Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Алгебра — інтелектуальний інструмент, який створений, щоб додати ясність кількісному аспекту миру.
А. Уайтхед

Алгебру можна назвати похідним, більш складним розділом математичної науки. Вона покликана охарактеризувати певні властивості та закони, за якими будуються композиції операцій.

Свій початок вона бере ще з часів Стародавнього світу, а вже у ХІХ столітті отримала самостійне існування, перейшовши від простих буквених рівнянь вже до опису складних операцій.

Розширення алгебраїчних законів та можливостей сьогодні дає змогу виділити різні її розділи:

  • Елементарна алгебра (вивчаються рівняння лінійні, квадратні, кубічні та четвертого степеня);
  • Алгебра абстрактна (розглядає алгебраїчні структури, що задано аксіоматично: поля, групи, кільця);
  • Булева алгебра (із доповненням дистрибутивною ґраткою та подібні структури);
  • Лінійна алгебра (в основі вивчення лінійних рівнянь та матриць);
  • Алгебра універсальна (загальні властивості всіх структур);
  • Алгебраїчна теорія чисел (розглядає цілі алгебраїчні числа у структурах алгебри);
  • Алгебраїчна геометрія (розв’язання геометричних задач за допомогою абстрактної алгебри);
  • Комутативна алгебра (вивчення комутативних кілець, їх модулів та ідеалів);

Алгебраїчна комбінаторика (пряме та зворотне застосування методів теорії груп та абстрактної алгебри до комбінаторних задач).

Авжеж всі ці розділи в школі не вивчаються, проте основами та простими алгебраїчними поняттями повинен володіти кожен. Іноді, навіть того не розуміючи, ми застосовуємо алгебру у нашому житті, особливо в сфері складних фінансів або в інших розрахункових операціях. Особливо вона може знадобитись, якщо в майбутньому Ви плануєте займатись бізнесом. Її закони та методи застосовуються при прогнозуванні, моделюванні та найпростішому аналізі діяльності. Сфери застосування її безмежні, ватро тільки зрозуміти, де і як її можна використати.

Даний розділ покликаний познайомити Вас з різними підходами до вивчення алгебри, її основних понять та операцій. Тут також містяться сучасні розробки для ефективного її викладання, контролю та оцінювання практичних навичок.

