+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

Астрономія - методичні матеріали

Астрономію можна вважати фундаментальною наукою, яка зовсім не схожа на інші галузі природознавства, адже в її основі лежить вивчення законів Всесвіту, його розвитку, будови, небесних тіл та явищ.

В основі вивчення астрономії лежать методи спостереження, порівняння та моделювання, що також відрізняє її від інших дисциплін, а основними інструментами є телескопи, потужні світлосприймальні та реєструючі технології, обчислювальна техніка.

Сучасна астрономічна наука настільки розвинулась, що поєднує в собі різноманітні дисципліни, наприклад, небесна механіка вивчає динаміку переміщення небесних тіл, астрофізика – будову, природу та хімічний склад, космогонія – походження та розвиток тощо.

Астрономія як наука та предмет шкільного навчання нерозривно пов’язана з іншими галузями та дисциплінами. Під час її вивчення застосовується математичний апарат, комп’ютерні технології обробки даних, їх візуалізації, підключаються знання з хімії, фізики, біології та геології.
Для учнів вивчення даного предмету сприяє не тільки поповненню загально природничих знань, а й розвитку таких корисних для життя вмінь, як: аналіз, синтез, індукція, побудова висновків та узагальнень.

Для людства взагалі вона є доповненням науково-технічного прогресу, адже вивчення законів розвитку та будови небесних тіл, збагачує й інші природничі науки новими відкриттями, сприяє розробці та розвитку космічної промисловості та космонавтики, що в свою чергу розширює знання про нашу планету та її можливості.

Даний розділ містить розробки уроків, презентації та методичні матеріали, які допоможуть сучасному вчителю зацікавити дітей до вивчення астрономії, збагатити їх знання та розвинути пізнавальні здібності.

307 матеріалiв
Астрономічний бюлетень "Історія календаря"
Астрономія
Інші методичні матеріали
09.09.2019
28
0
5
Астрономічний бюлетень "Чи знаєте ви, що..."
Астрономія
Інші методичні матеріали
07.09.2019
21
0
4
Інформаційна картка "Планета Нептун"
Астрономія
Інші методичні матеріали
03.09.2019
21
0
1
Інформаційна картка "Планета Уран"
Астрономія
Інші методичні матеріали
03.09.2019
27
0
1
Інформаційна картка "Планета Юпітер"
Астрономія
Інші методичні матеріали
02.09.2019
35
0
0
Інформаційна картка "Планета Марс"
Астрономія
Інші методичні матеріали
02.09.2019
26
0
2
Інформаційна картка "Планета Земля"
Астрономія
Інші методичні матеріали
02.09.2019
28
0
3
307 матеріалiв