Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища.

Фізика

Для кого: 7 Клас

5 проходжень

4 запитань

22.08.2021

214

1

Опис уроку:

урок вивчення нового матеріалу, урок формування інтересу до вивчення фізики, урок формування про фізичні тіла та явища: механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові

Завдання №1 Теоретичний блок

Що ви знаєте про фізику?

З давніх часів людина спостерігала світ, що її оточував, намагалася зрозуміти зміни, які відбувалися в природі. Природа - це весь матеріальний світ: повітря, вода, земля, люди, рослини, тварини, планети, зорі. У природі відбуваються безперервні зміни.

Як результат вивчення природи людиною виникла наука, що об’єднала всі наявні на той час знання. Цю науку називали по-різному, наприклад, натурфілософією.

У перекладі з грецької слово «фізика» якраз і означає «природа». Цю назву використовував Аристотель у IV ст. до н. е.

Фізика- це наука, яка вивчає причини, закономірності та зв'язок між явищами, які відбуваються в неживій і живій природі 

Явища природи - всі зміни, що відбуваються в природі.

Явища природи, вивченням яких займається фізика, називаються фізичними явищами. Всі ці явища можна умовно поділити на групи:

1) механічні (падіння каменя, кочення кульки, рух Землі навколо Сонця);

2) теплові (кипіння води, танення льоду, утворення хмар);

3) електричні (блискавка, нагрівання провідника струмом);

4) магнітні (притягання залізних предметів до магніту, взаємодія магнітів);

5) світлові (світіння лампи або полум’я, отримання зображень за допомогою лінзи або дзеркала).

Фізичні явища:1) механічні;2) теплові;3) електричні;4) магнітні;5) світлові.

Фізика, 7 клас - NovaShkola.com.ua 00_00_00-00_01_57 [Высшее качество (больше)].avi

Завдання №2 Вільне введення тексту

Дайте відповідь: так чи ні?

1.Слово «фізика» означає «природа».

2.Матерія — це тільки речовина, яка нас оточує.

3. Фізичне тіло — це певна частина простору, зайнята речовиною.

4. Фізичні явища — це явища, які можна описати за допомогою відповідних фізичних законів.

5. Фізика — це природнича наука, яка вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, закони її руху.

6. Фізику не можна вважати основною природничою наукою. 

Завдання №3 Теоретичний блок

Матерією називають усе, що існує у Всесвіті. 

Фізичним тілом називають будь-який предмет.

Речовина - це те, з чого складаються фізичні тіла.

Урок 01 Физика - наука о природе 2.Ppt

Завдання №4 Теоретичний блок

Домашнє завдання:

§1(читати)

вправа № 1,2,3(письмово)

Вправа № 1

1Назвіть речовини, з яких складаються такі тіла: підручник, олівець, футбольнийм’яч,склянка, автомобіль.

2. Заповніть таблицю на основі наведеного речення*.

Дослідник поклав шматок олова у сталеву посудину та розплавив його в полум’ї газового пальника.

Фізичне явище

Фізичне тіло

Речовина

3. Визначте, про які фізичні явища йдеться в реченнях.

Обертається гвинт електром’ясорубки.

Дріт нагрівся в полум’ї пальника.

Навколишній світ ми бачимо різнокольоровим.

4. Поміркуйте, які фізичні явища можна «побачити» в таких природних явищах:

виверження вулкана; повінь; сходження снігової лавини; падіння зірки.

Рефлексія від 3 учнів

Сподобався

3 0

Зрозумілий

2 1

Потрібні роз'яснення

3 0
Нещодавно скористалися