Сьогодні о 18:00
Марафон. День 3:
«Сталий розвиток: від освіти до світу»

(Ел.устаткув.цехівОМТ) Тема 2.1 Основи електропостачання.

Професійна освіта

Для кого: Дорослі

проходження

запитань

23.09.2021

33

0

Завдання №1 Теоретичний блок

РОЗДІЛ ІІ (Модуль II). ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ.

Тема 2.1 Основи електропостачання.

Поняття про системи електропостачання і споживачі електроенергії.

Електропостачання - забезпечення споживачів електричною енергією.

Система електропостачання (СЕП) - сукупність електроустановок, призначених для забезпечення споживачів електричною енергією [1].

Границі СЕП визначені вниз від границі розділу споживач - енергопостачальна організація (границя балансової приналежності) до індивідуального електроприймача.

Електропостачання споживачів повинно виконуватися від електричної мережі з глухозаземленою нейтраллю 380/220 В з системою заземлення TN — S або TN — С — S. При реконструкції житлових та громадських будівель, що мають напругу мережі 220/127 В або 3х220 В, необхідно передбачати переведення мережі на напругу 380/220 В з системою заземлення TN — S або TN — С  — S.

Електропостачання прийнято розділяти на зовнішнє і внутрішнє.

Під зовнішнім електропостачанням розуміють комплекс споруд, що забезпечують передавання електроенергії від пункту приєднання енергосистеми до пункту приєднання споживача.

Внутрішнє електропостачання — комплекс мереж і підстанцій, розташованих на території споживача.

Структура та принципи побудування систем електропостачання.

Спрощена схема електропостачання об'єкта включає:

-  джерело живлення (ДЖ); 

- лінії електропередачі (ЛЕП), що здійснюють транспорт електричної енергії від ДЖ до підприємства; 

- пункту прийому електричної енергії (ППЕ); 

- розподільчі мережі;

- приймачі електричної енергії (ЕП).

На рис. 1 представлена спрощена структура електропостачання об'єкта.

Рис. 1. Структура електропостачання об'єкта

Систему електропостачання підприємства можна умовно розбити на 3 частини: систему живлення, систему розподілу й систему споживання.

У якості ДЖ можуть бути:

- електрична станція або підстанція енергосистеми;

- електрична станція підприємства.

Власна електростанція на підприємстві будується в наступних випадках:

- при великому споживанні тепла;

- при розміщенні підприємства у віддалених районах, що мають слабкі електричні зв'язки з енергосистемою;

- при наявності спеціальних вимог до надійності електропостачання;

При виборі ДЖ необхідно враховувати наступні фактори:

- ознаки якості електропостачання (надійність, напруга, частота й припустимі межі їхнього відхилення);

- величину потужності й напруги живлення споживачів.

У якості ППЕ може бути:

- підстанція глибокого введення (ПГВ), служить, як правило, для живлення локального об'єкта або потужного ізольованого виробництва підприємства й перебуває в центрі електричних навантажень об'єкта (виробництва).

- головна знижувальна підстанція (ГЗП), служить для живлення декількох споживачів (об'єктів).

Схеми з одним ППЕ варто застосовувати при відсутності спеціальних вимог до надійності живлення ЕП і компактному їхньому розташуванні на території підприємства.

Схеми із двома й більше ППЕ варто застосовувати:

- при наявності спеціальних вимог до надійності електропостачання;

- при наявності на підприємствах двох і більше щодо потужних ізольованих груп споживачів;

-у всіх випадках, коли застосування декількох ППЕ доцільно по економічних міркуваннях;

- при поетапному розвитку підприємства, коли для живлення знову потужних вузлів, що вводять, навантажень у майбутньому доцільне спорудження окремого ППЕ.

Живлення ППЕ при наявності ЕП першої категорії здійснюється від двох незалежних взаємно резервуючих джерел живлення. При цьому живлення ППЕ здійснюється по двом одноланцюгових повітряних лініях або по двох кабельних лініях, прокладеним по різних трасах [2].

