Астрономія - методичні матеріали

Астрономію можна вважати фундаментальною наукою, яка зовсім не схожа на інші галузі природознавства, адже в її основі лежить вивчення законів Всесвіту, його розвитку, будови, небесних тіл та явищ.

В основі вивчення астрономії лежать методи спостереження, порівняння та моделювання, що також відрізняє її від інших дисциплін, а основними інструментами є телескопи, потужні світлосприймальні та реєструючі технології, обчислювальна техніка.

Сучасна астрономічна наука настільки розвинулась, що поєднує в собі різноманітні дисципліни, наприклад, небесна механіка вивчає динаміку переміщення небесних тіл, астрофізика – будову, природу та хімічний склад, космогонія – походження та розвиток тощо.

Астрономія як наука та предмет шкільного навчання нерозривно пов’язана з іншими галузями та дисциплінами. Під час її вивчення застосовується математичний апарат, комп’ютерні технології обробки даних, їх візуалізації, підключаються знання з хімії, фізики, біології та геології.
Для учнів вивчення даного предмету сприяє не тільки поповненню загально природничих знань, а й розвитку таких корисних для життя вмінь, як: аналіз, синтез, індукція, побудова висновків та узагальнень.

Для людства взагалі вона є доповненням науково-технічного прогресу, адже вивчення законів розвитку та будови небесних тіл, збагачує й інші природничі науки новими відкриттями, сприяє розробці та розвитку космічної промисловості та космонавтики, що в свою чергу розширює знання про нашу планету та її можливості.

Даний розділ містить розробки уроків, презентації та методичні матеріали, які допоможуть сучасному вчителю зацікавити дітей до вивчення астрономії, збагатити їх знання та розвинути пізнавальні здібності.

Пошук методичних матеріалів
496 матеріалів
Контрольна робота №2 з астрономії
Астрономія
Інші методичні матеріали
05.07.2020
19
0
0
Тема: «Земля — планета Сонячної системи»
Астрономія
Інші методичні матеріали
12.06.2020
50
0
0
Цікаві легенди про сузір'я.
Астрономія
Конспект
01.06.2020
124
0
20
Кубик Блума "Вивчаємо дію ділення"
Астрономія
Інтерактивні матеріали
26.05.2020
116
0
15
Презентація майстер-класу "Сонячна система"
Астрономія
Інтерактивні матеріали
26.05.2020
72
0
1
Презентація "Нові досягнення в науці"
Астрономія
Презентація
22.05.2020
88
0
2
Кросворд з астрономії "Сонячна система"
Астрономія
Інші методичні матеріали
20.04.2020
216
0
3
Сонячна система
Астрономія
Ілюстрації
13.04.2020
1499
1
395
496 матеріалів