(МТОц ОМТ) ТЕМА № 1.18. « Витяжні преси. Класифікація та призначення. Преси подвійної дії. Привід зовнішнього повзуна.

Професійна освіта

Для кого: Дорослі

проходження

запитань

31.10.2021

35

0

Завдання №1 Теоретичний блок

ТЕМА № 1.18. « Витяжні преси. Класифікація та призначення. Преси

подвійної дії. Привід зовнішнього повзуна.

1.Призначення і види.

Спеціалізовані преси для витяжки  :

- трьохкривошипні преси,

- преси подвійної та потрійної дії,

- преси для глибокої витяжки (спеціальна конструкція механізму і великий хід).

Специфіка процесів витяжки і формування листового матеріалу полягає в необхідності отримання досить великого робочого ходу повзуна, створення зусилля притиску заготовки, забезпечення виштовхування вироби або заготовки.

  Трикривошипні преси призначені для здійснення першої операції витяжки (згортки) ковпачків в масовому виробництві. Мають два повзуна, один переміщається всередині іншого. На зовнішньому повзуні (точки підвісу на двох кривошипах) закріплений вирубний інструмент, на внутрішньому закріплений витяжний пуансон – витягує ковпачки. Преси порівняно невеликих зусиль.

  Преси подвійної (зовнішній і внутрішній повзуни) і потрійної дії (зовнішній, внутрішній і додатковий нижній повзуни )– більш складних конструкцій .

Зовнішній повзун в пресах подвійної дії забезпечує вирубку заготовки і належний притиск фланця заготовки під час робочого ходу витяжки, має вистій в нижньому положенні кута повороту 70-120° кривошипа внутрішнього повзуна це забезпечує виштовхування виробу висота якого перевищує половину ходу повзуна.

2. Преси подвійної дії.

Преси подвійної дії випускають різних конструктивних модифікацій. Технічна характеристика пресів передбачає додаткові параметри для зовнішнього повзуна: номінальне зусилля, довжину ходу, найбільшу відстань між столом і повзуном, величину регулювання штампової висоти і розміри робочої площини.

  Деякі параметри технічної характеристики істотно відрізняються від аналогічних параметрів універсальних пресів того ж номінального зусилля. Зокрема довжина ходу внутрішнього повзуна в 2 (і більше) рази більше ніж у звичайних пресів. Максимальна швидкість повзуна на ділянці робочого ходу не перевищує 0,40 -0,50 м/с, зменшене число ходів в 1,5 - 2 рази від числа ходів звичайних пресів. Довжина ходу зовнішнього повзуна 1/2-2/3 ходу внутрішнього повзуна.

      Вибір зусилля преса для витяжки (0,45-0,47)Н

  Н-загальна довжина ходу. Зазвичай 40% номінального.

Станини-зварні, кілька великих габаритів ніж станини пресів загального призначення, особливо по висоті. У деяких пресах передбачені висувні столи для скорочення часу налагодження преса.

  У траверсі з верхнім розташуванням кривошипа встановлюють привід преса :

- відкритий

- закритий

- комбінований.

У тихохідних - в системі приводу передбачають три передачі для пресів великих і середніх зусиль, і чотири ступені для пресів великих зусиль. Перший ступінь-клиноремінна передача, наступні дві зубчасті передачі.

  Для забезпечення синхронного зв'язку при роботі зовнішнього і внутрішнього повзунів останню пару зубчастих коліс встановлюють на вал на шпонці, а на консолях вала зміцнюють провідні кривошипи приводу зовнішнього повзуна (для однокривошипних пресів). У дво - і чотирикривошипних пресах кривошипи встановлюють між опорами приводу. Напрямні клини розміщують у внутрішній порожнині зовнішнього повзуна. Регулювальні елементи (притискна різьбова втулка, віджимні болти і кріпильні болти) – в доступному для обслуговування місці на зовнішньому повзуні.

3.Привід зовнішнього повзуна.

Привід зовнішнього повзуна повинен забезпечувати його переміщення в межах заданої довжини ходу і висотою в нижньому положенні в межах 70-120° кута повороту кривошипа внутрішнього повзуна. При цьому привід повинен сприймати всі навантаження, що виникають у зв'язку з подоланням корисного опору деформації, а також при притиску фланця формованої деталі і передбачати можливість вирубки при номінальному зусиллі і недоході.

  Умова до циклу руху зовнішнього повзуна-певний час вистоювання в верхньому положенні для спрацьовування механізмів подачі і видалення. Механізми приводу показані на рисунку 1.

Рисунок 1. Схема механізмів приводу зовнішнього повзуна

Кулачковий привід 1а-найбільш простий, проте може бути застосований лише в пресах невеликих зусиль. Застосовують в пресах подвійної дії.

  Восьмизвенний кривошипно - важільний механізм з повзушкою 1б - може бути виконаний з кулачками для приводу повзушки замість приводу її від кривошипа, 1в. Так як повзун підвішений на чотирьох точках, два таких механізму встановлюють на передній і задній або на бічних сторонах станини преса. Застосовують у відкритих і закритих пресах.

   Восьмизвенні кривошипно-важільні механізми на рис. 1 г, д застосовують в двох і чотирьохкривошипних пресах, а також при симетричному розташуванні механізмів для приводу в рух чотирьох точок підвісу повзуна. Іноді для збільшення кута вистою застосовують десятизвенні механізми аналогічного типу.

 Всі описані механізми не забезпечують ідеальної нерухомості повзуна під час вистою.

  При конструюванні механізму приводу зовнішнього повзуна спочатку в залежності від компонування преса вибирають тип і основні розміри механізму, що обумовлюють положення нерухомих точок підвісу важелів. Потім, задаючись кутом вистою, допустимим теоретичним відходом повзуна від нижньої точки (0,03-0,05) і допустимими кутами передачі для ланок механізму, вибирають розміри окремих елементів.

Особливості конструкції підвіски зовнішнього повзуна.

Іноді необхідно створювати нерівномірний притиск по периметру фланця витягуємої деталі. Повзун підвішують на чотирьох точках кожна з яких має свою індивідуальне регулювання з допомогу різьбової пари. Регулювання здійснюють вручну, а в великих і середніх пресах передбачають індивідуальний електропривод для кожної точки. Великі преси забезпечуються в точках підвісу гідроподушками, які служать регуляторами зусилля в кожній точці і запобіжниками по зусиллю.

Завдання №2 Вільне введення тексту

4. Спеціальні витяжні преси.  СРС - законспектувати це питання, використовуючи подану літературу (українською мовою).

Рисунко 2. Схема семизвенного (кривошипно-шарнірного) механізму пресу для глибокої витяжки а)-схема б)-характер зміни швидкості повзуна для пресу зусиллям 500кН (50 тс) при довжині ходу 350мм і числі ходів 40 в хвилину

Рисунок 3. Двокривошипний механізм преса для глибокої витяжки: а)-кінематична схема б)-характер зміни кривих переміщення (1) і швидкості (2) за цик

Рефлексія від 3 учнів

Сподобався

3 0

Зрозумілий

3 0

Потрібні роз'яснення

3 0