При виході з ладу однієї лінії друга, що залишилася в роботі, повинна забезпечити живлення всіх ЕП першої категорії, а також ЕП другої й третьої категорій, робота яких необхідна для безаварійного функціонування основних виробництв технологічного процесу підприємства.

     Економічність електропостачання.

Система електропостачання задовольняє вимогам економічності якщо витрати на її створення, експлуатацію й розвиток повинні бути мінімальні або мінімальний строк окупності.

Техніко-економічні розрахунки (ТЕР) виконується по підприємству в цілому, тому що основні доходи надходять від реалізації продукції основного виробництва.

При виконанні навчальних проектів економічні розрахунки при проектуванні СЕП підприємства обмежуються порівнянням технічних рішень. При порівнянні варіантів необхідно, щоб вони були технічно рівноцінні й економічно співставні.

При рівності показників варіантів або незначній різниці (5-10 %) варто віддавати перевагу тому варіанту, у якого краще якісні показники, що більше перспективний з погляду розвитку підприємства (наприклад, з більш гнучкою й зручною в експлуатації схемою, новітнім устаткуванням і т.п.).

      Надійність електропостачання.

Надійність будь-якої системи - це її властивість виконувати задані функції в заданому обсязі й необхідній якості за певних умов функціонування. Стосовно до СЕП однією з основних функцій є безперебійне постачання споживачів електроенергією в необхідній  кількості й встановленої якості. Надійність є складною комплексною властивістю й залежно від призначення об'єкта й умов функціонування може включати ряд одиничних властивостей (окремо або в сполученні), основними з яких є: збереженість, довговічність, безвідмовність, ремонтопридатність, режимна керованість, стійкість і живучість.

Для характеристики надійності об'єктів енергетики визначаються основні показники надійності: параметр потоку відмов, час відновлення, і допоміжні - частота ремонтів й їхня тривалість. Показники надійності визначаються для вузла навантаження головної схеми СЕП із урахуванням режиму роботи СЕП (нормальний, аварійний, післяаварійний).

Для визначення оптимального рівня надійності електропостачання споживачів необхідно знати величину очікуваного річного збитку при перервах електропостачання, що визначається особливостями технологічного процесу з урахуванням частоти й тривалості перерв електропостачання.

Основні способи підвищення надійності СЕП:

- підвищення надійності джерел живлення;

- підвищення надійності окремих елементів СЕП;

- зменшення числа послідовно включених елементів у СЕП;

- удосконалення релейного захисту й автоматики СЕП;

- удосконалювання системи технічного обслуговування й ремонту електроустановок;

- підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Таким чином, підвищення надійності СЕП є комплексним завданням, що може бути вирішена на основі технологічного й економічного аналізу режимів СЕП, умов її функціонування.

Категорії надійності і резервування.

Однією з основних умов функціонування електроустановок і СЕП в цілому є надійна робота при впливі умов навколишнього природного середовища (погодно-кліматичні умови) і техніко-технологічних умов.

Тому, при виборі елементів СЕП, необхідно враховувати: як кліматичні умови експлуатації (макроклімат, включаючи забруднення навколишнього середовища), так і техніко-технологічні умови експлуатації (мікроклімат: температура, вологість, запиленість, хімічно-агресивні й пожежовибухонебезпечні зони).

Безпека СЕП - це властивість СЕП зберігати з деякою ймовірністю безпечний стан при виконанні заданих функцій в умовах, установлених нормативно-технічною документацією (монтаж, експлуатація й проведення ремонтних робіт).

Електробезпечність - система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від впливу електричного струму, електромагнітного поля й статичної електрики.

      На етапі проектування СЕП повинна, передбачена можливість її  реконструкції, при розвитку виробництва підприємства, без значних капітальних витрат.

Завдання №2 Тестування


23 вересня
Професійна освіта
Дорослі
10 запитань
18 проходжень
67

Рефлексія від 6 учнів

Сподобався

6 0

Зрозумілий

5 1

Потрібні роз'яснення

5 1
Схожі уроки

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.