Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 16:00
Семінар:
«
STEM-майстерня: від STEM-освіти до міжнародного визнання
»
Взяти участь Всі події

Урок мовленнєвого розвитку №4. Вибірковий переказ тексту наукового стилю

Українська мова

Для кого: 9 Клас

7 проходжень

4 запитань

23.09.2022

26

0

Вміст уроку:

Завдання №1 Теоретичний блок

Вибірковий переказ – це такий усний чи письмовий переказ змісту вихідного варіанту, що базується на попередньому доборі матеріалу на задану тему і створення на цій основі нового висловлення.

Вибірковий переказ – вимагає відтворення тієї частини тексту, яка відповідає конкретному запитанню, певній мікротемі.

Пам’ятка для учнів:

1. Прочитайте текст (ту частину, яка відповідає конкретному запитанню).

2. Визначте його тему і головну думку.

3. Обміркуйте тему, запропоновану для вибіркового переказу.

4. Визначте головну думку переказу.

5. Продумайте тип тексту-переказу (опис, розповідь).

6. Складіть план переказу.

7. Продумайте використання авторських мовленнєвих засобів.

8. Доберіть слова для зв’язку частин тексту-переказу.

9. Перекажіть текст.

Завдання №2 Теоретичний блок

Тема: РЗМ Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

Прочитайте текст, визначте тему та основну думку. З'ясуйте стиль тексту.

Київська Русь в історії України

Утворення Київської Русі було цілком закономірним явищем в історії слов'янських народів Європи. Слов'яни другої половини І тисячоліття перебували на приблизно однаковому рівні розвитку. В південних слов'ян починають утворюватися власні держави.

Наприкінці 8 - на початку 9 століття утворилася Праукраїнська держава - Середньодніпровська Русь. Головну роль в життя нової держави відігравали племена полян - саме вони прибрали собі назву «русь».  Від імені «русів» пішла й назва нової держави, а столицею її став древній центр полян-русів Київ. Отже, була сформована держава Київська Русь.

Розвиток Праукраїнської держави було перервано захопленням Києва варязьким конунгом Олегом у 882 році. Змінилася політична організація держави: замість конфедерації проукраїнських племен на чолі з князівською династією Києвичів утворилася держава імперського типу  з князівською династією варягів Рюриковичів. Характерними для держави імперського типу стали підкорення й визиск інших племен і насильницьке розширення території.

Київська Русь об'єднала племена й народи від Карпат до Волги та  від Прибалтики до Росі з визначальною роллю русів-українців і Києва.

Прискорилося формування етнічного ядра, до складу якого входили племена  полян-русів, сіверян і древлян. У них виникло багато спільного в мові, культурі, звичаях, побуті, заняттях. Кращі досягнення цих племен поступово поширювалися й серед інших, насамперед сусідніх племен.

У Київській державі створилися умови для прискореного завершення формування української мови - головної ознаки народу. В своїй основі вона мала народну говірку полян-русів середньої Наддніпрянщини, яка активно впливала на говірку сусідніх племен і водночас вбирала в себе їх елементи.

У 11 столітті розмовна мова жителів середньої Наддніпрянщини у своїй основі була разюче подібною до мови українців 19 століття.

Поряд із народною існувала й писемна мова, абетку якої (кирилицю) створили видатні слов'янські просвітителі Кирило й Мефодій. Нею користувалися при виданні державних документів, у процесі спілкування знаті та духовенства. Саме про неї літописець Нестор писав, що в усіх слов'ян «мова була спільною - слов'янською». Проте взаємовплив та зближення писемної та розмовної мов прискорювалися.

У 112 столітті у літописах з'являється назва «Україна», яка означає «край», «земля», «країна». У Київській Русі завершилося формування українського наароду за головними етнічними показниками. В ньому полягало одне з історичних значень Київської Русі в історії українського народу.

Відбулися значні зрушення в сільському господарстві. Значно вдосконалилися землеробські знаряддя праці, покращився обробіток грунтів.  Це стало основою для наступного розвитку землеробства в українських землях.

Почали активно засновуватися й розвиватися міста. Міжнародного статусу набула столиця держави Київ - найбільше й найрозвинутіше місто тогочасної Європи. Важливе значення мали Чернігів, Переяслав, Білгород, Вишгород. За розвитком міст, у яких проживало до 15 % усього населення, Русь-Україна йшла врівень з іншими країнами Західної Європи.

У Київській Русі були закладені основи для розвитку ремесел. Виникли залізо обробні центри, які задовольняли потреби у залізн. Х знаряддях праці й побуту. З'явилися нові ремесла: виготовлення виробів зі скла, ювелірне ремесло, виробництво емалей.

На території Київської Русі прискорився перехід від натурального господарства до товарного. Дедалі більша кількість товарів призначалася на продаж. Активізувалася торгівля між людьми. Між містом і селом, між окремими землями.

Існування держави сприяло прискоренню зміни суспільної організації населення: на зміну родовому ладу прийшла сільська община, яка з того часу визначала життя селян протягом багатьох століть.

Величезне значення мала Київська Русь у розвитку культури східних слов'ян. Створено билинний епос про богатирів, які захищали Русь від ворогів. Зародився оригінальний жанр - літописання. З'явилася спільна для слов'янських народів писемність, що упродовж багатьох століть була однією з основ їх етнічної близькості. Від часу Київської Русі беруть початок школи, бібліотеки, література, камінне будівництво. Освіта й наука досягли такого високого рівня, що навчальні заклади стояли на порозі перетворення в університети.

Словникова робота

Конунг - варяг.

Етнічний - такий, що стосується народу.

Завдання №3 Вільне введення тексту

Встановіть відповідність між словами-термінами та їх тлумачення


1. Конфедерація.

в) монархічна, здебільшого велика держава, очолювана імператором, що, як правило, має колоніальні володіння.

2. Імперія.

б) союз суверенних держав, об’єднаних спільними керівними органами;

3. Династія.

а) кілька монархів з одного роду, які змінюють одне одного за правом успадкування, родовий лад, сільська община;

Завдання №4 Завантаження файлу

Складіть  план вибіркового переказу на тему «Мова України-Русі».

Перекажіть за планом подану в тексті інформацію про мову України-Русі.

Відео завантажте у це поле

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0