Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Сучасні методики засвоєння норм нової редакції "Українського правопису"
»
Взяти участь Всі події

(КтаРНП)Практична робота №6. Розрахунок параметрів та вибір нагрівальних печей.

Професійна освіта

Для кого: Дорослі

6 проходжень

2 запитань

29.11.2021

28

0

Завдання №1 Теоретичний блок

                                                 Практична робота №6.

Тема роботи: розрахунок параметрів та вибір нагрівальних печей. 

Мета роботи: навчитися визначати основні розміри печі.

Література.

1.А.С. Телегин, Н. С. Лебедев “Конструкции и расчет нагревательных устройств„, М.: Машиностроение, 1975.

2.М.А. Касенков «Нагревательные устройства кузнечного производства»

М.: Машиностроение, 1962.

3. П.Г. Краснокутський, Ф.І. Колеснік “Теплотехнічні процеси і конструкції нагрівальних печей", Київ 1995.

Порядок виконання роботи.

1. Вказати тему та мету роботи.

2. Ознайомитись з теоретичною частиною.

3. За індивідуальним варіантом виконати розрахунок основних розмірів печі і вибрати модель печі.

Приклад розрахунку

Для нормальної роботи печі та отримання поковок високої якості необхідно, щоб заготовки нагрівались в суворо встановленому режимі, які оброблялись в межах встановлених температур.

    Режим нагріву визначається наступними даними: температурою печі при посадці та видачі металу, кінцевої температури нагріву повної тривалості нагріву. Для сталі 20 температурний інтервал початку та кінця штампування: Т=1280-750˚C.

Dзаг_=60мм, lзаг_=105мм.

Виробничість G= 230-200 шт/год:60=3÷4шт /хв (5. Ст.. 74 табл. 42)

Кінцева температура tпов=1275-1300˚C ( в залежності від типу печі). Піч отоплюється природнім газом.

Тривалість нагріву – 11хв.. (при однорядному розташуванні )[14.ст.11.т.6]

    Визначаємо розміри печі.

    Садка печі при заданій часовій продуктивністю:

2,81м  [ 8. ст.. 14]               

Де G-продуктивність печі, кг/год;

τ – тривалість нагрівання, год;

g – маса однієї заготовки, кг.

Ширина поду В визначається довжиною заготовок l та кількістю їх рядів по ширині п. Найчастіше п=1, і тільки для печей із двостороннім завантаженням та розвантаженням п=2. Для садочних камерних печей зі сталою температурою в робочому просторі ширина поду

В=п×l+(п+1)×S=1×105+(1+1)×60=225мм=0,225м                         

Для методичних прохідних печей штовхального типу відстань між кінцями заготовок та боковими стінками береться такою, що дорівнює 0,1…0,3 м

                                           В=l+2(0,1-0,3)                                              

     Знаючи число заготовок або деталей, які одночасно знаходяться в печі,  визначаємо площу поду. При цьому розрізняють площу поду активну, заняту металом і повну, яка визначається конструктивними особливостями печі та способом розміщення заготовок (виробів) на поду. Повна площа поду включає і      частину поду між заготовками і стінками печі.

Довжина активного подув камерних і методичних печах:

 4,216м                                          Де N – кількість заготовок, що одночасно нагрівають в печі;

S – горизонтальний розмір заготовок (для заготовок круглого перерізу S=dзаг)

Так як заготовки розташовані по довжині печі с зазором рівним 0,5 Dзаг то повна (загальна)довжина поду в мм буде більшою на величину цих зазорів:                                               L=N×S+(п+1)×Sз=85×6,0+(1+1)×3,0=516мм=0,516м                                 Sз-відстань між заготовками на поду

Повну площу поду визначають за його шириною та довжиною між стінками печі.

 Загальна висота робочого простору печі зі сталою температурою

Нз+ Sв=Н+dз                                                                                                                                                        

Де Н-висота від садки до склепіння печі

Для полуменевих печей Н=0,001×(0,6+0,05В)tп                                                                

tп– температура печі, °С;

В – ширина робочого простору печі, мм;

Sв – вертикальний розмір заготовки , мм.

Для невеликих камерних печей, що працюють зі сталою температурою, звичайно висота робочої камери Н=400…600мм, а для великих-Н=600…9000мм.

Нз=500+60=560мм=0,560м

Висота зварювальної зони ковальських методичних печей приблизно дорівнює 1000мм.

За розрахунком В=0,225 м (2,25дм)×L=0,516м (5,16дм)×Н=0,560м (5,60 дм)

    Приймаємо камерну механізовану ковальську піч НУО - 6. 30/13. (11, ст..161) Температура робочого простору - 1300˚C, газовий нагрів.

Габарити печі: ширина – 0,6 м; довжина– 3 м; висота– 1 м- що в повному обсязі задовольняє розрахункові розміри

    Ці печі мають наступні переваги:комбіновані газомазутні горілки, більш високу теплову економічність, ритмічну видачу заготовок, механізоване завантаження та видачу заготовок, що дозволяє встановлювати їх в одну лінію з кувальними агрегатами.

Завдання №2 Завантаження файлу

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0