Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Трансформація соціально-економічних відносин в Україні, зумовила зміну зовнішніх освітніх векторів у сторону технологічного та технічного переоснащення закладів освіти, особливо щодо надання ними економічних знань. Як наслідок, актуальним питання на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України є формування професійних можливостей застосування розвиваючих економічних технологій навчання здобувачів освіти в контексті реформування освітнього середовища. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та розвиток економікотехнологічних підходів до навчання здобувачів освіти викладачами освітніх закладів усіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування професійних можливостей застосування розвиваючих економічних технологій навчання здобувачів освіти, вдосконалення навчальних навичок і здібностей викладачів щодо організації освітнього процесу для вище вказаної категорії осіб та визначення якісних критеріїв оцінки його результатів у контексті реформування освітнього середовища та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/. 

Актуальність

визначається попитом освітян на інноваційні, ініціативні і креативні підходи до організації освітнього процесу. Це можливо лише в умовах формування професійних можливостей застосування розвиваючих економічних технологій навчання здобувачів освіти в контексті реформування освітнього середовища. Цей підхід передбачає використання викладачами таких розвиваючих економікотехнологічних підходів і методик до організації освітнього процесу здобувачів освіти, які забезпечать максимальну ефективність їхнього навчання. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних економікотехнологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів освіти в різних його варіаціях.   

Цільова аудиторія

викладачі (педагогічні та науково-педагогічні працівники) закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формування та вдосконалення професійних економікотехнологічних розвиваючих навичок викладачів (педагогічних і науково-педагогічних працівників) закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові професійні економікотехнологічні розвиваючі підходи до організації освітнього процесу в закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичні та практичні особливості розвитку економічних знань і навичок завдяки впровадженню технологічних підходів в освітнє середовище закладах освіти;

 • принципи побудови та основні складові організації розвиваючого економікотехнологічного навчання здобувачів освіти;

 • системи та основні складові побудови розвиваючого економікотехнологічного навчання в закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик і технологій організації розвиваючого економікотехнологічного навчання здобувача освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей комунікації зі здобувачами освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • знання особливостей (специфіки) організації та управління  розвиваючим економікотехнологічним навчанням здобувачів освіти;

 • додаткової економікотехнологічної програмної підтримки освітнього процесу здобувачів освіти, в тому числі учасників з особливими потребами;

 • вербальної, не вербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійно розвиваючими економікотехнологічними освітніми методиками щодо навчання здобувачів фахової передвищої освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами економікотехнологічного спрямування освітнього процесу;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами економічного навчання в закладах фахової передвищої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови економікотехнологічного розвиваючого навчання здобувачів фахової передвищої освіти  в освітньому середовищі;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання розвиваючих компонентів економікотехнологічної організації освітнього процесу в закладах фахової освіти;

 • спрямованість на оволодіння економікотехнологічними методиками та техніками прогнозування результатів навчання здобувачів освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних технологічних підходів в економічній освіті;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних розвиваючих економікотехнологічних навчальних навичок викладачами закладів освіти в контексті трансформації освітнього середовища тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Психологічні елементи системи розвиваючих економічних технологій навчання здобувачів освіти
1. Головний психологічний елемент системи розвиваючих економічних технологій навчання здобувачів освіти.
2. Організація освітнього процесу з використанням розвиваючих економічних технологій навчання здобувачів освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Стан функціонування системи розвиваючих економічних технологій навчання здобувачів освіти
1. Проблема вибору якісної та ефективної системи розвиваючих економічних технологій навчання здобувачів освіти.
2. Особливості впровадження педагогічної системи Ельконіна-Давидова щодо використання розвиваючих економічних технологій навчання здобувачів освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Взаємозв’язок провідних форм освітньої діяльності в системі розвиваючих економічних технологій навчання здобувачів освіти та перспективи їх розвитку
1. Взаємозв’язок провідних форм освітньої діяльності в системі розвиваючих економічних технологій навчання здобувачів освіти.
2. Перспективи розширення сфери застосування системи розвиваючих економічних технологій навчання здобувачів освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)