до бібліотеки курсів

Курс «"Не бійтесь заглядати у словник...": використання онлайн-словників у професійній діяльності сучасного педагога»

11 слухачів

зараз проходять цей курс

3 користувача

успішно завершили навчання

Автор курсу

Нестерович Юліана Володимирівна

Аспірантка кафедри загального мовознавства і слов'янських мов ТНПУ ім. В. Гнатюка, викладач української мови і літератури в навчально-підготовчому центрі "Конспект". Призерка Всеукраїнських та Міжнародних мовно-літературних конкурсів та олімпіад, учасниця Всеукраїнських та Міжнародних фахових конференцій.

Сертифікат

Почніть навчання вже сьогодні й отримайте цінні знання та сертифікат за проходження курсу. Обирайте власний темп і навчайтеся у зручний для вас час. Курс створено як загальноосвітній.

* Цей курс НЕ є офіційним курсом
підвищення кваліфікації для педагогічних працівників від ТОВ «Всеосвіта».

Анотація

Курс ""Не бійтесь заглядати у словник...": використання онлайн-словників у професійній діяльності сучасного педагога" ознайомить слухачів із основними онлайн-словниками та платформами із оцифрованими лексикографічними працями. Він буде цікавим і пізнавальним не лише для вчителів-філологів, а й для всіх педагогів, а також учнів, адже одним із основних завдань курсу є вдосконалення мовної грамотності слухачів. Уміле використання лексикографічних онлайн-ресурсів допоможе вам швидко переконатися у правильності написання слова, обрати правильне закінчення в будь-якому відмінку, числі, особі тощо, визначити рід чи наголос слова, навіть правильно передати транслітерацію власних назв. Курс складається із трьох модулів, перший із яких - теоретичний і містить два підрозділи, кожен із яких завершується невеликим тестовим завданням. Завдання другого модулю мають прикладний, пошуковий характер. Третій модуль містить підсумкове тестування. Таким чином, до структури курсу входять 7 лекцій (їхній матеріал лаконічно викладений у презентаціях), 2 тести і 6 практичних завдань.

Програма

Актуальність курсу.

Мовна компетентність громадян України, особливо педагогів, - важлива складова інтелектуального потенціалу держави. Працівник будь-якої суспільної сфери, яка вимагає наявність вищої або професійно-технічної освіти, повинен володіти державною українською мовою на високому рівні, дбати про чистоту, грамотність, повноту висловлювання.

Цільова аудиторія.

Курс розрахований на широку аудиторію: учителів, батьків, учнів.

Мета:

покращити мовну компетентність слухачів курсу шляхом використання онлайн-словників у професійній та навчальній діяльності.

Завдання.

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань:

  • систематизувати знання слухачів курсу про лексикографію, основні типи словників;

  • ознайомити слухачів курсу із онлайн-словниками та платформами, на яких розміщені оцифровані лексикографічні праці;

  • виробити практичні навички використання лексичного потенціалу української мови;

  • вдосконалення мовної грамотності слухачів курсу.

Очікувані результати навчання.

Проходження цього курсу допоможе Вам вдосконалити власне мовлення, зокрема:

  • навчитися користуватися онлайн-словниками та знаходити в них актуальну інформацію про слово;

  • збагатити свій лексичний запас;

  • поглибити знання про граматичні особливості слів;

  • дізнатися багато нового про українську мову.

Змістове наповення програми.

Модуль

Назва

Л

С

П

Модуль 1

Лексикографія як розділ мовознавства

1.1.

Лексикографія в системі лінгвістичних наук

1

1

0

1.2.

Типи словників

1

1

0

2

2

0

Модуль 2

Особливості роботи з онлайн-словниками

2.1.

Академічний тлумачний словник української мови: http://sum.in.ua, https://sum20ua

1

0

1

2.2.

Український лінгвістичний портал. Проєкт «Словники України online»: https://lcorp.ulif.org.ua/dictua

1

0

1

2.3.

Портал української мови та культури: https://slovnyk.ua

1

0

1

2.4.

Лінгвістичний портал: http://www.mova.info

1

0

1

2.5.

Оцифровані словники

1

0

1

5

0

5

Модуль 3

Підсумковий

4.1.

Підсумкове завдання

0

0

1

0

0

1

7

2

6

Навчальний план

Найменування розділів, модулів, тем Вид контролю

Модуль 1. Лексикографія як розділ мовознавства

Вид контролю: Тест

Модуль 2. Особливості роботи з онлайн-словниками

Вид контролю: Проєкт

Модуль 3. Підсумковий

Вид контролю: Проєкт