Анотація курсу

Під час виконання навчальних проектів з хімії формуються взаємозв’язки, як між усіма природничими науками, так і гуманітарними (історією, музикою, образотворчим мистецтвом тощо). Отриманий досвід проектної діяльності дозволить учням у майбутньому вільно орієнтуватися у інформаційному полі, робити аналіз, узагальнення і висновки, вільно володіти аудиторією і аргументовано відстоювати власні думки. Курс «Проектна діяльність учнів у процесі навчання хімії» є прикладом впровадження STEM-освіти, завдання якої – розвиток і виховання всебічно-розвиненої, освіченої, інноваційної особистості. Під час навчання Ви оволодієте майстерністю керування процесом створення учнівської наукової роботи, спрямовуванням учнівською діяльністю, отримаєте власне задоволення під час вдалого виступу учнів.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Свідоцтво про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Виклики сьогодення щодо можливості реалізації права людини на працю ставлять перед середньою освітою вимогу забезпечення випускника таким набором знань, умінь, навичок, компетенцій і компетентностей, які забезпечили б його можливість реалізувати свої потреби. Велике значення у цьому має уміння особистості самостійно визначати мету, ставити задачі та знаходити ефективне їх вирішення. Саме цьому учні навчаються під час виконання навчальних проектів на уроках та в позаурочний час. Самостійний вибір теми, типу проекту, форми роботи над ним, подачі результатів досліджень (презентація) формує у здобувача освіти почуття відповідальності і готовності до захисту своєї особистої точки зору. Уміння організувати проектну діяльність як на уроці, так і в позаурочний час, є наразі досить актуальним.

Цільова аудиторія

курс призначений для учителів, які викладають предмети будь-яких освітніх галузей.

Мета навчального курсу

ознайомити вчителів з поняттям екологізація освіти, навчити використовувати екологічні поняття під час викладання  своїх предметів, встановити взаємозв’язок між предметами своєї навчальної галузі і з природничою, формувати (розвивати) в учнів екологічну компетентність (усвідомлення основи екологічного природокористування; дотримання правил природоохоронної поведінки; ощадного використання природних ресурсів; розуміння важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства).

Завдання навчального курсу

  • ознайомити з теоретичним матеріалом, що повязаний з методикою реалізації екологізації освіти (зокрема конкретних предметів різних освітніх закладів);

  • сформувати вміння виокремлювати зміст навчального матеріалу, спрямованого на екологізацію освіти (зокрема конкретних предметів різних освітніх закладів);

  • ознайомити з прикладами розгляду завдань і вправ екологічного спрямування на різних навчальних предметах;

  • активізувати зацікавленість екологічним станом довкілля і можливістю особистого впливу на його зміну.

Очікувані результати навчання охоплюють

  • знання основних понять екології;

  • переконання необхідності екологізації освіти;

  • знання способів використання екологічних понять дотично різних наук;

  • уміння застосовувати екологічні поняття в практиці викладання навчального предмету;

  • оцінювати значення екологізації освіти і конкретного предмету зокрема.

Опис досягнутих результатів навчання

По закінченню курсу слухачі матимуть поняття про екологію, як науку, її відмінність від охорони природи і зможуть активно проводити реалізацію екологізації навчального предмету тієї галузі, яку він викладає. Це збагатить педагогічний дослід викладання предмета і внесе певну частку у процес збереження середовища існування людства і всього живого на Землі.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Поняття про екологію як науку
1. Екологія як наука. 2. Екологічні терміни і поняття. 3. Практичне значення екології.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Екологізація предметів гуманітарного профілю
1. Уведення екологічних понять у предмети мовно-літературної освітньої галузі. 2. Уведення екологічних понять у предмети громадянської та історичної освітньої галузі. 3. Уведення екологічних понять у предмети мистецької і технологічної освітніх галузей.
Всього годин: 7
Лекції: 3
Самостійна робота: 0
Практична робота: 3
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Екологізація предметів математично-природничого профілю
1. Уведення екологічних понять у предмети математичної і інформатичної освітніх галузей. 2. Уведення екологічних понять у предмети природничої освітньої галузі
Всього годин: 8
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 5
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 4. Екологізація предметів соціальної та здоров’язбережувальної і фізкультурної освітніх галузей
1. Уведення екологічних понять у предмети освітньої галузі. 2. Уведення екологічних понять у фізкультурну освітню галузь.
Всього годин: 7
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест

Обсяг курса:

30 академічних годин

Після проходження:

Видається свідоцтво із зазначенням академічних годин

Форма навчання:

Дистанційна

Початок навчання:

Ви самі обираєте зручний для Вас час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)