Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування цінностей у дітей дошкільного віку під час ігрової активності на свіжому повітрі
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Євроінтеграційні процеси та трансформація соціально-економічних відносин в Україні, зумовили зміну державної освітньої політики в сторону модернізації закладів освіти, особливо щодо проектування ними сучасних технологій навчання. Як наслідок, актуальним питання на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України є формування основних засад проектування сучасних технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти в контексті реформування освітнього середовища. Тому даний курс передбачає всебічне вивчення та розвиток проектнотехнологічних підходів до навчання здобувачів викладачами закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм на найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад проектування сучасних технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти, вдосконалення навчальних навичок і здібностей викладачів щодо організації освітнього процесу в вище вказаних закладах та визначення якісних критеріїв оцінки його результатів у контексті реформування освітнього середовища та інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

визначається попитом викладачів у фаховій передвищій освіті на нові, нетипові, ініціативні і креативні підходи до організації освітнього процесу. Це можливо лише в умовах формування основних засад проектування сучасних технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти в контексті реформування освітнього середовища. Даний підхід передбачає використання викладачами таких дидактичних підходів і методик до організації освітнього процесу здобувачів фахової передвищої освіти, які забезпечать максимальну ефективність їхнього навчання. Як наслідок, це включає освоєння викладачами основних проектнотехнологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів освіти в різних його варіаціях.   

Цільова аудиторія

викладачі (педагогічні працівники) закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета навчального курсу

формувати та вдосконалювати професійні (дидактичні) навички викладачів (педагогічних працівників) закладів фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів

Вони будуть знати:

 • не типові професійні (дидактичні) підходи до організації проектування сучасних технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • теоретичні та практичні особливості розвитку проектних навичок викладачів завдяки впровадженню технологічних підходів в освітнє середовище закладів фахової передвищої освіти;

 • принципи побудови проектування сучасних технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм;

 • системи та основні складові побудови проектування сучасних технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм тощо.

Профілі базових компетентностей слухачів

 • знання фахових методик і технологій проектування сучасних технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти;

 • знання соціально-психологічних особливостей комунікації зі здобувачами фахової передвищої освіти, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • знання особливостей (специфіки) проектування сучасних технологій навчання в закладах фахової передвищої освіти;

 • додаткової проектнотехнологічні засад підтримки освітнього процесу здобувачів фахової передвищої освіти, в тому числі учасників з особливими потребами;

 • вербальної, невербальної та морально-етичної компетентностей.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними дидактичними проектнотехнологічними освітніми методиками щодо навчання здобувачів фахової передвищої освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами проектнотехнологічного спрямування освітнього процесу;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами технологічного проектування в закладах фахової передвищої освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови проектнотехнологічного програмування навчання здобувачів фахової передвищої освіти в освітньому середовищі;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання навчальних завдань у проектних технологіях освітнього процесу закладів фахової передвищої освіти;

 • спрямованість на оволодіння проектнотехнологічними методиками та техніками прогнозування результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних проектнотехнологічних підходів в фаховій передвищій освіті;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних дидактичних проектнотехнологічних навчальних навичок викладачами закладів фахової передвищої освіти в контексті трансформації освітнього середовища тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вимоги, умови та принципи побудови викладачем концепції проектування дидактичної системи закладу фахової передвищої освіти
1. Вимоги та умови створення викладачем власної концепції проектування дидактичної системи закладу фахової передвищої освіти.
2. Принципи побудови викладачем концепції проектування дидактичної системи закладу фахової передвищої освіти.

Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Основні категорії та види проектування викладачем дидактичної системи закладу фахової передвищої освіти
1. Основні категорії проектування викладачем дидактичної системи закладу фахової передвищої освіти.
2. Основні види проектування викладачем дидактичної системи закладу фахової передвищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Теоретичні та практичні аспекти проектування викладачем дидактичної системи закладу фахової передвищої освіти
1. Теоретичні аспекти проектування викладачем дидактичної системи закладу фахової передвищої освіти.
2. Практичні аспекти проектування викладачем дидактичної системи закладу фахової передвищої освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

Обсяг курсу:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)