Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

28 грудня 2023 о 13:45
6 0
Блоги
Автор/ка:
73

3

pdf Друкувати

НУШ. LEGO – ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

LEGO – ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Впродовж багатьох років психологія гри цікавила мислителів, психологів, філософів, педагогів. Хто її зробив і вигадав – встановити неможливо. Поняття гра в психолого-педагогічній літературі трактується по-різному. Високу оцінку грі давав В.О. Сухомлинський. Він писав:

«Гра – це величезне світле вікно, крізь яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що засвідчує вогник допитливості»

🔷Для дітей молодшого шкільного віку гра виступає допоміжним засобом у навчанні. В умовах гри учні краще засвоюють математичні поняття, навчаються писати, пізнають навколишній світ, зосереджуються, запам’ятовують, мислять.

🟢Сучасні діти відрізняються від своїх попередників. Тому Нова українська школа (НУШ) вимагає від вчителя вчити своїх учнів по-новому. Потрібно пам’ятати, що ми вчимо творчих дітей, які люблять мислити, доводити свою думку, вчитися впродовж усього життя. Ми, педагоги, є наставниками для учнів і повинні створювати комфортне середовище для навчання – ігрове та діяльнісне. Використовуючи ігрові технології, створюються ситуації успіху, а успіх у навчанні є джерелом дитини, що породжує бажання вчитися. Гра створює атмосферу доброзичливості, збагачує уяву учнів враженнями, є одним із головних засобів розвитку інтелекту школяра. Урізноманітнювати діяльність допомагають нові засоби навчання. Наприклад, LEGO-конструктор – хороша альтернатива фішкам для звукового аналізу, паличкам для рахунку. Особливість LEGO полягає в тому, що дитина поєднує практичні та розумові навички. Серед сучасних дітей конструктор LEGO користується особливою популярністю. Немає жодної дитини, яка б не була знайома з цією грою.

Гра LEGO з’явилася понад 60 років тому. Під час цієї гри діти розвивають дрібну моторику рук, розвивають мислення, фантазію, вміння складати фігури за власним задумом. Конструктор LEGO для вивчення математичних понять використовувала вчителька з Нью-Йорка Алішія Зіммерман. Для кращого розуміння матеріалу вона використала елементи конструктора з парною кількістю шипів. Кубики LEGO допомагають перетворювати поняття і числа в реальні фігури, які можна обговорювати, чіпати, змінювати.

На уроках математики можливе використання LEGO при вивченні складу числа, під час усного рахунку, побудові логічних ланцюжків, закономірностей, вивченні геометричного матеріалу.

LEGO Six Bricks - практичний інструмент для навчання математики. Завдяки шести яскравим кольорам діти можуть попрактикуватися в своїй пам'яті, русі, творчості, об’єднати абстрактні поняття з явищами з реального життя, експериментувати. Гра допоможе педагогу доступно пояснити незрозумілу і нецікаву тему для дітей. LEGO – педагогіка одна з відоміших і поширених сьогодні педагогічних систем, яка широко використовує тривимірні моделі реального світу в предметно-ігровому середовищі в процесі навчання та розвитку молодших школярів

Ігри з Лего на уроках математики

Гра «Вантажники»

Мета: Вчити співвідносити цифру з кількістю. Виховувати бажання та вміння працювати в команді. Розвивати наочно-дійове та образне мислення.

Матеріал: зображення вантажної машини, торбинка з цифрами від 1 до 10, цеглинки конструктора LEGO.

Хід гри: Вчитель пропонує кожній підгрупі обрати цифру від 1 до 10. Учасникам необхідно завантажити машину 🛻🚚🚛 відповідною кількістю цеглинок, в залежності від обраної цифри.

Гра «LEGO-перетворення»

Мета: Закріплювати назви геометричних фігур. Виховувати інтерес до математики, терплячість та наполегливість під час виконання завдання. Розвивати творчу уяву, асоціативне мислення.

Матеріал: цеглинки конструктора LEGO, картки із зображенням різних предметів.