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр Критерії пошуку:
  • Для предмету: Алгебра
5 467 матеріалів
Календарне планування з алгебри і початків аналізу (3 год. на тиждень), сплановане згідно навчальної...
Вчора 11:54
Алгебра
для 11 класу
9
0
Дана форма допоможе випускникам 11 класів узагальнити знання з теми "Логарифмічні вирази". Завдання ...
Вчора 00:36
Алгебра
Тест
для 11 класу
14
0
Цікавий сервіс для створення інтерактивних презентація, інтерактивних вправ, інтерактивних виставок ...
Вчора 00:05
Алгебра
Інтерактивні матеріали
для 11 класу
10
0
Ця вправа націлена на закріпленні означення та властивостей логарифма. Я сподіваюсь, що виконання ць...
25 жовтня
Алгебра
Інтерактивні матеріали
для 11 класу
12
0
Тема уроку: «Розв’язування тригонометричних рівнянь, які відрізняються від найпростіших».Мета уроку:...
25 жовтня
Алгебра
для 10 класу
14
1
Контрольна робота з теми "Геометрична прогресія" для 9-го класу.2 варіанти.Рівень стандарту.6 тестов...
23 жовтня
Алгебра
15
1
Контрольна робота "Числові функції. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості"Мета: перев...
23 жовтня
Алгебра
Інші методичні матеріали
для 10 класу
23
0
Добре відомо, що «визначення знаків коефіцієнтів функції за видом її графіка», зокрема квадратичної,...
21 жовтня
Алгебра
Стаття
для 9-11 класів та дорослих
17
0
«Визначення знаків коефіцієнтів функції за видом її графіка», зокрема дробово-лінійної, є традиційни...
21 жовтня
Алгебра
Стаття
для 8-11 класів та дорослих
14
0
В данной статье доказывается мультипликативность функции, являющейся обобщением функции Эйлера. Такж...
21 жовтня
Алгебра
Стаття
для 9-11 класів та дорослих
13
0
В статье рассматриваются числа Каталана 1, 1, 2, 15, 14, 42, ..., для членов последовательности кото...
21 жовтня
Алгебра
Стаття
для 9-11 класів та дорослих
10
0
Дана стаття присвячена класифікації кривих другого порядку. Останні розглядаються з точністю до рухі...
21 жовтня
Алгебра
Стаття
для 9-11 класів та дорослих
16
0
Стаття висвiтлює можливий пiдхiд до дослiдження квадратного тричлена, коефiцiєнтиякого мiстять парам...
21 жовтня
Алгебра
Стаття
для 9-11 класів та дорослих
17
0
В статті висвітлюється авторський досвід застосування алгоритмічного підходу під час навчання метода...
21 жовтня
Алгебра
Стаття
для 8-11 класів та дорослих
17
0
В статтi висвiтлюється авторський досвiд навчання способам розв’язування дробово-рацiональних нерiвн...
21 жовтня
Алгебра
Стаття
для 9-11 класів та дорослих
21
0
В статтi висвiтлюється авторський досвiд застосування алгоритмiчного пiдходу пiд час навчання метода...
21 жовтня
Алгебра
Стаття
для 8-11 класів та дорослих
11
0
Дану презентацію можна використати на уроці під час вивчення даної теми, для організації дистанційно...
21 жовтня
Алгебра
Презентація
для 9 класу
26
4
Ця презентація допоможе вчителям математики дистанційно підготувати учнів 9 класу до контрольної роб...
21 жовтня
Алгебра
Презентація
для 9 класу
18
2
Презентація створена для використання під час дистанційного навчання для учнів 9 класу. Зручно корис...
21 жовтня
Алгебра
Презентація
для 9 класу
22
1
Презентація з алгебри створена для використання під час дистанційного навчання для учнів 9 класу. Ду...
21 жовтня
Алгебра
Презентація
для 9 класу
18
2
Презентація створена для уроку або онлайн уроку з алгебри для учнів 10 класу по темі "Перетворення в...
21 жовтня
Алгебра
Презентація
для 10 класу
21
5
Урок систематизації і узагальнення знань,вмінь,навичок учнів.Основне призначення сучасної математики...
21 жовтня
Алгебра
Інші методичні матеріали
для 10 класу
12
0
Презентація до уроку алгебри в 11 класі, рівень стандарт. Тема "Логарифми та їх властивості". Містит...
20 жовтня
Алгебра
Презентація
для 11 класу
25
6
Самостійна робота по темі: Множення і ділення раціональних дробів для здобувачів освіти, які вивчать...
20 жовтня
Алгебра
Тест
для 8 класу
27
3
Календарні плани для алгебри 7 класу 2021/2022н.р.до підручника Кравчук 2015 року з ключовими компет...
20 жовтня
Алгебра
КТП
для 7 класу
18
1
Тригонометрія – є однією з найважливіших складових елементарної математики. Навчально-методичний пос...
19 жовтня
Алгебра
Інші методичні матеріали
для 10 класу
25
2
Презентація може бути використана на уроці алгебри у 7 класі або геометрії 8 клас . Застосування фор...
19 жовтня
Алгебра
для 7-8 класів
16
2
На уроці з теми "Відсотки " поставлена мета : набуття вмінь та навичок розв’язування нестандартних з...
19 жовтня
Алгебра
Конспект
для 9 класу
11
1
Вузлик 3 для учнів 7 кл. з алгебри створений з метою засвоєння або повторення теми "Дії над одночлен...
19 жовтня
Алгебра
Інші методичні матеріали
для 7 класу
25
3
Презентація створена для уроку або онлайн уроку з алгебри для учнів 10 класу по темі "Позбавлення ві...
19 жовтня
Алгебра
Презентація
для 10 класу
25
0
Самостійна робота для учнів 10 класу по темі "Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня ...
19 жовтня
Алгебра
Інтерактивні матеріали
для 10 класу
92
3
Презентація створена для уроку або онлайн уроку з алгебри для учнів 10 класу з теми "Властивості ари...
19 жовтня
Алгебра
Презентація
для 10 класу
16
1
Мета уроку : перевірити рівень засвоєняння учнями матеріалу з теми "Нерівності" ,розширити, узагальн...
18 жовтня
Алгебра
Конспект
для 9 класу
43
0
Практикум 1 до Вулика 1 для учнів 7 кл. з алгебри створений з метою засвоєння або повторення теми "Д...
18 жовтня
Алгебра
Інші методичні матеріали
для 7 класу
20
3
Презентація до уроку алгебри з теми " Тригонометрична функція у = соs x, її властивості та графік " ...
17 жовтня
Алгебра
Презентація
для 10 класу
17
1
Сформувати первинні вміння знаходити за формулами дискримінант квадратного рівняння, за його значенн...
16 жовтня
Алгебра
Конспект
для 8 класу
21
1
Сформувати поняття про квадратне рівняння, неповне квадратне рівняння, види неповних квадратних рівн...
16 жовтня
Алгебра
Конспект
для 8 класу
21
2
Самостійна робота з алгебри (8 клас) з теми "Раціональні вирази. Раціональні дроби". Розроблена в 2 ...
16 жовтня
Алгебра
Інші методичні матеріали
для 8 класу
33
1
Самостійна робота залгебри (8 клас) з теми "Раціональні вирази. Раціональні дроби". Призначена для п...
16 жовтня
Алгебра
Інші методичні матеріали
для 8 класу
24
2
Презентація створена для уроку або онлайн уроку з алгебри для учнів 10 класу по темі "Властивості ар...
15 жовтня
Алгебра
Презентація
для 10 класу
24
2
Календарне планування з наскрізними лініями для 7 класа. Предмет "Алгебра". (2 години на тиждень)Про...
12 жовтня
Алгебра
КТП
для 7 класу
24
1
Дана презентація ознайомить учнів із класичним означенням ймовірності, поняттям неможливої, достовір...
11 жовтня
Алгебра
Презентація
для 11 класу
16
0
Тема. Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробівМета: перевірити р...
11 жовтня
Алгебра
Конспект
для 8 класу
54
3
Розв’язування вправ підвищеної складності з учнями середніх класів без певної системи не дає великог...
10 жовтня
Алгебра
Інші методичні матеріали
для 7 класу
23
1
Практикум 3 до Вузлика 3 для учнів 7 кл. з алгебри створений з метою підготовки до контрольної робот...
9 жовтня
Алгебра
Інші методичні матеріали
для 7 класу
31
4
Вузлик №2 (картка) з алгебри для учнів 7 класу створений з метою засвоєння або повторення теми "Влас...
9 жовтня
Алгебра
Інші методичні матеріали
для 7 класу
38
6
Контрольна робота з алгебри в 11 класі по темі "Показникова функція". Мета контрольної роботи : пере...
7 жовтня
Алгебра
Конспект
для 11 класу
79
7
Календарно-тематичне планування уроків з алгебри для 8 класу загальноосвітніх шкіл на 2020-2021 навч...
7 жовтня
Алгебра
КТП
для 8 класу
37
0
5 467 матеріалів