів

Продовжувати навчати орієнтуватися у

просторі, засвоювати слова, що позначають напрям, місце (тут, там, вгорі, внизу). Формувати вміння засвоювати елементарний

мовленнєвий матеріал.

Розвивати образну та словесну пам’ять.

Запам’ятання місцезнаходження предметів (тут, там,

вгорі, внизу). Відтворення складоритму слів. Добір до

складоритму їх словесних відповідників та самостійне

повторення. Слухо-зорове сприймання засвоєних слів

та використання їх в навчанні та побуті.

23.04

28.04

30.04

3

60

61

Звідки цей предмет?

Розвивати образну та словесну

пам’ять.

Закріплювати вміння

орієнтуватися у просторі

приміщень групи і дитячого

саду.

Відтворення з пам’яті, де знаходився знайомий

(демонстрований) предмет (тут, там, вгорі, внизу).

Засвоєння мовленнєвого матеріалу типу: мама, тато,

Оля, Миколка ... тут, там та використання його в

ігровій діяльності.

05.05

07.05

2

62

63

Продовж ряд

Продовжувати навчати орієнтуватися у

просторі. Розвивати пізнавальну активність, пам’ять, логічне мислення.

Розташовування предметів, цифр, букв

провідною рукою зліва направо.

12.05

14.05

2

64

65

66

Закріплення вивченого матеріалу

Закріплювати вивчений матеріал, вчити використовувати його у повсякденні. Розвивати пізнавальні процеси.

Ігрові вправи на розрізнення предметів за певною ознакою (кількість, величина, форма, розташування у просторі)

19.05

21.05

26.05

3

Етап оцінки ефективності корекційного впливу

67

Діагностика рівня розвитку пізнавальних процесів

Визначити рівень розвитку пізнавальних процесів.

Виконання дій за простими словами та жестами, які позначають розташування предметів у просторі (дай з.., візьми біля…, там, тут і т.п.). Складання пірамідки, простих пазлів, вправи на сортування, вкладки.

28.05

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.