Я у світі - методичні матеріали

Навчальний предмет «Я у світі» тісно пов'язаний із суспільствознавством і спрямований на патріотичне виховання дітей та їх соціалізацію. В основі лежить усвідомлення власного «Я», розвиток самосвідомості та прагнення до самовдосконалення.

Розвиваючись як особистість, в дітей формуються соціальна та життєва компетентності, вони здобувають соціальний досвід, знайомляться із загальнолюдськими, загальнокультурними та національними цінностями, нормами поведінки в суспільстві, поняттям толерантного ставлення до інших культур, людей тощо.

Основними завданнями, які ставить перед собою даний предмет є: формування бережного ставлення до природи, розуміння людських та суспільних відносин, виховання активної та гуманної особистості на основі ціннісного сприйняття світу, розуміння поняття демократичного суспільства, своїх прав та обов’язків в ньому.

Діти оволодівають різними моделями поведінки в життєвих ситуаціях, розвивають навички взаємодії у сім'ї, колективі та з іншими людьми. Накопичують та розвиваються комунікативні навички, досвід толерантної поведінки, співпереживання та взаємодопомоги.

Також важливим аспектом є формування споживацької культури, вмінь прийняття самостійних рішень в різних ситуаціях. Діти приміряють на себе різні соціальні ролі, що в подальшому полегшить їхнє входження в дорослий світ суспільно-економічних відносин.

Окрім суспільного напрямку, активно розвиваються культурологічні знання, спостережливість, пам'ять, покращується мисленнєва діяльність. Формується досвід творчої діяльності, діти стають більш організованими, вчаться моделювати ситуації та аналізувати їх.

Під час викладання та розробки уроків, вчитель має враховувати сучасні принципи освіти – дитиноцентризм, відкритість, інтегративність, свободу думок, гармонізацію взаємовідносин, а також вікові особливості власних учнів.

Також уроки мають містити усі види соціального досвіду, матеріал має бути лише найнеобхідніший та обґрунтований та відповідати поставленим цілям, ціннісно-орієнтованим. Все це має бути викладено на доступній для дітей мові.

Даний розділ є дуже насиченим за різноманітністю тематик навчання. Він включає в себе і матеріали з патріотичного виховання, знання про Україну, її традиції тощо, і питання соціального значення, наприклад, проблему виникнення та розв’язання конфліктів, досягнення успіхів у навчанні тощо. Це і матеріали з природознавства, різні творчі роботи та проекти, тренінги та інше.

Пошук методичних матеріалів
1 503 матеріала
Сценарій заходу "Країна квітучої Сокури"
Я у світі
Інші методичні матеріали
03.07.2020
15
0
1
Папка ширма для батьків "Осінь"
Я у світі
Інші методичні матеріали
01.07.2020
57
0
4
"Яка вона сучасна дитина?"
Я у світі
Інші методичні матеріали
30.06.2020
34
0
2
“МАНДРІВКА В КРАЇНУ ВВІЧЛИВОСТІ”
Я у світі
Інші методичні матеріали
15.06.2020
46
0
2
І тур Команди отримують кросворди.
Я у світі
Інші методичні матеріали
14.06.2020
40
0
0
КРИТЕРІЇ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ.
Я у світі
Інші методичні матеріали
14.06.2020
38
0
0
Інструктаж з техніки безпеки.
Я у світі
Інші методичні матеріали
14.06.2020
33
0
0
ПЛАНУ УРОКУ № 9.
Я у світі
Інші методичні матеріали
14.06.2020
35
0
0
1 503 матеріала