Хід гри: Вчитель пропонує учням викласти з цеглинок конструктора LEGO будь-яку геометричну фігуру. Після виконання завдання учні обирають картки з предметами, які асоціюються із викладеними геометричними фігурами.

Гра «Чарівні сходи»

Мета: Закріплювати назви цифр. Вчити співвідносити цифру з числом, виконувати завдання за алгоритмом, рахувати в прямому і зворотному порядку. Виховувати наполегливість та цікавість до занять. Розвивати образне мислення, вміння порівнювати, узагальнювати, класифікувати.

Матеріал: цеглинки конструктора LEGO, цифри від 1 до 10.

Хід гри: Учні викладають числовий ряд від 0 до 5 або від 5 до 10. Над кожною цифрою за пропозицією вчителя вони викладають число цеглинок, відповідне цифрі. Виходять сходи з чотирма сходинками. Далі вчитель пропонує побудувати такі ж сходи, щоб спускатися вниз на протилежну сторону.

Завдання можна ускладнити:

❇️Порахуйте, скільки сходинок йде вгору, скільки сходинок йде вниз.

❇️Порахуйте, скільки деталей в кожному ряду.

❇️Пронумеруйте сходинки знизу вгору і зверху вниз.

❇️Порахуйте, з якого боку більше сходинок.

Гра «Рахуємо легко!»

Мета: Вчити учнів рахувати. Познайомити з сотнями, десятками, одиницями. Виховувати бажання та вміння працювати в команді та самостійно. Розвивати наочно-дійове та образне мислення.

Матеріал: цеглинки конструктора LEGO.

Хід гри:Вчитель знайомить учнів зі схемою розміщення цеглинок – чисел в стовпчик, де І рядок – сотні, ІІ рядок – десятки, ІІІ рядок – одиниці. Педагог називає числа, а учні в парах чи індивідуально викладають їх з цеглинок відповідно до схеми.

Гра «Складаємо вирази»

Мета: Вчити учнів складати математичні вирази, швидко виконувати математичні дії. Розвивати вміння користуватися набутими раніше знаннями.

Матеріал: цеглинки конструктора LEGO.

Хід гри:Кожна дитина на трьох своїх цеглинках фломастером пише цифри, а на інших трьох – математичні знаки «+», «-», «=». Потім з отриманих чисел і знаків складає вирази, записує та розв’язує їх. Під час роботи вчитель інформує учнів про кількість часу, що залишився.

Після закінчення вчитель ставить запитання до дітей:

Що вдалося зробити легко, а що було складно виконати?Скільки виразів у вас вийшло? Чи всі вдалося вирахувати?

Гра «Пряма, крива та ламана лінія»

Мета: Навчити учнів розрізняти поняття «пряма», «точка». Розвивати вміння спостерігати, аналізувати, працювати з однолітками на результат, вирішувати проблемні завдання, керувати своїми емоціями.

Матеріал: цеглинки конструктора LEGO.

Хід гри: Учні разом з педагогом згадують, що вони знають про лінію, точку, які бувають лінії: прямі (горизонтальні, похилі, вертикальні), криві та ламані. Діти самостійно малюють пряму, криву та ламану лінії. Потім у парах за допомогою цеглинок викладають прямі (горизонтальні, вертикальні), криві та ламані лінії.

Вчитель ставить запитання до дітей:Де ми в житті «зустрічаємо» точку?Чи можна намалювати лінію без точок?Скільки прямих можна провести через одну точку?Де в житті ми «зустрічаємо» пряму лінію?Де «зустрічається» ламана лінія?

***

Отже, враховуючи сучасний темп розвитку суспільства можна стверджувати, що використання конструкторів LEGO в навчальному процесі сприяє підвищенню рівня розвитку та комунікативної компетентності молодших школярів, таким чином формуючи математичні поняття та уявлення дітей про навколишній світ. Окрім цього в школярів розвивається творчий потенціал та підвищується рівень соціальної адаптації. Широкий вибір цеглинок і спеціальних деталей дає школярам можливість будувати все, що постає в уяві. Конструктори LEGO – це цікавий матеріал, стимулюючий дитячу уяву, фантазію, формуючи математичні навички.

Читайте також: